Czar Słowenii | Čar Slovenije


Nina Kupic

Wieczór literacki pamięci Stanisława Lema w Lublanie

W poniedziałek, 28.02.2011 w KUD France Prešeren w Lublanie miał miejsce wieczór literacki poświęcony polskiemu pisarzowi Stanisławowi Lemowi zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Polica Dubova i Stowarzyszenie Słoweńskich Tłumaczy Literatury. 27 marca mija 5 lat od śmierci Lema, a 12 września przypada 90. rocznica jego urodzin.

Gośćmi wieczoru byli tłumacz doc. dr Nikolaj Jež, kierownik katedry języków zachodniosłowiańskich Wydziału Filologicznego w Lublanie oraz Drago Bajt, tłumacz, publicysta i wielki znawca fantastyki naukowej. Rozmowę prowadziła tłumaczka Tatjana Jamnik, autorka słoweńskiego przekładu powieści Lema Solaris, który ukazał się w Słowenii w ubiegłym roku.

Wieczór obfitował w liczne informacje o fantastyce naukowej i o Lemie jako przedstawicielu tego gatunku. Rozmawiano o jego życiu, wizjonerstwie, eseistyce i statyrze. Pierwszy przekład Lema wysłał na słoweńską orbitę literacką France Vodnik, a wśród tych, którzy zadbali o to, aby gwiazda pisarza nie zgasła, byli bez wątpienia goście wieczoru. Najnowszy nabytek, Solaris, jest właśnie oczekiwaną porcją paliwa, która wlewa w tę gwiazdę nowe życie i wypełnia ją optymizmem.

Pytania publiczności postawiły w centrum zainteresowania przede wszystkim doświadczenia gości w tłumaczeniu utworów tak specyficznego autra oraz zatroskanie z powodu braku słoweńskich pisarzy fantastyczno-naukowych. Właśnie dlatego, że chodzi o gatutenk, który jest charakterystyczny dla Ameryki, i autorzy z innych części świata są wyjątkami, Stanisław Lem był fenomenem, który zasługuje na dużą uwagę, a przynajmniej na jeszcze jeden wieczór literacki.

Przekład z języka słoweńskiego: Tomasz Łukaszewicz

Nina Kupic

Literarni večer v spomin Stanisława Lema v Ljubljani

V ponedeljek, 28.2.2011, je v KUD-u Franceta Prešerna v Ljubljani potekal literarni večer posvečen poljskemu pisatelju Stanisławu Lemu, ki je bil pripravljen v sodelovanju s KUD-om Police Dubove in Društvom slovenskih književnih prevajalcev. 27. marca namreč mineva 5 let od Lemove smrti, 12. septembra pa bo 90. obletnica njegovega rojstva.

literarni večer o stanislawu lemu ljubljana

Gosta večera sta bila prevajalec doc. dr. Nikolaj Jež, predstojnik katedre za zahodnoslovanske jezike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in Drago Bajt, prevajalec, publicist in velik poznavalec znanstvene fantastike. Pogovor je povezovala prevajalka Tatjana Jamnik, avtorica slovenskega prevoda Lemovega romana Solaris, ki je izšel lansko leto.

Večer je postregel s številnimi informacijami o znanstveni fantastiki nasploh in o Lemu kot predstavniku tega žanra, govora pa je bilo tudi o njegovem življenju, vizionarstvu, esejistiki in satiri. Prvi prevod Lema je v slovensko literarno orbito poslal France Vodnik, med tistimi, ki so skrbeli, da njegova zvezda ni ugasnila sta bila nedvomno tudi gosta večera, najnovejša pridobitev, Solaris, pa je prav gotovo dobrodošel odmerek goriva, ki ji vliva novo življenje in navdaja z optimizmom za vnaprej.

Vprašanja iz občinstva so v središče zanimanja postavila predvsem izkušnje gostov pri prevajanju del tako specifičnega avtorja in zaskrbljenost zaradi pomanjkanja slovenskih piscev znanstvene fantastike. Ravno zato, ker gre za žanr, ki je značilno ameriški, in so avtorji iz drugih delov sveta le izjeme, je bil Stanisław Lem pomemben fenomen, ki si zasluži vso pozornost, najmanj še kakšen literarni večer.