Tomasz Łukaszewicz

Fabula

Od 21 stycznia do 16 lutego 2008 r. już piąty raz odbył się Międzynarodowy Festiwal Opowiadania – Fabula. Tematem tegorocznego literackiego festiwalu, który koncentruje się na opowiadaniu, bada je, obok tego zaś szuka jego paraleli w innych gatunkach sztuki, były przestrzenie opowiadania, w centrum zainteresowania zaś znalazła się literatura macedońska. Tegoroczną Fabulę zaszczycili swoją obecnością trzej głośni macedońscy autorzy, Venko Andonovski, Ermis Lafazanovski i Aleksandar Prokopiev. Na festiwalu zaprezentowali się także inni znamienici goście, między innymi Vladimir Arsinijević z Serbii czy Andrzej Stasiuk z Polski.

Festiwal Fabula został zainaugurowany w Klubie Domu Cankara w Lublanie koncerem Studentów Akademii Muzycznej Uniwersytetu w Lublanie, zaś kolejne wieczory literackie odbywały się w różnych miejscach w Lublanie i w innych słoweńskich miastach. 28 stycznia w Domu Cankara w auli Lily Novy miał miejsce wieczór literacki z Andrzejem Stasiukiem i Janim Virkiem. Została zaprezentowana książka Stasiuka Jadąc do Babadag, która niedawno została wydana w języku słoweńskim przez wydawnictwo Študentska založba w serii Beletrina. Polski pisarz opowiadał między innymi o swoich doświadczeniach i wrażeniach związanych ze Słowenią.

Równolegle, od 31 stycznia do 3 lutego odbywała się w Postojnej Filmowa fabula – Mędzynarodowy Studencki Festiwal Filmowy, któremu towarzyszyły liczne wydarzenia – okrągłe stoły, projekcje filmowe, warsztaty, wystawa fotograficzna, przedstawienia i koncerty.

Podczas uroczystości zamknięcia festiwalu wręczono nagrodę Dnevnikova fabula za najlepszy tom krótkiej prozy, który już trzeci raz z rzędu wręczyło wydawnictwo prasowe Dnevnik. W tym roku nominowani do nagrody byli Urška Sterle, Milan Dekleva, Franjo Frančič i Maruša Krese. Tegoroczną zwyciężczynią jury ogłosiło Marušę Krese z tomem Vsi moji božiči, który został wydany przez wydawnictwo Mladinska knijga. W ramach filmowej fabuli pierwszy raz wręczono nagrodę Proteus dla najlepszego filmu studenckiego, którą odebrał Matevž Luzar za krótki film Prezgodaj dva metra spodaj.

Więcej informacji na: http://www.studentskazalozba.si/si/informacija.asp?id_meta_type=14

Tomasz Łukaszewicz

Fabula

Od 21. januarja do 16. februarja 2008 je že petič potekal Mednarodni festival zgodbe – Fabula. Tema letošnjega literarnega festivala, ki v svoje središče postavlja zgodbo, jo raziskuje, poleg tega pa išče njene vzporednice v drugih umetniških zvrsteh, so bili prostori zgodbe, v osrednji fokus pa je bila postavljena makedonska literatura. Letošnjo Fabulo obiskali trije odmevni makedonski avtorji, Venko Andonovski, Ermis Lafazanovski in Aleksandar Prokopiev. Na festivalu so se predstavili tudi drugi zanimivi gosti, med drugim Vladimir Arsinijević iz Srbije oz. Andrzej Stasiuk iz Poljske.

Festival Fabula se je začel v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani s koncertom Študentov Akademije za glasbo UL, sledeči literarni večeri pa so se odvijali na različnih krajih v Ljubljani in drugih slovenskih mestah. 28. januarja je v Cankarjevem domu v dvorani Lily Novy potekal literarni večer z Andrzejem Stasiukom in Janijem Virkom. Predstavila sta Stasiukov literarni potopis Na poti v Babadag, ki je pred kratkim izšel pri Študentski založbi v zbirki Beletrina. Poljski pisatelj je med drugimi pripovedoval o svojih izkušnjah in vtisih povezanih s Slovenijo.

Vzporedno, od 31. januarja do 3. februarja je potekala v Postojni Filmska fabula – Mednarodni študentski filmski festival, ki so ga spremljali številni dogodki: okrogle mize, filmske projekcije, delavnice, fotografska razstava, predstave in koncerti.

Na zaključni slovesnosti festivala so podelili nagrado Dnevnikova fabula za najboljšo zbirko kratke proze, ki jo je že tretjič zapored podelila časopisna hiša Dnevnik. Letošnji nominiranci za nagrado so bili Urška Sterle, Milan Dekleva, Franjo Frančič in Maruša Krese. Za letošnjo nagrajenko je strokovna žirija izbrala Marušo Krese z zbirko Vsi moji božiči, ki je izšla pri Mladinski knjigi. V okviru filmske fabule so prvič podelili nagrado Proteus za najboljši študentski film, ki jo je prejel Matevž Luzar za kratki film Prezgodaj dva metra spodaj.

Več informacij na: http://www.studentskazalozba.si/si/informacija.asp?id_meta_type=14