Czar Słowenii | Čar Slovenije


Teatr Miejski w Lublanie

Miejski Teatr w Lublanie został założony w 1949 roku przez Miasto Lublana jako drugi teatr dramatyczny w stolicy. Swą pracę teatr rozpoczął na niewielkiej scenie, z grupą zapalonych aktorów i studentów Akademii Teatralnej. Teatr ten gra przede wszystkim sztuki współczesne, zarówno dramaty zagraniczne, jak i rodzime, znany jest jednak z tego, że inscenizuje dramaty z mniej dostępnych środowisk, jak np.: rosyjskie, szwedzkie, islandzkie, holenderskie, polskie czy serbskie. Oprócz tego grają oczywiście współczesne dramaty słoweńskie, konfrontując się wiecznie z klasykiem słoweńskiej dramaturgii – Ivanem Cankarjem. MGL w każdym sezonie wystawia kilka nowych sztuk. Grupa teatralna podróżuje ze swoimi przedstawieniami po słoweńskich i zagranicznych teatrach (Czechy, Austria, Chorwacja), ale też gości z reżyserów z innych państw u siebie (Anglia, Polska, Chorwacja, Islandia, Bułgaria, Macedonia). W obrębie MGL już od 48 lat działa wydawnictwo literackie, które specjalizuje się w literaturze teatralnej. Wydawnictwo to obejmuje dziś 144 tytuły, ale co roku wydaje przynajmniej dwie nowe książki.