Czar Słowenii | Čar Slovenije


Marko Naberšnik

Urodzony w 1963 roku w Mariborze, gdzie ukończył średnią szkołę techniczną, następnie zapisał się na studia ekonomiczne i w roku 1996 uczęszczał na kurs reżyserii filmowej na New York Film Academy. Tam nakręcił krótki film fabularny The Beginning (Początek), którym zaliczył egzamin wstępny na Akademię Teatru, Radia Filmu i Telewizji (AGRFT) w Lublanie. W roku 2002 na AGRFT uzyskał dyplom z reżyserii filmowej i telewizyjnej, gdzie dziś jest docentem reżyserii telewizyjnej. Za krótki film fabularny Z ljubeznjo otrzymał w 2000 roku Uniwersytecką Nagrodę Prešerna, a za Pavle nagrodę Vesna za najlepszy film studencki na V Festiwalu Filmu Słoweńskiego w Portorož. Pracuje jako reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych oraz telewizyjnych transmisji muzycznych, dokumentalnych i dla dzieci, np. Bukvožer, Studio City, Viktorji. Śniadanie koguta jest jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym, który w roku 2007 był najchętniej oglądanym filmem w Słowenii (ponad 180 tys. widzów) i otrzymał pięć złotych rolek, tj. nagród za wyjątkową liczbę widzów oraz jest tegorocznym słoweńskim kandydatem do nominacji do obcojęzycznego Oskara.

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz

Marko Naberšnik

Rojen leta 1963 v Mariboru, kjer je končal srednjo tehnično šolo, se zatem vpisal na študij ekonomije in leta 1996 obiskal tečaj filmske režije za New York Film Academy. Tam je posnel kratki igrani film The Beginning (Začetek), s katerim je opravil sprejemni izpit na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani. Leta 2002 je na AGRFT dimplomiral iz filmske in televizijske režije, kjer je zdaj docent za televizijsko režijo. Za kratki igrani film Z ljubeznjo je leta 2000 prijel Univerzitetno Prešernovo nagrado in za film Pavle nagrado Vesna za najboljši študenstki film na 5. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Dela kot režiser igranih in dokumentarnih filmov ter glasbenih, dokumentarnih, otroških in pogovornih televizijskih oddaj, npr. Bukvožer, Studio City, Viktorji. Petelinji zajtrk je njegov prvi celovečerni igrani film, ki je bil v letu 2007 najbolj gledan film v Sloveniji (z več kot 180 tisoč gledalci) in prejel pet zlatih rol, tj. nagrad za izjemno število obiskovalcev, ter je letošnji slovenski kandidat za nominacjo za tujejezičnego oskarja.