Czar Słowenii | Čar Slovenije


Zuzanna K. Kobos

Austellung Laibach Kunst - Rekapitulacja 2009 Łódź 26 maja - 23 sierpnia 2009

Od 26 maja do 23 sierpnia 2009 r. łódzkie Muzeum Sztuki gościć będzie wyjątkową ekspozycję Ausstellung Laibach Kunst - Rekapitulacja 2009. Wystawa skupi się przede wszystkim na fenomenie plastycznym, związanym z grupą Laibach. Formacja ta, znana przede wszystkim z twórczości muzycznej, w rzeczywistości w unikalny sposób łączy media dźwięku i plastyki. W latach osiemdziesiątych, w centrum zainteresowania grupy, znalazły się totalitaryzmy XX wieku, a zwłaszcza ich specyficzna ikonosfera. Laibach Kunst dostarczył w ten sposób motywów dla całego ruchu Neue Slowenische Kunst. W Łodzi koncept Laibach Kunst zostanie zaprezentowany w swojej pierwotnej formie, z której wyrosły później działania kolektywu IRWIN oraz innych członów NSK.
Łódzka wystawa przedstawi najstarsze obiekty Laibach Kunst wraz z towarzyszącymi dokumentami. Laibach jest wciąż istniejącym projektem, który nieustannie znajduje się w krytycznym dialogu z aktualną rzeczywistością. Dlatego w Łodzi archiwalia grupy zostaną skonfrontowane z jej nowymi artefaktami. Część eksponatów powstanie specjalnie na potrzeby ekspozycji i zostanie zaprezentowana w Łodzi po raz pierwszy.
Otwarcie (26 maja godz. 18.00) uświetni obecność członków grupy oraz krótki, muzyczny performance w ich wykonaniu. Wystawa będzie także inspiracją dla szeregu inicjatyw towarzyszących: projekcji i dyskusji, poświęconych związkom sztuki i polityki oraz spuściźnie sztuki i ikonosfery totalitarnej.

Kuratorzy: Wiktor Skok i Krzysztof Lach

Więcej informacji o wystawie i występie formacji Laibach na stronie Muzeum Sztuki w Łodzi http://www.msl.org.pl oraz http://news.o.pl/2009/04/06/ausstellung-laibach-kunst-wystawa-w-muzeum-sztuki-w-lodzi/

Zuzanna K. Kobos

Austellung Laibach Kunst - Rekapitulacija 2009 Lodž 26. maj - 23. september 2009

Maja 2009 bo v Muzeju umetnosti v Lodžu na vpogled izvrstna razstava Ausstellung Laibach Kunst - Rekapitulacija 2009. Osredotočila se bo predvsem na likovnem fenomenu, ki je povezan s skupino Laibach. Formacija, uveljavljena predvsem po glasbeni delavnosti, v resničnosti pa na svojevrsten način združuje akustične in likovne medije. V 80-ih letih so se v centru zanimanja formacije našli totalitarizmi 20. stoletja, posebej pa njihova specifična ikonska cona. Laibach Kunst je na ta način doprinesel motive za vso gibanje Neue Slowenische Kunst. V Lodžu bo koncept Laibach Kunst predstavljen v svoji prvotni obliki, iz katere so se pozneje razvile delavnosti kolektiva IRWIN in drugih članov NSK.
Loška razstava bo predstavila najstarejše objekte Laibach Kunst skupaj z dokumenti, ki jih bodo spremljali. Laibach je projekt, ki še vedno živi, ki je neprenehoma v kritičnem dialogu s trenutno resničnostjo. Zaradi tega se bo v Lodžu Laibachove arhivalije konfrontiralo z njihovimi artefakti. Del eksponatov bo nastal posebno za potrebe razstave, v Lodžu pa bo ta del predstavljen prvič.
Otvoritev razstave (26. maja ob 18h) bodo obogatili člani skupine in njihov kratek, glasbeni nastop. Razstava bo tudi vzpodbudila marsikatero iniciativo v spremljevalnem programu: projekcije in diskusije, posvečene zvezi umetnosti s politiko ter zvezi umetnostne dediščine s totalitarno ikonsko cono.

Kuratorja: Wiktor Skok in Krzysztof Lach

Več informacij o razstavi in nastopu skupine Laibach na strani Muzeja umetnosti v Lodžu http://www.msl.org.pl in http://news.o.pl/2009/04/06/ausstellung-laibach-kunst-wystawa-w-muzeum-sztuki-w-lodzi/