Czar Słowenii | Čar Slovenije


Milan Duškov (1950-2009)

W wieku 59 lat zmarł nagle Milan Duškov, propagator kultury bałkańskiej w Polsce, wykładowca na uniwersytetach w Gdańsku i Toruniu. Urodził się w Belgradzie, ukończył reżyserię na Wydziale Sztuk Dramatycznych tamtejszego uniwersytetu. Od 20 lat mieszkał w Polsce, która stała się jego drugą ojczyzną. Zajmował się tłumaczeniem literatury polskiej na język serbski, wystawiał polskich dramaturgów na scenach ówczesnej Jugosławii. Jest twórcą podręcznika języka serbskiego, autorem wielu przekładów serbskiej literatury na język polski, założył zespół muzyczno-wokalny „Bałkany śpiewają”. Od 2007 roku tworzył serię wydawniczą „Biblioteka Balkan”, w której w ramach toruńskiej oficyny Graffiti BC wydawał przekłady literatury bałkańskiej. Milan Duškov był naszym wzorem i przyjacielem.

Milan Duškov (1950-2009)

V starosti 59 let je nenadoma umrl Milan Duškov, propagator balkanske kulture na Poljskem, predavatelj na univerzah v Gdansku in Torunu. Rodil se v Beogradu, diplomiral iz režije na Oddelku dramskih umetnosti na tamkajšni univerzi. 20 let je živel na Poljskem, ki je postala njegova druga domovina. Ukvarjal se je s prevajanjem poljske književnosti v srbščino, postavljal je poljske dramaturge na odrah bivše Jugoslavije. Je avtor učbenika srbščine ter številnih prevodov srbske književnosti v poljščino. Ustanovil je glasbeno-vokalno skupino »Balkan poje«. Od 2007 je urejal literarno zbirko »Biblioteka Balkan«, v kateri je v okviru založbe Graffiti BC iz Toruna izdajal prevode balkanske književnosti. Milan Duškov je bil naš vzor in prijatelj.