Łukasz Piekut

Janko Traven: Rozwój kinematografii słoweńskiej do 1918 roku.

Rozwój kinematografii słoweńskiej to przede wszystkim rozwój techniki. To praca nad wprowadzeniem obrazu w ruch. Operatorzy filmowi współpracowali z twórcami z Ameryki, Anglii i Francji i wspólnie próbowali rozwiązać problem ruchomych obrazów tzw. „żywych zdjęć”. Praca nad wprowadzeniem obrazu w ruch dała początki słoweńskiej kinematografii, jak i jednocześnie początki filmu czy sztuki filmowej. Stworzenie taśmy celuloidowej, kinematoskopa, konofotografa dały możliwość pierwszej projekcji filmu na świecie. Bracia Lumičre 13 lutego 1895 roku opatentowali swój pierwszy aparat – kinematograf, 28 marca 1985 roku przedstawili przed komisją naukowców swój pierwszy film, a w 28 grudnia tego samego roku w Paryżu pokazali pierwszy raz swój film publicznie. Pierwszy kinematograf w Słowenii pojawił się już w 1986 roku (niecały rok później niż kinematograf braci Lumičre). Rozwój kinematografii w Słowenii obejmuje okres od 1986 roku do 1945. Początek historii słoweńskiego filmu dał Karol Grossmann, który to w 1906 roku nakręcił sceny z własnego ogrodu pod tytułem We własnym ogrodzie (Na domačem vrtu).

Gdańsk 2007
Streszczenie artykułu:
"Pregled razvoja kinematografije pri Slovencih"
Ljubljana 1992.

Łukasz Piekut

Janko Traven: Razvoj kinematografije pri Slovencih do 1918 leta.

Razvoj kinematografije pri Slovencih označa predvsem razvoj tehnike. Vrsta ameriških, angleških in francoskih izumiteljev je sodelovala, da bi rešila uganko živih slik, živih fotografij. To so začetki kinematografije pri Slovencih, ter hkrati začetki filma in filmske umetnosti. Vrsta aparatov in izumov (celuloiden trak, kinematoscop, kronofotograf) je omogočila prve projekcije filma po svetu. Brata Lumičre sta 13. februarja 1895 patentirala svoj prvi aparat – kinematograf; 28. marca 1895 sta pred komisijo znanstvenikov predvajala svoj prvi film, ter 28. decembra istega leta v Pariza priredila prvo javno predstavo. Prvi kinematograf se je na Slovenskem pojavil že leta 1896 (s samo enoletno zamudo po aparatu bratov Lumičre). Razvoj kinematografije pri Slovencih je obsegal obdobje od leta 1896 do 1945. Pionir zgodovine slovenskega filma je Karol Grossmann, ki je leta 1906 naredil prve posnetke in sicer svojega vrta pod naslovom Na domačem vrtu.

Gdańsk 2007
Izvleček članka iz knjige
"Pregled razvoja kinematografije pri Slovencih"
Ljubljana 1992.