Czar Słowenii | Čar Slovenije


XXIX Międzynarodowe Sympozjum „Obdobja” - Współczesna literatura słoweńska (1980-2010)

Centrum Języka Słoweńskiego jako Drugiego/obcego Instytutu Słowenistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Lublanie zaprasza na XXIX Międzynarodowe Sympozjum „Obdobja” pt. Współczesna literatura słoweńska (1980-2010), które będzie trwało od 11 do 13 listopada 2010 roku.

Wszystko o XIX Sympozjum „Obdobja”, tematach i wydarzeniu dostępne jest na stronie internetowej www.centerslo.net/simpozij, gdzie znajduje się też elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

29. mednarodni simpozij »Obdobja« - Sodobna slovenska knjizevnost (1980–2010)

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na 29. mednarodni simpozij »Obdobja« z naslovom Sodobna slovenska knjizevnost (1980–2010), ki bo potekal od 11. do 13. novembra 2010.

Vse o simpoziju »Obdobja 29«, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 29), kjer je tudi elektronska prijavnica.