Czar Słowenii | Čar Slovenije


Katarzyna Szproch

Nowy numer czasopisma „Czas Kultury” już w sprzedaży!

Czas KulturyNowy numer czasopisma „Czas Kultury” już w sprzedaży. Tytuł najnowszego numeru to „Nowe języki”. W numerze między innymi fragmenty powieści Gorana Vojnovicia pt. Czefurzy raus! w polskim przekładzie Tomasza Łukaszewicza, oraz jego artykuł poświęcony językowi czefurskiemu. Czasopismo do nabycia w sieci salonów Empik. „Czas kultury” to dwumiesięcznik wydawany w Poznaniu od 1985 roku. Podejmuje tematy związane z problemami współczesnej kultury i przedstawia je w szeroko pojętym kontekście społecznym. Na łamach czasopisma publikowana jest też nowa poezja i proza, recenzje książek i wystaw, rozmowy z pisarzami i artystami. Powieść Czefurzy raus! Gorana Vojnovicia wpisuje się w tematykę najnowszego numeru czasopisma, gdyż ważnym elementem książki jest język czefurski – język południowosłowiańskch imigrantów, który opisuje autor.

Kup!

Katarzyna Szproch

Nova številka revije »Čas kulture« je že v prodaji!

Nova številka revije »Čas kulture« je že v prodaji. Naslov najnovejše številke je »Novi jeziki«. V reviji lahko med drugimi odlomki zasledimo tudi odlomek iz romana Gorana Vojnovića Čefurji raus! v poljskem prevodu Tomasza Łukaszewicza, ter njegov članek posvečen »čefurščini«. Revijo prodajajo v trgovinah »Empik«. »Čas kulture« je dvomesečnik, ki izhaja v Poznanu od leta 1985. V šitšem družbenem kontekstu predstavlja teme, ki so povezane s problemi sodobne kulture. Revija objavlja med drugim tudi novo poezijo in prozo, recenzije knjig in razstav, pogovore s pisatelji in umetniki. Roman Čefurji raus! Gorana Vojnovića se dobro vklaplja v tematiko najnovejše številke revije, saj je pomembni del romana tudi čefurščina – jezik južnoslovanskih emigrantov, ki jih v svoji knjigi opisuje mladi slovenski avtor.

Kupi!