Czar Słowenii | Čar Slovenije


Aleksandra Kołeczek

Promocja książki Polacy w Słowenii

Sekcja słowenistyczna
Koła Naukowego Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zaprasza na spotkanie promujące książkę
Polacy w Słowenii,
które odbędzie się
23 listopada o godzinie 17
w Obiekcie Znalezionym
w podziemiach galerii Zachęta (pl. Małachowskiego 3, Warszawa).

W programie m.in.:
prezentacja projektu badawczego „Polacy w Słowenii”
rozmowa z dr. hab. Wiesławem Walkiewiczem, prof. nadzw. SGGW, byłym Konsulem Generalnym RP w Chorwacji i Słowenii oraz byłym Ambasadorem w Republice Chorwacji
fragmenty wywiadów z Polonią

Aleksandra Kołeczek

Promocija knjige Poljaki v Sloveniji

Slovenistična sekcija
Znanstvenega Krožka Slavistov Univerze v Varšavi

Vljudno vabi na promocijo knjige
Poljaki v Sloveniji,
ki bo
23. novembra ob 17
v klubu Obiekt Znaleziony
v kleti galerije Zachęta (pl. Małachowskiego 3, Varšava).

V programu m.dr.:
prezentacija raziskovalnega projekta „Poljaki v Sloveniji”
pogovor z dr. hab. Wiesławom Walkiewiczem, izrednim prof. SGGW, bivšim Generalnim Konzulom RP na Hrvaškem in na Slovenskem in bivšim Veleposlanikom v Republiki Hrvaški
odlomke pogovorov s Poljaki, ki živijo v Sloveniji