Czar Słowenii | Čar Slovenije


Zuzanna K. Kobos

Indywidualna wystawa prac artystycznych słoweńskiego malarza Vinka Prislana15 maja – 20 czerwca 2009
Galerija Polfa – Łódź, ul. Drewnowska 43

Malarz Vinko Prislan urodził sie 14.11.1952 w miejscowości Slovenj Gradec w Słowenii. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Mariborze. Malarstwem zaczął się zajmować stosunkowo późno - w 2006 roku. Do dziś namalował około 100 prac, prawie wszystkie w technice oleju. Swoja twórczość po raz pierwszy z sukcesem zaprezentował szerszej publiczności podczas indywidualnej wystawy w Mariborze w 2008 roku, która przyciągnęła wyjątkowo licznych zwiedzających. Na tej wystawie Vinko Prislan przedstawił ponad swoich 30 prac. Obecna wystawa prezentuje 30 nowych prac, które nie były jeszcze nigdzie wystawiane. Jest to jednocześnie pierwsza prezentacja prac Vinka Prislana w Polsce, w której mieszkał i pracował jako dyrektor słoweńskiego przedsiębiorstwa w Warszawie w latach 1989 - 1994.

- Już jako dziecko byłem chętny do różnych kulturalnych działań, śpiewałem w chórze. Ale dopiero trzy lata temu spróbowałem coś namalować - opowiada malarz. - Pomyślałem, że mam jeszcze jakieś dziesięć lat do emerytury, mogę spróbować robić coś innego.

- Maluję w domu, gdzie mam malutkie atelier, w weekendy, czasem po południu, kiedy mam wolny czas - opowiada Prislan.

Praca nad jednym obrazem zajmuje mu około dziesięciu godzin. Z przerwami na pracę zawodową oczywiście. Obrazy wiszą w jego domu, ustawiane są pod ścianami, dwadzieścia czy trzydzieści prac udało mu się sprzedać, kilka podarował. Jego obrazy można obejrzeć w Galerii Polfa – Łódź przy ul. Drewnowskiej 43 do 20 czerwca 2009. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:
www.polfa-lodz.com.pl
www.lodz.naszemiasto.pl
www.konsulat-slowenia.com.pl

Zuzanna K. Kobos

Individualna razstava umetniških del slovenskega slikarja Vinka Prislana15. maja – 20. junija 2009
Galerija Polfa – Lodž, ul. Drewnowska 43

Slikar Vinko Prislan se je rodil 14.11.1952 v Slovenj Gradcu v Sloveniji. Končal je ekonomski študij na Univerzi v Mariboru. Začel se je ukvarjati s slikarstvem relativno pozno – leta 2006. Do sedaj je naslikal okoli 100 del, skoraj vse v tehniki olja. Svoj slikarski opus je prvič uspešno predstavil širši javnosti na individualni razstavi v Mariboru leta 2008, ki je pritegnila izjemno veliko število gledalcev. Na omenjeni razstavi je Vinko Prislan predstavil 30 novih, še nikjer prej ne razstavljenih del. Razstava v Lodžu je sicer prva razstava Prislanovih slik na Poljskem, kjer je živel in delal kot direktor slovenskega podjetja v Varšavi med letoma 1989 in 1994.

Vinko Prislan Łódź

- Že kot otrok sem se rad udeleževal različnih kulturnih prireditev, pel sem v zboru, ampak šele pred tremi leti sem poskusil nekaj naslikati – govori slikar. Pomislil sem, da imam še nekih deset let do pokoja, lahko torej poskusim delati nekaj drugega.

- Slikam doma, kjer imam majčken atelje, med vikendi, včasih popoldne, ko imam prost čas – govori Prislan.

Delo pri eni sliki mu zajema okoli deset ur časa, skupaj z odmori med poslovno službo, seveda. Slike visijo v Prislanovem domu, pod steno, dvadeset ali trideset mu je uspelo prodati, nekatere je podaril. Prislanove slike so na vpogled v Galeriji Polfa – Łódź pri Drewnowski ulici 23 do 20. junija 2009.

Več informacij si lahko najdete na straneh:
www.polfa-lodz.com.pl
www.lodz.naszemiasto.pl
www.konsulat-slowenia.com.pl