Czar Słowenii | Čar Slovenije


Posttitum Images - South of Metternich's garden

Damian Buraczewski został wolontariuszem w Słowenii w ramach programu Młodzież w działaniu. Jego projekt jest zaplanowany na 9 miesięcy, od początku czerwca 2011 do końca lutego 2012 r. Odbywa się w miejscowości Trbovlje, (region Zasavski). Damian pracuje dla centrum młodzieżowego (Mladinski center Trbovlje), gdzie zajmuje się głównie fotografią i materiałami video na potrzeby centrum. W ramach swoich zadań dokumentuje działalność centrum, edytuje zdjęcia, dokonuje ich selekcji i archiwizacji. Bierze także udział w działaniach centrum skierowanych do młodzieży. Organizowane są tam rozmaite warsztaty, konkursy, zawody sportowe, koncerty, spotkania kulturalne i wiele innych form aktywizacji młodzieży.

logarska dolina slovenia

Jednocześnie, w ramach projektu indywidualnego, Damian prowadzi fotoblog, na którym zamieszcza zdjęcia zrobione w Słowenii. Na dzień dzisiejszy blog dzieli się na dwie kategorie: „Miejsca w Słowenii” oraz „Opowieść w jednym zdjęciu”.

„Miejsca w Słowenii” to dość obszerne galerie pokazujące krajobrazy i architekturę Słowenii. Z kolei „Opowieść w jednym zdjęciu” to luźna forma fotofelietonu, zdarzenie ulotne, uchwycone w konkretnym momencie, bezpretensjonalne w zamyśle, różnorodne w formie i tematyce. Pracuje również nad nową kategorią opowiadającą o społeczeństwie słoweńskim. W przyszłości na blogu znajdą się również materiały video, a także fotografie w formie slajdów z dźwiękiem i komentarzami w języku słoweńskim oraz polskim i angielskim tłumaczeniem.

Fotoblog Damiana: Posttium Images - South of Metternich's garden

Posttitum Images - South of Metternich's garden

Damian Buraczewski je prostovoljec v Sloveniji v okviru programa Mladi v akciji. Njegov projekt traja 9 mesecev, od začetka julija 2011 do konca februarja 2012. Izvaja se v Trbovlju (Zasavje). Damian dela za Mladinski center, kjer se v glavnem ukvarja s fotografijo in video materialom. V okviru svojih raziskovanj dokumentira delavnost centra, pripravlja slikovni material, ga ureja in arhivizira. Sodeluje tudi pri dejavnostih centra, predvsem teh za mlade. Oragizirajo različne delavnice, projekte, športna tekmovanja, koncerte, kulturna srečanja ter veliko drugih dogodkov za mlade.

V okviru svojega individualnega projekta vodi Damian tudi fotoblog, v katerem objavlja fotografije narejene v Sloveniji. Trenutno je blog razdeljen na dve kategoriji: »Kraji v Sloveniji« ter »Zgodba v eni sliki«.

»Kraji v Sloveniji« je obsežna galerijafotografij, ki prikazujejo pokrajine ter arhitekturo Slovenije. »Zgodba v eni sliki« je pa svobodna forma fotofelijetona, bežnih dogodkov, posnetih v določenem trenutku, namenoma nezahtevnih ter raznovrstnih kar se tiče oblike oz. tematike. V prihodnosti bodo na blogu tako video materijali, kot tudi slike v obliki diapozitivov z zvokom in komentarji v slovenščini in poljščini ter z angleškim prevodom.

mali grad slovenia

Fotoblog Damiana: Posttium Images - South of Metternich's garden