Czar Słowenii | Čar Slovenije


Sašo Podgoršek

Urodzony w 1964 roku. Po ukończniu Akademii Teatru, Radia, Filmu i Telewizji zrealizował ponad 70 audycji Studia Lublana. Nakręcił także krótkie filmy studyjne Prostor (po)gleda (1990) i Koza je preživela (1992) oraz pierwszy długometrażowy film fabularny Ciemni aniołowie przeznaczenia (1999). Z grupą En Knap współpracował przy filmach Ptak z zawrotami głowy (1997) i Dom svobode (2000). Drugim pełnometrażowym filmem Słodkie sny zdobył sławę jednego z najlepszych twórców swojego pokolenia, zwłaszcza rozpoznawalna stała się wizualna strona filmu, która odgrywa także ważną rolę w jego dziełach ostatnich dziesięciu lat. Często nagrywa klipy muzyczne, reklamy i filmy taneczne; przy nagrywaniu klipów muzycznych swoją autorską radą pomógł stworzyć rozpoznawalny wizerunek licznym wykonawcom muzycznym (Demolition Group, Laibach, Vlado Kreslin, Anja Rupel, Plavi orkestar, Siddharta) oraz znanej na świecie grupie En Knap choreografa Iztoka Kovača. Za swoje dzieła otrzymał prestiżowe słoweńskie i międzynarodowe nagrody, na przykład za filmy Prostor (po)gleda (1990), Koza je preživela (1992), Ptak z zawrotami głowy (1996), Dom svobode (2000) i Słodkie sny (2002).

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz

Sašo Podgoršek

Rojen leta 1964. Po šolanju na AGRFT (Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo) je realiziral več kot 70 oddaj Studia Ljubljana. Posnel je tudi kratka študijska filma Prostor (po)gleda (1990) in Koza je preživela (1992) ter prvi celovečerni igrani film Temni angeli usode (1999). S skupino En Knap je sodeloval pri filmih Vrtoglavi ptič (1997) in Dom svobode (2000). Z drugim celovečernim filmom Sladke sanje se je uveljavil kot eden najboljših filmskih ustvarjalcev svoje generacije, zlasti prepoznavna je vizualna plat filma, ki ima tudi sicer pomembno vlogo v njegovih delih zadnjih desetih let. Pogosto snema glasbene spote, reklame in plesne filme; z režiranjem glasbenih spotov je s svojo avtorsko govorico pomagal izoblikovati prepoznavno podobo številnim glasbenim izvajalcem (Demolition Group, Laibach, Vlado Kreslin, Anja Rupel, Plavi orkestar, Siddharta) in svetovno uveljavljeni plesni skupini En Knap koreografa Iztoka Kovača. Za svoja dela je prejel prestižne slovenske in mednarodne nagrade, na primer za filme Prostor (po)gleda (1990), Koza je preživela (1992), Vrtoglavi ptič (1996), Dom svobode (2000) in Sladke sanje (2002).

Filmografia

Projekty:
Beautiful Side (1987, reżyser)
Koper-Capodistria (1988, reżyser)
Miejsce z widokiem / Place With a View, A (1989, reżyser)
Koza przeżyła / But the Goat Survived (1991, reżyser)
Powiększenie (1992, współpraca)
Zbieraczka imion (1993, režiser)
Ptak z zawrotami głowy / Vertigo Bird (1996, reżyser)
Powiększenie (1997, sodelujoči)
Ciemne anioły przeznaczenia (1999, reżyser)
Dom wolności (2000, reżyser)
Słodkie sny / Sweet Dreams (2001, reżyser)
Laibach – Stany Rozłączone Ameryki Północnej / Laibach - Divided States of America (2006, reżyser)

Nagrody:
1. nagroda producenta dla najbardziej obiecującego studenta (1991, 11. Internationales Festival der Filmhochschulen)
Złota nagroda Metod Badjura (1991,1. Słoweński Maraton Filmowy)

Filmografija

Projekti:
Beautiful Side (1987, režiser)
Koper-Capodistria (1988, režiser)
Prostor pogleda / Place With a View, A (1989, režiser)
Koza je preživela / But the Goat Survived (1991, režiser)
Povečava (1992, sodelujoči)
Zbiralca imen (1993, režiser)
Vrtoglavi ptič / Vertigo Bird (1996, režiser)
Povečava 1997(1997, sodelujoči)
Temni angeli usode (1999, režiser)
Dom svobode (2000, režiser)
Sladke sanje / Sweet Dreams (2001, režiser)
Laibach - razdružene države Amerike / Laibach - Divided States of America (2006, režiser)

Nagrade:
1. nagrada producenta za najbolj obetavnega študenta (1991, 11. Internationales Festival der Filmhochschulen)
Zlata nagrada Metod Badjura (1991, 1. Slovenski filmski maraton)