Czar Słowenii | Čar Slovenije


Światowe Dni Słoweńskiego Filmu Dokumentalnego

W ramach programu Język słoweński na zagranicznych uniwersytetach, który łączy ponad 60 uniwersytetów na świecie i działa w ramach Centrum języka słoweńskiego jako drugiego/obcego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersystetu w Lublanie, przygotowujemy w 2012 roku nowy międzynarodowy projekt kulturalny pod tytułem Światowe Dni Słoweńskiego Filmu Dokumentalnego. Projekt skierowany do zagranicznej widowni odbędzie się w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 2012 roku na ponad 50 uniwersytetach na świecie, w postaci wieczorów filmowych. W Polsce słoweńskie filmy fabularne można oglądać na Uniwersytetach w Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. W Gdańsku projekt zostanie zrealizowany wiosną 2013 roku. Celem projektu jest przedstawić widowni słoweńską kulturę, język i literaturę za pomocą wartościowych filmów dokumentalnych.

Razem z nauczycielami języka słoweńskiego za granicą wybraliśmy do projektu dziewięć filmów dokumentalnych z różnych dziedzin: Plečnik : Fabiani (architektura, sztuka) , Toporišič - Samotni hodec skozi neprijazni čas (językoznawstwo i nauka; o językoznawcy; Jožem Toporišiču), Aleksandrinke, 20. stoletje Jurija Gustinčiča (dziennikarstwo, słoweńska i światowa polityka), V letu hip-hopa (o współczesnej muzyce słoweńskiej – rapie, hip-hopie itd.), Mila, naša Mila - Z okusom po grenkem (teatr, literatura; o aktorce i piosenkarce Mili Kačič); Ivana Kobilca - portret slikarke (sztuka, malarstwo), Spomini med koši - Ivo Daneu (sport) in Zadnji čoln – Presihajoče jezero (dziedzictwo natury, o Jeziorze Cerkno).

Projekt, który jest już piątym z rzędu pod tytułem Światowe dni, jest także bardzo obszerny i wymagający pod względem organizacyjnym, dlatego w organizację wieczorów filmowych oprócz zagranicznych uniwersytetów będą także włączone słoweńskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne. Przygotrujemy materiały o filmach i produkcji filmów dokumentalnych w Słowenii, od stronę medialną projektu zadba RTV Slovenija ze swoimi przedstawicielami na świecie. W ten sposób uda nam się osiągnąć jak największy odzew w międzynarodowek i słoweńskiej przestrzeni oraz szeroki udział w wieczorach filmowych.

Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma

V okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, ki povezuje skoraj 60 univerz po svetu in deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pripravljamo v letu 2012 nov mednarodni kulturni projekt, tokrat pod naslovom Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma. Projekt bo za javnost v obliki filmskih večerov izveden v tednu od 26. novembra do 3. decembra 2012 na več kot 50 univerzah po svetu. Cilj projekta je tuji javnosti predstaviti slovensko kulturo, jezik in literaturo s pomočjo kakovostnih dokumentarnih filmov.

Skupaj z učitelji slovenščine na univerzah po svetu smo za projekt izbrali devet dokumentarnih filmov z različnih področij: Plečnik : Fabiani , (arhitektura, umetnost) ,Toporišič - Samotni hodec skozi neprijazni čas (jezikoslovje in znanost; o jezikoslovcu Jožetu Toporišiču), Aleksandrinke, 20. stoletje Jurija Gustinčiča (novinarstvo, slovenska in svetovna politika), V letu hip-hopa (o sodobni slovenski glasbi – rapu, hip hopu itn.), Mila, naša Mila - Z okusom po grenkem (gledališče, literatura; o igralki in pesnici Mili Kačič); Ivana Kobilca - portret slikarke (umetnost, slikarstvo), Spomini med koši - Ivo Daneu (šport) in Zadnji čoln – Presihajoče jezero (naravna dediščina; o Cerkniškem jezeru).

Projekt, ki že petič po vrsti poteka pod krovnim imenom Svetovni dnevi, je tudi tokrat zelo obsežen in organizacijsko zahteven, zato bodo pri organizaciji filmskih večerov poleg tujih univerz sodelovala tudi slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva po svetu. Organizatorji bomo pripravili gradivo o filmih in produkciji dokumentarnih filmov v Sloveniji, za medijsko pokritost projekta pa bodo poskrbeli na RTV Slovenija s svojimi dopisništvi po svetu. Na ta način bomo dosegli kar največjo odmevnost v mednarodnem in slovenskem prostoru ter široko udeležbo na filmskih večerih.