Tomaž Šalamun

Tomaž Šalamun urodził się w 1941 roku w Zagrzebiu. Jego dzieła, zwłaszcza antologia poezji Poker (1966) są wyznacznikiem słoweńskiej poezji, niektórzy uważają go także za jeden z podstawowych filarów słoweńskiego modernizmu. W latach 60. uczestniczył we wszystkich najważniejszych projektach awangardowych, był także związany z legendarną grupą OHO... Więcej

Utwory i przekłady:

Benito Mussolini ma palce w spodniach

Człowiek

Okno śmierci

Rany

Ryba

ZDJĘCIE Z CYTATEM YAZOO
DEEP IN EACH OTHER’S DREAM

Tomaž Šalamun

Tomaž Šalamun rojen je leta 1941 v Zagrebu. Njegovo delo, zlasti antologijska pesniška knjiga Poker (1966), pomeni mejnik v slovenski poeziji, nekateri pa ga imajo tudi za enega od temeljnih stebrov slovenskega modernizma. V 60. letih je sodeloval pri vseh pomembnejših avantgardnih projektih, povezan pa je bil tudi z legendarno skupino OHO... Več

Dela in prevodi:

Benito Mussolini ima prste v hlačah

Človek

Okno smrti

Rane

Riba

FOTKA S CITATOM YAZOO
DEEP IN EACH OTHER'S DREAM