Paweł Huelle

Pisarz, scenarzysta i dramaturg Paweł Huelle (1957) ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, pracował między innymi jako dziennikarz związany z prasą konspiracyjną, redaktor i dyrektor Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, był także wykładowcą uniwersyteckim.
Po błyskotliwym debiucie powieścią Weiser Dawidek w roku 1987 wydał jeszcze dwa zbiory nowel: Opowiadania na czas przeprowadzki (1991) oraz Pierwsza miłość i inne opowiadania (1996) oraz trzy powieści: Mercedez-Benz. Z listów Hrabala (2003), Castrop (2004) i Ostatnia Wieczerza (2007). Proza Huellego napisana jest w stylu realizmu metafizycznego, poprzez który pisarz stara się przekroczyć granicę realności dostępnej naszym zmysłom oraz dosięgnąć wciąż obecnej tajemnicy, która uporczywie umyka racjonalnemu wytłumaczeniu.

Paweł Huelle

Pisatelj, scenarist in dramaturg Pawel Huelle (1957) je diplomiral iz polonistike v Gdansku, zaposlen pa je bil med drugim kot novinar v tiskovni agenciji Solidarnost, kot urednik in direktor Poljske televizije v Gdansku, bil pa je tudi univerzitetni predavatelj.
Po bleščečem prvem literarnem nastopu z romanom David Weiser leta 1987 je izdal še dve novelistični zbirki: Zgodbe za čas selitve (1991) in Prva ljubezen in druge zgodbe (1996), ter tri romane: Mercedes benz - Iz pisem Hrabalu (2003), Castorp (2004) in Zadnja večerja (2007). Vsa Huellejeva proza je napisana v slogu metafizičnega realizma, s katerim skuša pisatelj prestopiti mejo našim čutom dostopne resničnosti ter zaobseči vedno prisotno skrivnost, ki se vztrajno izmika racionalni razlagi.