Czar Słowenii | Čar Slovenije


Tomasz Łukaszewicz

Festiwal "Europejski Poeta Wolności" w Gdańsku

26 marca 2010 r. w Gdańsku przyznana zostanie nagroda dla Europejskiego Poety Wolności, konkursu organizowanego przez Miasto Gdańsk. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności temat - wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi. W pierwszej edycji konkursu bierze udział ośmiu uczestników z różnych krajów, w tym Słoweniec Primož Čučnik.

Pozostali uczestnicy to: Uładzimier Arłoŭ (Białoruś), Emmanuel Hocquard (Francja), Marija Knežević (Serbia), Birgitta Lillpers (Szwecja), Andrzej Mandalian (Polska), Ivan Štrpka (Słowacja) oraz Andros Zemenidis (Cypr). Siedem krajów, które reprezentują uczestnicy pierwszej edycji konkursu, zostały wylosowane spośród 46 europejskich państw. Ósmym uczestnikiem każdej edycji konkursu jest Polska. Każdy kraj reprezentuje książka jednego autora wskazana przez członków Zespołu Tłumaczy, których zadaniem było wytypowanie najciekawszego tomiku poetyckiego, który wydany został drukiem w 2006 lub 2007 roku.

Primož ČučnikPrezentowany w konkursie tom poetycki Prmoža Čučnika nosi tytuł „Praca i dom”. 24 marca o godz. 19.00 w klubie Bookarnia w Sopocie (ul. Haffnera 9) będzie miało miejsce spotkanie z cyklu „Poeta – Tłumacz”. Gośćmi Piotra Czerskiego będą Primož Čučnik oraz tłumacze jego poezji: Adam Wiedemann i Maciej Olszewski.

W czwartek, 25 marca o godz. 11.30 Katedra Slawistyki oraz Koło Naukowe "Czar Słowenii zapraszają na spotkanie literackie z Primožem Čučnikiem oraz Adamem Wiedemannem i Maciejem Olszewskim, które odbędzie się na Wydziale Filologicznym w sali 1.47.

W ramach Festiwalu „Europejski Poeta Wolności” odbędą się debaty o wolności tworzenia, spotkania autorskie z poetami, tłumaczami i członkami jury, warsztaty pisania poezji oraz pokazy filmowe. Uroczystość wręczenia nagrody dla Europejskiego Poety Wolności odbędzie się 26 marca 2010 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Wówczas zostaną też wylosowane kraje do kolejnej edycji konkursu. Galę poprowadzi znany polski dziennikarz, Max Cegielski. Nagrodzony poeta otrzyma statuetkę EPW oraz czek na kwotę 100 000 zł.

W skład jury konkursu wchodzą:
Krzysztof Czyżewski
Agnieszka Holland
Paweł Huelle
Andrzej Jagodziński – sekretarz
Dorota Masłowska
Krzysztof Pomian – przewodniczący
Stanisław Rosiek
Andrzej Seweryn

Więcej informacji oraz pełen program znajduje się na stronie www.europejskipoetawolnosci.pl

Tomasz Łukaszewicz

Festival »Evropski pesnik svobode« v Gdansku

Europejski Poeta Wolności26. marca 2010 bo v Gdansku podeljena nagrada Evropski pesnik svobode, del pesniškega natečaja, ki go organizira Mesto Gdansk. Cilj nagrade je priznanje ter promocija pesniških del, ki so posvečena eni najpomembnejših sodobnih tem – svobodi, hkrati pa je za njih značilen izjemen umetniški karakter. Na tem natečaju je bilo izbranih osem pesnikov iz različnih dežel, med njimi tudi Slovenec Primož Čučnik.

Ostali udeleženci so: Uladimier Arloŭ (Belorusija), Emmanuel Hocquard (Francija), Marija Knežević (Srbija), Birgitta Lillpers (Švedska), Andrzej Mandalian (Poljska), Ivan Štrpka (Slovaška) ter Andros Zemenidis (Ciper). Teh sedem držav, ki jih predstavljajo udeleženci, je bilo izbranih med 46 evropskimi državami. Osmi udeleženec je Poljska. Organizatorji so izdali tudi pesniško zbirko vsakega udeleženca v poljskem prevodu, ki jo je izbrala prestižna žirija. To so po njihovem mnenju najboljše pesniške zbirke izdane v originalu leta 2006 oz. 2007.

Pesniška zbirka Primoža Čulnika nosi naslov »Delo in dom«.24. marca ob 19.00 bo v klubu Bookarnia v Sopotu srečanje v okviru cikla "Pesnik-prevajalec". Gostje Piotra Czerskiega bodo Primož Čučnik oz. prevajalca njegove poezije Adam Wiedemann in Maciej Olszewski.

V četrtek 25. marca ob 11.30 Katedra Slavistike oz. Znanstveni krožek "Čar Slovenije" vabita na literarno srečanje z Primožem Čučnikom ter Adamom Wiedemannom in Maciejom Olszewskim, ki bo potekalo na Filološkem oddelku v predavalnici 1.47.

V okviru Festivala »Evropski pesnik svobode« bodo potekale debate o svobodi ustvarjanja, avtorska srečanja s pesniki, prevajalci in člani žirije, delavnice pisanja poezije ter filmske projekcije. Slovensnost podelitve nagade Evropskega pesnika svobode se bo odvijala 26. Marca 2010 v gledališču »Wybrzeże« w Gdansku. Takrat bodo tudi izbrane države dežele za prihodnje leto. Svečanost bo vodil priznan poljski novinar Max Cegielski. Nagrajeni pesnik bo dobil kipec EPS ter 100.000 zlotov.

Žirijo sestavljajo:
Krzysztof Czyżewski
Agnieszka Holland
Paweł Huelle
Andrzej Jagodziński – sekretar
Dorota Masłowska
Krzysztof Pomian – predsednik
Stanisław Rosiek
Andrzej Seweryn

Več informacij ter podroben program na spletni strani: www.europejskipoetawolnosci.pl