Mitja Čander

Mitja Čander (ur. 1974) studiował literaturę porównawczą. Na słoweńską scenę literacką wkroczył w latach 90-tych. Od 1996 roku jest redaktorem elitarnego zbioru literackiego Beletrina przy wydawnictwie Študentska založba. W 2001 roku opracował pierwszą antologię młodej prozy słoweńskiej, która do dziś wydana została w językach chorwackim, węgierskim, rumuńskim, angielskim i serbskim, a w 2004 roku pod tytułem O czym mówimy także w zbiorze Kondor... Więcej

Wywiad

Eseje i przekłady:

Bój

Filmy i książki

Korespondencja z czasem

Wizyty w raju

Między wieżą z kości słoniowej a ulicą (streszczenie)

Mitja Čander

Mitja Čander (r. 1974) je študiral primerjalno književnost in stopil na slovensko literarno sceno v devetdesetih. Vse od začetkov v letu 1996 ureja elitno knjižno zbirko Beletrina. Leta 2001 je na prvič uredil tudi antologijo mlajše slovenske proze, ki je doslej izšla v hrvaškem, madžarskem, romunskem, angleškem in srbskem prevodu, leta 2004 pa pod naslovom O čem govorimo tudi doma v zbirki Kondor... Več

Intervju

Eseji in prevodi:

Boj

Filmi ni knjige

Dopiskovanje s časom

Obiski v raju