Czar Słowenii | Čar Slovenije


VII Festiwal Pranger Rogaška Slatina, 1-4 lipca 2010

Festiwal Pranger wpisuje się geograficzne w obszar, który historycznie i kulturowo jest naznaczony pręgierzami – średniowiecznymi słupami służącymi do wymierzania kar. Stąd też nazwa festiwalu i jego symboliczna koncepcja: słowo poetyckie wystawić na przestrzeń publiczną (poddać je krytyce, mocy przekładu, analizie teoretyczno-literackiej i osądowi czytelnika). Festiwal odbywa się w Rogaškiej Slatinie przy granicy z Chorwacją.

Festiwal składa się ze spotkań, okrągłych stołów i czytań. Pranger każdego roku przedstawia dziewięć najciekawszych słoweńskich tomów poetyckich minionego roku według wyboru trzech znakomitych krytyków literackich.

Festival Pranger powiązał z myślą krytyczną część translatorską tekstów poetyckich, przez co na podstawie analizy przekładów wybranych tekstów napisanych przez biorących w festiwalu poetów uczestnicy oceniają proponowane możliwości przekładów i razem z tłumaczami szukają nowych rozwiązań. Krytyczne okrągłe stoły potwierdzają, że główne założenie padło na podatny grunt, gdyż zarówno krytycy jak i poeci biorą udział w płodnych dyskusjach, przy czym podejmują różnorakie problemy, stawiają nowe pytania, a przeciwne i podobne sposoby myślenia wzbogacają wydarzenie.

W roku 2007 uczestnicy tłumaczyli słoweńskie wiersze na język polski. Tutaj można przeczytać przekłady wierszy Andraža Poliča, Josipa Osti, Tone Škrjaneca, Petra Semoliča, Vena Taufera, Uroša Zupana, Marjana Storjana i Jure Jakoba, które przygotowali Agnieszka Będkowska-Kopczyk i Michał Kopczyk.

Program tegorocznego Festiwalu:

Wybór krytyków

dr David Bandelj:
Ana Pepelnik: Utrip oranžnih luči na semaforjih. Ljubljana: LUD Literatura
Stanka Hrastelj: Gospod, nekaj imamo za vas. Ljubljana: Študentska založba
Alenka Rebula: V naročju. Trst: ZTT

Meta Kušar:
Tomaž Šalamun: Mrzle pravljice. Ljubljana: Nova revija
Aleš Debeljak: Tihotapci. Ljubljana: Mladinska knjiga
Valentin Cundrič: Živmutec. Žirovnica: Medium

dr Brane Senegačnik:
Martina Soldo: Potapljač. Ljubljana: KUD Apokalipsa
Peter Semolič: Rimska cesta. Ljubljana: Cankarjeva založba
Andrej Medved: Purpurni dež. Ljubljana: Nova revija
Krytyczne okrągłe stoły prowadzi: Robert Titan Felix

Tłumacze
Jan Henrik Swahn, Sztokholm
Sophie Sköld,
Mita Gustinčič Pahor, Lublana
Grupę tłumaczy prowadzi dr Nada Grošelj

Tematyczny okrągły stół Poezja & rock
Xenia Jus
Petra Kolmančič
Matej Kranjc
Tone Kregar
Okrągły stół Poezja & rock prowadzi Goran Č. Potočnik

Więcej na: www.pranger.si

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz

7. Festival Pranger Rogaška Slatina, 1.-4. julija 2010

Festival Pranger postavljen je v geografsko območje krajev, ki so zgodovinsko in kulturno zaznamovani s prangerji - srednjeveškimi sramotilnimi stebri. Od tod tudi ime festivala in njegov simbolni koncept: pesniško besedo izpostaviti na javnem prostoru (izpostaviti jo kritiki, prevajalski moči, literarno-teoretski analizi in presoji bralca). Fesival se odvija v Rogaški Slatini ob hrvaški meji.

Festival je sestavljen iz srečanj, okroglih miz in branj. Pranger vsako leto predstavi devet najzanimivejših slovenskih pesniških zbirk preteklega leta po izboru treh vrhunskih literarnih kritikov.

Festival Pranger je s kritiško mislijo povezal še prevodni del pesniški besedil, tako da na osnovi analize prevodov izbranih besedil izpod peresa sodelujočih pesnikov udeleženci pretehtajo ponujene prevodne možnosti in skupaj s prevajalci iščejo nove rešitve. Kritiške okrogle mize potrjujejo, da je osnovna ideja padla na plodna tla, saj se tako kritiki kot pesniki ujamejo v ploden diskurz, ob tem pa se vzpostavljajo različne problematike, odpirajo nova vprašanja, nasprotujoča in podobna mišljenja pa popestrijo in obogatijo dogajanje.

Leta 2007 so udeleženci prevajali pesmi slovenskih avtorjev v poljščno. Tukaj lahko preberete prevode pesmi Andraža Poliča, Josipa Osti, Toneta Škrjaneca, Petra Semoliča, Vena Taufera, Uroša Zupana, Marjana Storjana in Jureta Jakoba, ki sta jih pripravila Agnieszka Będkowska-Kopczyk in Michał Kopczyk.

Program letošnjega festivala:

Izbor kritičarke in kritikov

dr. David Bandelj:
Ana Pepelnik: Utrip oranžnih luči na semaforjih. Ljubljana: LUD Literatura
Stanka Hrastelj: Gospod, nekaj imamo za vas. Ljubljana: Študentska založba
Alenka Rebula: V naročju. Trst: ZTT

Meta Kušar:
Tomaž Šalamun: Mrzle pravljice. Ljubljana: Nova revija
Aleš Debeljak: Tihotapci. Ljubljana: Mladinska knjiga
Valentin Cundrič: Živmutec. Žirovnica: Medium

dr. Brane Senegačnik:
Martina Soldo: Potapljač. Ljubljana: KUD Apokalipsa
Peter Semolič: Rimska cesta. Ljubljana: Cankarjeva založba
Andrej Medved: Purpurni dež. Ljubljana: Nova revija
Kritiške okrogle mize vodi Robert Titan Felix

Prevajalci
Jan Henrik Swahn, Stockholm
Sophie Sköld,
Mita Gustinčič Pahor, Ljubljana
Prevajalsko skupino vodi dr. Nada Grošelj

Tematska okrogla miza Poezija & rock
Xenia Jus
Petra Kolmančič
Matej Kranjc
Tone Kregar
Okroglo mizo Poezija & rock vodi Goran Č. Potočnik

Več na:www.pranger.si