Czar Słowenii | Čar Slovenije


Urška Kerin

Wycieczka do Słowenii

Wycieczka do Słowenii odbyła się w dniach 7-13 kwietnia 2008 r. Zorganizowała ją lektorka języka słoweńskiego w Katowicach Urška Kerin, a uczestniczyli w niej studenci drugiego i trzeciego roku słowenistyki z Katowic oraz studenci z Krakowa, Łodzi i Gdańska. W Słowenii przyjęto ich i ugoszczono na Uniwersytecie w Lublanie, Uniwersytecie w Koprze i Uniwersytecie w Mariborze. Tam nawiązali kontakty z tamtejszymi studentami słowenistyki i wysłuchali wykładów. Studenci, pomimo deszczowej pogody, mogli w Słowenii zobaczyć miasta Lublanę, Koper, Maribor, Kranj, Bled i Bohinj. Podczas podróżowania odwiedzili także przedsiębiorstwa Iskratel i Krka oraz Vinakoper. Mieli też okazję obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej Polna Luna.

Tłum.: Tomasz Łukaszewicz

Relacja Anny Trybuś

Relacja Agaty Wypior

Relacja Aleksandry Bochenek

Relacja Zuzanny Jakab

Urška Kerin

Ekskurzija v Slovenijo

Ekskurzija v Slovenijo je potekala od 7. do 13. aprila 2008. Organizirala jo je lektorica slovenskega jezika v Katovicah Urška Kerin, ekskurzije pa so se udeležili študentje drugega in tretjega letnika slovenistike iz Katovic ter študentje iz Krakova, Lodža in Gdanska. V Sloveniji so jih sprejeli in pogostili na Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Mariboru. Tam so prišli v stik s tamkajšnjimi študenti slovenistike in se udeležili predavanj. V Sloveniji so si študentje kljub deževnemu vremenu lahko ogledali mesta Ljubljano, Koper, Maribor, Kranj, Bled in Bohinj. Med popotovanjem so obiskali tudi podjetji Iskratel in Krko ter Vinakoper. Imeli pa so tudi priložnost se udeležiti gledališke predstave v izvedbi amaterske gledališke skupine Polna Luna.

Prispevek Anne Trybuś

Prispevek Agate Wypior

Prispevek Aleksandre Bochenek

Prispevek Zuzanne Jakab