Czar Słowenii | Čar Slovenije


Miha Mazzini

Miha Mazzini, pisarz, tłumacz, reżyser i informatyk, urodził się w 1961 roku w Kranju. Ukończył informatykę oraz podyplomowe studium scenarzystyki. Jest stałym członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, obecnie zatrudniony jako doradca informatyczny w przedsiębiorstwie Planet 9. Napisał zbiory krótkiej prozy, powieści, literaturę młodzieżową i scenariusze, za które otrzymał także liczne nagrody, np. Złotego Ptaka za wyjątkowe osiągnięcia kulturalne, nagrodę CIROM za najlepszy europejski TV-film (za film Operacija Cartier), Złotą Palmę za najlepszy film na 12. Mostra de Calencia. Oprócz dorobku literackiego i filmowego wyróżnia go także literatura specjalistyczna, jest bowiem autorem ośmiu podręczników informatycznych.

Tłum.: Tomasz Łukaszewicz

Miha Mazzini

Miha Mazzini

Miha Mazzini, pisatelj, prevajalec, režiser in računalnikar, se je rodil leta 1961 v Kranju. Doštudiral je računalništvo ter dokončal študij podiplomske scenaristike. Je redni član Evropske filmske akademije in trenutno zaposlen kot računalniški svetovalec v podjetju Planet 9. Napisal je zbirke kratke proze, romane, mladinsko literaturo in scenarije, za katere je prejel tudi številne nagrade, npr. zlato ptico za izjemne umetniške dosežke, nagrado CIRCOM za najboljši evropski TV-film (za film Operacija Cartier), zlato palmo za najboljši film na XII. Mostra de Valencia. Poleg literarnega in filmskega opusa ga odlikuje tudi strokovna literatura, saj je avtor kar osmih računalniških priročnikov.