Czar Słowenii | Čar Slovenije


Festiwal Slawistyki 2012
Trójmiasto, 21-27 maja

Festiwal Slawistyki to organizowane corocznie wydarzenie z pogranicza kultury i nauki, którego przygotowaniem zajmują się studenci i wykładowcy Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz działacze gdańskiego środowiska kulturalnego. Goście mogą spodziewać się licznych atrakcji, począwszy od wykładów na Uniwersytecie Gdańskim, przez spotkania z pisarzami i reżyserami, aż po Slavoparty – imprezę integrującą miłośników muzyki południowosłowiańskiej.

W tegorocznej edycji festiwalu postanowiliśmy skupić się szczególnie na dwóch krajach: Serbii i Chorwacji, które w ostatnim czasie uzyskały oficjalny status kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej. Poznajmy naszych dalszych sąsiadów - ich kulturę i zwyczaje - aby godnie przyjąć ich do naszego grona i przygotujmy się na przywitanie Chorwatów przyjeżdżających do Gdańska na UEFA Euro 2012! W programie Festiwalu Slawistyki 2012 nie zabraknie również akcentów z pozostałych państw słowiańskich, w tym ze Słowenii. Będziemy między innymi gościć prof. Mitję Guština, archeologa z Uniwersytetu w Koprze. Przeprowadzimy warsztaty językowe z języka słoweńskiego. Zaprezentujemy też słoweńską literaturę wydawaną przez wydawnictwo Międzymorze.

Zapraszamy wszystkich miłośników słowiańskiej kultury do Trójmiasta!


Program:

21.05 – PONIEDZIAŁEK
17.00 – OTWARCIE FESTIWALU SLAWISTYKI - (aula 1.47, Wydział Filologiczny UG):
- wręczenie nagród zwycięzcom konkursu "Volim puno" przez Dziekana Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę
- prezentacja ośrodka naukowego „Hrvatski studiji” oraz współpracy w ramach programu ERASMUS przez Jelenę Gazivodę (Uniwersytet w Zagrzebiu)
- prezentacja Programu współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem RP a Republiką Serbii przez Magdalenę Mroczkowską (Uniwersytet Gdański)
- prezentacja serwisu balkanistyka.org przez redaktora naczelnego serwisu Łukasza Fleischerowicza

GOŚĆ GŁÓWNY: Wykład Prof. Mitji Guština

22.05 – WTOREK
13.15 – prezentacja "Jak wyjechać na wymianę do Serbii i Chorwacji?" (aula 1.47, Wydział Filologiczny UG)
15.00 – warsztaty głagolicy (sala 4.8, Wydział Filologiczny UG)
17.00 – warsztaty języka serbskiego (aula 1.46, Wydział Filologiczny UG)

23.05 – ŚRODA - "KOCIOŁ BAŁKAŃSKI"
09.00-11.00 – wykład "O bałkańskich kulinariach" (sala 4.8, Wydział Filologiczny UG)
15.00 – warsztaty głagolicy (sala 4.8, Wydział Filologiczny UG)
8.00-16.00 – projekt "Kulinarna wycieczka po krajach południowosłowiańskich" (degustacja specjałów bałkańskich na holu Wydziału Filologicznego UG)
17.00 – prezentacja "Cztery oblicza słowiańskiego świata - Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Serbia" (aula 1.46, Wydział Filologiczny UG)
18.30 – Prezentacja Wydawnictwa Międzymorze (Mediateka CH Manhattan)

24.05 – CZWARTEK
09.45 – warsztaty głagolicy (sala 4.8, Wydział Filologiczny UG)
17.00 – warsztaty języka chorwackiego (aula 1.46, Wydział Filologiczny UG)
18.30 – Wykład „Chorwackie URBAN LEGENDS – legendy miejskie” (Mediateka CH Manhattan)
21.00 – Koncert BY-PASS (Serbia), Gars (Trójmiasto) (Klub Mechanik)

25.05 – PIĄTEK
13.00 – Hrvatsko proljeće (Masovni pokret) u kontekstu budućeg raspada Jugoslavije - (Chorwacka wiosna w świetle przyszłego rozpadu Jugosławii) (sala 4.8, Wydział Filologiczny UG)
21.00 – NOC POLSKIEGO ROCKa: Jugocovery (Klub Mechanik)

26.05 – SOBOTA
21.00 - BALKAN BASS vol. 2 (Klub Wydział Remontowy)

27.05 – NIEDZIELA
17.00 – warsztaty języka słoweńskiego (aula 1.46, Wydział Filologiczny UG)
18.00-21.30 - pokaz filmów "Besa" i "Klopka" (aula 1.47, Wydział Filologiczny UG)

Festival Slavistike 2012
Trojmiasto, 21.-27. maja 2012

Festiwal Slawistyki 2012Festival slavistike je vsakoletna kulturna in umetniška prireditev, ki jo prirejajo študeti ter predavatelji Katedre slavistike Univerze v Gdansku ter kulturniški aktivisti iz Gdanska. Gostje bodo imeli priložnost sodelovanja v številnih dogodkih, od predavanj na Gdanski univerzi, srečanj s pisatelji in režiserji, do Slavoparty – žurke za ljubitelje južnoslovanske glasbe.

To leto smo se odločili osredotočiti predvsem na dveh južnoslovanskih državah: Srbiji in Hrvaški, ki sta v zadnjem času dobila uradni status kandidata za članstvo v Evropski uniji. Spoznavali bomo njihovo kulturo ter običaje. Pripravljamo se za sprejem Hrvatov, ki bodo prišli v Gdansk na UEFA Euro 2012! V programu Festivala slavistike pa tudi ne bo zmanjkalo dogodkov iz drugih slovanskih dežel, v tem iz Slovenije. Naš slovenski častni gost bo prof. Mitja Guštin, arheolog iz Univerze na Primorskem. Vodili bomo jezikovno delavnico iz slovenščine. Predstavili bomo tudi slovensko književnost, ki jo je izdala založba Międzymorze.

Vse ljubitelje slovanske kulture srčno vabimo v Trojmiasto!


Program:

21.05 – PONEDELJEK
17.00 – OTVORITEV FESTIVALA SLAVISTIKE – (avla 1.47, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku:
- podelitev nagrad zmagovalcem natečaja »Volim puno«, nagrade podeljuje Dekan Filološke fakultete Univerze v Gdansku, dr. hab. Andrzej Cejnowa
- predstavitev umetniškega društva »Hrvatski studij« ter sodelovanja v okvirju programa ERASMUS, Jelena Gazivoda (Univerza v Zagrebu)
- predstavitev Programa sodelovanja med Poljsko in Srbijo na področju izobraževanja in kulture, Magdalena Mroczkowska (Univerza v Gdansku)
- predstavitev spletne strani balkanistyka.org, glavni urednik strani, Łukasz Fleischerowicz

GLAVNI GOST: predavanje prof. Mitje Guština

22.05 – TOREK
13.15 – predstavitev »Kako priti na izmenjavo v Srbijo in na Hrvaško?« (avla 1.47, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
15.00 – delavnica glagolice (soba 4.8, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
17.00 – delavnica srbščine (avla 1.46, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)

23.05 – SREDA – »BALKANSKI KOTEL«
9.00-11.00 – predavanje »O balkanski kulinariki« (soba 4.8, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
15.00 – delavnica glagolice (soba 4.8, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
8.00-16.00 – projekt »Kulinarno popotovanje po južnoslovanskih deželah« (degustacija balkanskih dobrot v glavni avli Filološke fakultete Univerze v Gdansku)
17.00 – predstavitev »Štirje obrazi južnoslovanskega sveta – Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija« (avla 1.46, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
18.30 – predstavitev založbe Międzymorze (Mediateka CH Manhattan)

24.05 – ČETRTEK
9.45 – delavnica glagolice (soba 4.8, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
17.00 – delavnica hrvaščine (avla 1.46, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
18.30 – Predavanje »Hrvaške URBAN LEGENDS – urbane legende« (Mediateka CH Manhattan)
21.00 – Koncert BY-PASS (Srbija), Gars (Trójmiasto) (Klub Mechanik)

25.05 – PETEK
13.00 – Hrvatsko proljeće (Masovni pokret) u kontekstu budućeg raspada Jugoslavije (Hrvaška
pomlad v kontekstu razpada Jugoslavije) (soba 4.8, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
21.00 – NOČ POLJSKEGA ROCKa: Jugocoverji (Klub Mechanik)

26.05 – SOBOTA
21.00 – BALKAN BASS vol.2 (Klub Wydział Remontowy)

27.05 – NEDELJA
17.00 – delavnica slovenščine (avla 1.46, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)
18.00-21.30 – Filma »Besa« in »Klopka« (avla 1.47, Filološka fakulteta Univerze v Gdansku)