Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Ziewiec

O slovenskem jeziku/On Slovene

Wśród książek o języku słoweńskim pojawiła się niedawno nowa publikacja - O slovenskem jeziku/On Slovene. Na pięćdziesięciukilku stronach zebrane są między innymi najważniejsze informacje o historii języka słoweńskiego od Zabytków Fryzyńskich do najnowszych elektronicznych osiągnięć promujących język słoweński, takich jak słowniki czy korpusy językowe. Książeczka obrazowo przedstawia również zróżnicowanie dialektalne Słoweńców oraz sytuację językową Słoweńców poza granicami swojego kraju. Krótko zarysowuje podstawowe wiadomości z gramatyki języka oraz, w kieszonkowej wkładce na końcu książki, podaje przydatne wyrażenia w 23 europejskich językach.
O slovenskem jeziku/On Slovene napisana jest w dwóch językach: słoweńskim i angielskim. Jest bogato i różnorodnie ilustrowana, zawiera mapy, schematy. Uznana została za najładniejszą słoweńską książkę roku 2007 w kategorii literatura faktu.

Książka O slovenskem jeziku/On Slovene w formacie pdf (2,43 MB)

O slovenskem jeziku/On Slovene: Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac, Nataša Logar. Evropski parlament, Ljubljana 2008.

Ewa Ziewiec

O slovenskem jeziku/On Slovene

Med knjige o slovenščini se je zadnje čase uvrstila nova publikacija - O slovenskem jeziku/On Slovene. Na več kot petdesetih straneh so med drugimi zbrani najbolj pomembni podatki o zgodovini slovenskega jezika od Brižinskih spomenikov vse do najnovejših elektronskih dosežkov, ki promovirajo slovenščino, kot so slovarji ali jezikovni korpusi. Knjiga živo predstavlja tudi členjenost slovenščine ter njen položaj zunaj Slovenije. Na kratko opisuje slovensko slovnico, v žepni priponki na koncu knjige pa predstavlja Besednjak za preživetje oz. osnovne fraze v 23 evropskih jezikih.
Knjiga O slovenskem jeziku/On Slovene je napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebuje več raznovrstnih ilustracij, zemljevidov ter shem. Prejela je naziv Najlepša slovenska knjiga leta 2007 v kategoriji stvarne literature.

Knjiga O slovenskem jeziku/On Slovene v pdf-izdaji (2,43 MB)

O slovenskem jeziku/On Slovene: Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac, Nataša Logar. Evropski parlament, Ljubljana 2008.