Czar Słowenii | Čar Slovenije


Równoległa realność. Współczesna poezja słoweńska

Równoległa realność. Współczesna poezja słoweńska

Nakładem gdańskiego wydawnictwa Międzymorze wydany został tomik poezji Równoległa realność. Współczesna poezja słoweńska. W zbiorze znalazły się 53 wiersze słoweńskich poetów: Gregora Podlogara, Jure Jakoba, Any Pepelnik, Tone Škrjanca i Primoža Čučnika. Przekładu dokonali młodzi tłumacze: Kamil Gontarz, Maciej Olszewski i Katarzyna Szproch, oraz polski poeta i tłumacz, Adam Wiedemann, który wraz z Mašą Guštin redagował wydanie. Wydanie Równoległej realności, jak też wizytę słoweńskich autorów umożliwiło wsparcie finansowe LUD Literatury, a realizację projektu koło naukowe Czar Słowenii przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Spółdzielnia Literacka i wydawnictwo Międzymorze. Celem projektu pogłębianie współpracy i wymiany kulturalnej między Polską i Słowenią, a książka Równoległa realność jest pierwszym tomem poetyckim wydanym przez Międzymorze.

Delikatni, dzicy, łagodni, straszni, jaśni; jaśni są ci młodzi słoweńscy poeci. Mówią z czystości, rozwartej przestrzeni. To ci, o których krytyk Jordan Davies w The Nation napisał, że pewien cały nowojorski weekend we wrześniu 2008 był przeznaczony „to Slovenian poetry invasion”, że się dziwił i rozkoszował.

Tomaž Šalamun

Książkę można już kupić w sprzedaży wysyłkowej. Wystarczy wysłać zamówienie na adres wydawnictwo@miedzymorze.pl. Cena: 19,90 zł.

Sylwetki autorów i wybrane wiersze:
Gregor Podlogar
Jure Jakob
Ana Pepelnik
Tone Škrjanec
Primož Čučnik

Więcej na: www.miedzymorze.pl

Vzporedna realnost. Sodobna slovenska poezija.

Gdanska založba Międzymorze je izdala novo knjigo Vzporedna realnost. Sodobna slovenska poezija. V tej pesniški zbirki je zbranih 53 pesmi sloveskih pesnikov: Gregorja Podlogarja, Jureta Jakoba, Ane Pepelnik, Toneta Škrjanca in Primoža Čučnika. V poljščino so prepesnili mladi prevajalci Kamil Gontarz, Maciej Olszewski in Katarzyna Szproch, ter priznani poljski pesnik in prevajalec Adam Wiedemann, ki je skupaj z Mašo Guštin tudi urednik zbirke. Tako izdajo Vzporedne realnosti, kot tudi gostovanje slovenskih avtorjev je finančno omogočila LUD Literatura, samo realizacijo dogodka pa znanstveni krožek Czar Słowenii (Katedra Slavistike na Univerzi v Gdańsku), Spółdzielnia Literacka in založba Międzymorze. Cilj obiska slovenskih pesnikov na Poljskem je med drugim poglobitev sodelovanja oz. kulturne izmenjave med Poljsko in Slovenijo, knjiga Vzporedna realnost pa je prva pesniška zbirka, ki jo je izdala založba Międzymorze.

Nežni, divji, blagi, strašni, jasni; jasni so ti mladi slovenski pesniki. Govore iz čistega, razprtega prostora. To so ti, ki je o njih kritik Jordan Davis v The Nation zapisal, da je bil en cel newyorški vikend septembra 2008 izpostavljen »to Slovenian poetry invasion«, da se je čudil in užival.

Tomaž Šalamun

Knjiga je dostopna v spletni prodaji. Naročite jo lahko na: wydawnictwo@miedzymorze.pl. Cena: 19,90 PLN.

O avtorjih in izbrane pesmi:
Gregor Podlogar
Jure Jakob
Ana Pepelnik
Tone Škrjanec
Primož Čučnik

Več na: www.miedzymorze.pl