Czar Słowenii | Čar Slovenije


Tomasz Łukaszewicz

Goran Vojnović – tegoroczny zdobywca nagrody Fundacji Prešerna

Goran Vojnović, reżyser filmowy i teatralny oraz pisarz, otrzymał nagrodę Fundacji Prešerna za swój debiut literacki Czefurzy raus!, w którym, według uzasadnienia zarządu Fundacji Prešerna, „nie czytamy słów, a znajdujemy życie”; powieść, entuzjastycznie przyjęta przez czytelników i krytykę, została wydana w 2008 roku nakładem wydawnictwa Študentska založba. Uzasadnienie nagrody komisja obroniła twierdzeniem, że Vojnović napisał dobrą książkę, „krótką, wielką, efektowną, uderzającą. Można ją czytać jako żart, można jako metaforę. Nawet jeśli nie rozumiesz wszystkich słów, rozumiesz, o co chodzi.”
Goran Vojnović w listopadzie 2008 roku gościł w Gdańsku w ramach projektu Słowenia nad Bałtykiem, gdzie prezentował widowni fragmenty książki Czefurzy raus!. Wówczas również został bardzo gorąco przyjęty.

Więcej o Goranie Vojnoviciu
Postępowanie karne przeciwko Goranovi Vojnoviciowi
Goran Vojnović – tegoroczny zdobywca nagrody Kresnika
Fragmenty ksiązki Czefurzy raus!

Pozostali nagrodzeni przez Fundację Prešerna to:
sopranistka Sabina Cvilak Damjanovič za role operowe i występy solowe,
kompozytor Nenad Firšt za kompozycje ostatnich lat,
aktor Marko Mandić za role teatralne w ostatnich dwóch latach,
rzeźbiarz Tobias Putrih za osiągnięcia artystyczne i wystawę Quasi Random,
scenarzysta i reżyser Miran Zupanič za film dokumentalny Otroci s Petrička.

Nagrody Prešerna za dorobek życiowy na rok 2008 otrzymali aktorka Štefka Drolc i malarz Zmago Jeraj.

Źródła:
www.dnevnik.si
www.delo.si

Informacje o polskim wydaniu książki Czefurzy raus!

Tomasz Łukaszewicz

Goran Vojnović – letošnji dobitnik nagrade Prešernovega sklada

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser ter pisatelj, je prejel nagrado Prešernovega sklada za svoj literarni prvenec Čefurji raus!, v katerem po besedah utemeljitve upravnega odbora Prešernovega sklada »ne beremo besed, ampak najdemo življenje«; roman je ob velikem navdušenju bralcev in kritike izšel leta 2008 pri Študentski založbi. Utemeljitev nagrade je komisija zaščitila z mnenjem, da je Vojnović napisal dobro knjigo, »kratko, veliko, učinkovito, ki zadene. Lahko se bere kot fora, lahko kot metafora. Tudi če ne razumeš vseh besed, še kako razumeš, za kaj gre«.
Goran Vojnović je novembra 2008 gostoval v Gdansku v okviru projekta Slovenija na Baltiku, kjer je prezentiral občinstvu odlomke iz knjige Čefurji raus!. Tudi takrat je bil zelo vroče sprejet.

Več o Goranu Vojnoviću
Goran Vojnović – letošnji dobitnik nagrade Kresnika
Kazenski pregon zoper Gorana Vojnovića
Odlomki iz knjige Čefurji raus!

Ostali nagrajenci Prešernovega sklada so bili:
sopranistka Sabina Cvilak Damjanovič za operne vloge in solistične nastope,
skladatelj Nenad Firšt za stvaritve zadnjih let,
igralec Marko Mandić za gledališke vloge v zadnjih dveh letih,
kipar Tobias Putrih za umetniške dosežke in razstavo Quasi Random,
scenarist in režiser Miran Zupanič za dokumentarni film Otroci s Petrička.

Veliki Prešernovi nagradi za življenjsko delo za leto 2008 sta prejela igralka Štefka Drolc in slikar Zmago Jeraj.

Viri:
www.dnevnik.si
www.delo.si