Czar Słowenii | Čar Slovenije


Zuzanna Jakab

Sinfo

Sinfo jest dwutygodnikiem wydawanym przez słoweński urząd do spraw komunikacji, przedstawiający w skrócie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Słowenii lub były z nią powiązane. Czasopismo jest publikowane w języku angielskim i przekazuje najistotniejsze informacje z zakresu polityki, środowiska, kultury, biznesu i sportu.

Sinfo w wersji pdf: http://www.ukom.gov.si/slo/slovenija/publikacije/sinfo/

Zuzanna Jakab

Sinfo

Sinfo je dvotednik, ki izhaja pri Uradu vlade RS za komunikaciranje in predstavlja najpomembnejše dogodke, ki so se odvijale v Sloveniji oz. so bili z njo povezani. Revija je obljavljana v angleščini ter ponuja najpomembnejše podatke iz politike, okolja, kulture, biznisa in športa.

Sinfo v pdf-izdaji: http://www.ukom.gov.si/slo/slovenija/publikacije/sinfo/

Prevod: Tomasz Łuakszewicz