Witamy na nowej stronie internetowej „Czar Słowenii”, przygotowywanej przez studentów Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Przyczyn powstania tej strony jest wiele. Oczywiście najważniejszy jest fakt, że studentom, którzy w ramach systemu bolońskiego tylko przez rok uczęszczają na wybrany przez siebie obowiązkowy lektorat języka (mają jednak możliwość póżniejszej kontynuacji nauki w ramach studiów magisterskich), organizacja studiów nie pozwala na wystarczające spełnienie pragnienia, aby poznać słoweński język i kulturę. Po osiągnięciu pierwszego celu, jakim było wykazanie przez studentów chęci do kontynuowania nauki, powstało pytanie, jak stworzyć możliwości kontynuowania nauki języka oraz poznawania kultury poza programem uniwersyteckim.

Po przemyśleniach zdecydowaliśmy się ze studentami na projekt utworzenia dwujęzycznej strony internetowej „Czar Słowenii”. Tym sposobem oferujemy studentom możliwość, aby również po rocznej nauce języka słoweńskiego i opanowaniu jego podstaw utrzymali z nim kontakt i poszerzyli swoją wiedzę. Strona oferuje również możliwość nawiązania kontaktów z osobami z całego świata zainteresowanymi językiem słoweńskim, kulturą, aktualnymi wydarzeniami w Słowenii, mediami itd. Tak więc nie dotyczy tylko studentów naszego lektoratu, ale jest równocześnie zaproszeniem do współpracy kierowanym do wszystkich studiujących język słoweński na lektoratach w całej Polsce (Bielsko-Biała, Kraków, Katowice, Łódź, Warszawa), a w końcowej fazie oczywiście dla wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas przy tworzeniu strony internetowej „Czar Słowenii”.

Pozdrowienia z Gdańska

Koordynatorka projektu strony internetowej „Czar Słowenii”,
asystent i nauczyciel języka słoweńskiego w Katedrze Slawistyki UG,

mgr Maša Guštin

Dobrodošli na novi spletni strani »Čar Slovenije«, ki jo pripravljajo študenti Slavistike na Univerzi v Gdansku.

Razlogov za nastanek te strani je več. Najpomembnejše je seveda dejstvo, da želja študentov po spoznavanju slovenskega jezika in kulture, ki lahko v okviru bolonjskega sistema na lektoratih študirajo drugi obvezni - izbirni jezik samo eno leto (sicer z možnostjo kasnejšega nadaljavanja v toku magistrskega študija), v okviru danih študijskih možnosti niti približno ni zadovoljena. Ob doseženem prvem cilju, torej izkazani želji študentov po nadaljnjem izobraževanju, se je postavilo vprašanje, kako vzpostaviti možnosti za nadaljne učenje jezika in spoznavanje kulture zunaj univerzitetnih programov.

Po tehtnem premisleku smo se skupaj s študenti odločili za projekt postavitve dvojezične spletne strani »Čar Slovenije«. S tem bomo ponudili študentom možnost, da tudi po enoletnem študiju slovenščine in osvojenih osnovah jezika ohranijo stik in nadgrajujejo svoje znanje. Stran bo ponudila tudi možnost vzpostavitve stikov z ostalimi zainteresiranimi na vseh koncih sveta, ki jih zanimajo slovenski jezik, slovenska kultura, dogajanje v Sloveniji, mediji itd. Torej ne gre samo za študente našega lektorata, ampak je to že hkrati tudi povabilo k sodelovanju za študente na vseh lektoratih za slovenščino na Poljskem (Bielsko Biała, Krakow, Katowice, Łodż, Varšava), v končni fazi pa seveda tudi za vso zainteresirano javnost po vsem svetu.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so nas tako ali drugače podprli pri nastanku spletne strani »Čar Slovenije«.

Lep pozdrav iz Gdanska

Koordinatorka projekta spletne strani »Čar Slovenije« in
lektorica slovenskega jezika (Slavistika, Univerza v Gdansku)

Maša Guštin