Program i zakres działania Koła Naukowego „Karantania” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Utworzenie dwujęzycznej strony internetowej (w języku polskim i słoweńskim) w ramach Lektoratu języka słoweńskiego na Uniwersytecie Gdańskim, której celem będą:
  1. bezpośrednie prezentacje, wprowadzanie i rozwój języka słoweńskiego, zwiększanie dostępności do dóbr publicznych, jak najszersze oferowanie informacji o Słowenii, słoweńskiej kulturze, języku, mediach, wydarzeniach itd. dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uniwersytetów w Polsce i na świecie,
  2. umożliwienie studentom, którzy po roku nauki języka słoweńskiego i przyswojeniu jego podstaw pragną dalszego kontaktu ze słoweńską kulturą, poszerzania wiedzy o języku słoweńskim i o Słowenii oraz wymiana doświadczeń ze studentami z całego świata, których interesuje język słoweński.
 2. Organizacja międzynarodowych imprez i konferencji o tematyce związanej ze Słowenią, jej językiem, literaturą i kulturą.
 3. Organizacja wyjazdów naukowych do Słowenii dla studentów, którzy są zainteresowani poszerzaniem znajomości języka słoweńskiego oraz zgłębianiem słoweńskiej kultury.
 4. Pomoc w publikacji przekładów i tłumaczeń dzieł słoweńskich autorów.
 5. Promocja Lektoratu języka słoweńskiego, Katedry Slawistyki oraz Uniwersytetu Gdańskiego na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych.

Program delovanja znanstvenega krožka „Karantania” na Katedri slavistike Univerze v Gdansku

 1. Postavitev dvojezične spletne strani (v slovenskem in poljskem jeziku) v okviru Lektorata slovenščine na Univerzi v Gdańsku na Poljskem, katere cilji bodo:
  1. Neposredno predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slovenščine, večanje dostopnosti te javne dobrine, kar najširša ponudba informacij o Sloveniji, slovenski kulturi, slovenskem jeziku, medijih, dogajanju in drugem za študente Slavistike v Gdańsku oz. vseh Lektoratov za slovenščino na Poljskem.
  2. Ponudba možnosti študentom, da po enoletnem študiju slovenščine in osvojenih osnovah jezika ohranjsjo stik s slovensko kulturo, nadgrajevanje znanja slovenskega jezika in stik z vsemi, ki jih zanima slovenski jezik po svetu.
 2. Organizacija mednarodnih dogodkov in konferenc, katerih vsebina je povezana s Slovenijo, njenim jezikom, književnostjo in kulturo.
 3. Organizacja znanstvenih izletov v Slovenijo za študente, ki jih zanima razširjanje poznavanja slovenskega jezika in slovenske kulture.
 4. Pomoč pri obljavljanju prevodov del slovenskih avtorjev.
 5. Promocija in povezovanje Lektorata slovenščine na Katedri slavistike Univerze v Gdansku s poljskimi in drugimi univerzami po svetu.