Czar Słowenii | Čar Slovenije


IX Międzynarodowe Warsztaty Poetycko-Translatorskie Złota Łódź 2011

Tegoroczne tradycyjne IX Międzynarodowe Warsztaty Poetycko-Translatorskie Złota Łódź 2011 odbędą się między 28 sierpnia a 4 września w miejscowości Škocjan na Krasie. Tegoroczni goście przybędą z 10 państw: Pam Ushuk i Will Root z USA, Martina Hefter i Jan Kuhlbrodt z Niemiec, Jonáš Hájek in Jana Šnytová z Czech, Maciej Melecki z Polski, Esa Hirvonen z Finlandii, Dražen Katunarić z Chorwacji, Amir Brka z Bośni i Hercegowiny, Isabella Pandifo z Włoch, Catherine MacCarthy z Irlandii, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramek, Slavo Šerc ze Słowenii.

Także w tym roku warsztaty poprowadzi Iztok Osojnik. Tradycyjnie będą one poświęcone wspieraniu kontaktów na terytorium trójkąta zachodnioeuropejskiego, środkowoeuropejskiego i słowiańskiego, więzi mniejszych i większych literatur europejskich na Wschodzie i Zachodzie, współorganizowaniu festiwali, sympozjów, spotkań, warsztatów, propagowaniu współczesnego węzła literackiego w miejscowości Škocjan i międzynarodowemu wsparciu poezji w oryginale oraz w rodzimych i zagranicznych przekładach.

Po udanej prezentacji Kosovela w Wielkiej Brytanii i USA wkrótce pojawią się nowe monografie w języku polskim. Na forum międzynarodowym pokazani zostaną na nowo słoweńscy klasycy (Cankar, Strniša, Detela). Uczestnicy Złotej Łodzi swoje prace przedstawią na dwóch wieczorach literackich: 1 września o godz. 20 w miejscowości Škocjan na Krasie i 2 września o godz. 20 w Domu Literackim Trubara w Lublanie oraz na stronie internetowej www.ia-zlaticoln.org. Wstęp wolny.

Warsztaty organizuje Towarzystwo Literackie IA we współpracy z Towarzystwem Kulturalno-Artystycznym Polica Dubova, Towarzystwem Turystycznym Škocjan, Towarzystwem Kulturalnym Vilenica, magazynem Monitro ZSA, KUD France Prešeren, Regionalną Grupą Alpe-Jadran oraz magazynami/wydawnictwami Apokalipsa i Poetikon.

Warsztaty wsparli: Publiczna Agencja Książki Republiki Słowenii, Krka, Park Jaskinie Škocjańskie, wydawnictwo Pighog (Anglia), FILI (Finlandia), kawiarnia Pri Vncku, Literary Festival Pulse (Irlandia), SKD Sežana, Literacki Dom Trubara, Okarina, Towarzystwo Triglav-Rysy (Polska).

9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011

Zlati čoln, złota łódź

Letošnja tradicionalna 9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011 bo potekala med 28. avgustom in 4. septembrom v Škocjanu na Krasu. Letošnji povabljenci prihajajo iz 10 držav: Pam Ushuk in Will Root iz ZDA, Martina Hefter in Jan Kuhlbrodt iz Nemčije, Jonáš Hájek in Jana Šnytová iz Češke, Maciej Melecki iz Poljske, Esa Hirvonen iz Finske, Dražen Katunarić iz Hrvaške, Amir Brka iz BiH, Isabella Panfido iz Italije, Catherine MacCarthy iz Irske, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramel, Slavo Šerc iz Slovenije.

Tudi letos bo delavnico vodil Iztok Osojnik. Kot vsako leto bo tudi letos posvečena ohranjanju živih stikov na področju zahodnoevropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovanju manjših in večjih evropskih literatur na vzhodu in zahodu, soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnem uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem.

Po uspešni uveljavitvi Kosovela v Veliki Britaniji in ZDA bosta kmalu sledila nova monografija v poljskem jeziku in mednarodno uveljavljanje novega vala slovenskih klasikov (Cankar, Strniša, Detela). Udeleženci Zlatega čolna bodo svoje delo predstavili na dveh literarnih branjih: 1. septembra ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 2. septembra ob 19.30 uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju z Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, revijo Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter revijama/založbama Apokalipsa in Poetikon.

Delavnico so podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d.., Park Škocjanske jame, založba Pighog (Anglija), FILI (Finska), gostilna pri Vncku, Literary festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska).