Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Brzezińska

Reportaż z IV Ogólnopolskich Warsztatów Translatorycznych w Bielsku-Białej (maj 2007)

W dniach 19-20 maja 2007 roku studenci slawistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej zorganizowali w Bielsku-Białej IV Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie. Na ten weekend na południe Polski wybrało się osiem osób z Gdańska – przedstawiciele Koła Naukowego „Czar Słowenii”. Zapisaliśmy się do grup prozy oraz poezji słoweńskiej. Przed wyjazdem wstępnie przetłumaczyliśmy teksty przysłane z Bielska-Białej, które później mieliśmy omawiać na zajęciach praktycznych. Do Bielska dotarliśmy w sobotę rano, po ponad 12-godzinnej podróży pociągiem. Zostaliśmy bardzo miło przywitani na dworcu i od razu udaliśmy się na wykłady.

Swoją wiedzę na temat translatoryki przekazywali nam prof. Jerzy Brzozowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk z ATH oraz mgr Vitezslav Vilimek z Uniwersytetu w Ostrawie, a drugiego dnia także prof. Bożena Tokarz z Uniwersytetu Śląskiego i dr Michał Kopczyk z ATH. Po obiedzie pracowaliśmy nad przekładami naszych tekstów, równolegle z grupami prozy i poezji czeskiej. Wieczorem w centrum miasta spotkaliśmy się na wieczorze poezji, na którym swoje utwory zaprezentowali nam Tatjana Jamnik ze Słowenii oraz Franciszek Nastulczyk z Polski. Do późnych godzin nocnych siedzieliśmy w ogródku Galerii Wzgórze, gdzie został zorganizowany wieczorek zapoznawczy.

Następnego dnia po wykładach, zajęciach praktycznych oraz obiedzie spotkaliśmy się w Rektoracie ATH, gdzie zaprezentowaliśmy wyniki dwudniowej pracy na warsztatach. Potem czekała nas już tylko długa droga powrotna do Gdańska...
Te dwa dni w Bielsku spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze i poznaliśmy wielu sympatycznych i pomocnych ludzi. Z zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawych wykładów. Również zajęcia praktyczne poszerzyły naszą wiedzę na temat translatoryki. Mamy nadzieję, że organizatorom uda się ponownie zorganizować warsztaty i że spotkamy się na nich najpóźniej za rok!

Więcej informacji na stronie:
http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/news.php/

Ewa Brzezińska

Reportaža iz IV. Vsepoljske prevajalske konference (maj 2007)

V dnevih od 19 do 20 maja 2007 so študenti Slavistike na Tehnično-humanistični Univerzi v Bielsko-Biali organizirali IV. Vsepoljsko prevajalsko konferenco. Takrat se je na jug Poljske odpeljalo tudi osem študentov iz Gdanska – predstavniki Znanstvenega krožka „Čar Slovenije”. Prijavili smo se v dve prevajalski skupini: prevajanje slovenske proze oz. poezije. Že pred potovanjem smo prevedli določena besedila, ki so nam jih poslali iz Bielsko-Biale. O njih smo pozneje razpravljali na delvnicah. V Bielsko-Bialo smo prispeli v soboto zjutraj po 12 urni vožnji z vlakom. Pozdravila nas je študentka in odšli smo na predavanja. Predavali so prof. Jerzy Brzozowski iz Univerze v Krakovu, dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk iz ATH in mgr. Vitezslav Vilimek iz Univerze v Ostravi, drugega dne pa tudi prof. Bożena Tokarz iz Univerze v Katovicah in dr Michał Kopczyk iz ATH. Po kosilu smo pilili naša besedila, vzporedno s skupinama, ki sta prevajali češko poezijo in prozo.

Zvečer smo se v centru mesta srečali na literarnem večeru, na katerem sta nam svojo poezijo predstavila Tatjana Jamnik iz Slovenije in Franciszek Nastulczyk iz Poljske. Do poznih ur smo sedeli na vrtu galerije Wzgórze, kjer so študenti pripravili spoznovni večer. Sledečega dne po predavanjih, praktičnih vajah in kosilu smo se vsi srečali v rektoratu ATH, kje smo predstavili povzetke našega dvodnevnega dela. Potem nas je čakalo samo še dolgo potovanje nazaj v Gdansk...

Ta dva dneva v Bielsku-Biali sta minila v zelo prijetni atmosferi – tam smo spoznali simpatične in prijazne ljudi. Z zanimanjem smo poslušali predavanja. Tudi praktične vaje so razširile naše prevjalsko znanje. Upamo, da bodo organizatorji naslednje leto ponovno pripravili konferenco in se bomo tam srečali!

Več informacij na strani:
http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/news.php/