Czar Słowenii | Čar Slovenije


Slovenska beseda v živo 3nowy podręcznik do nauki języka słoweńskiego jako drugiego/obcego na poziomie zaawansowanym

Komplet podręcznika i zeszytu ćwiczeń Slovenska beseda v živo 3 do nauki języka słoweńskiego jako drugiego/obcego powstał jako ostatnia część serii podręczników pod tym tytułem (poprzednie dwa podręczniki służą do nauki j. słoweńskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym).
Komplet Slovenska beseda v živo 3 przeznaczony jest dla uczestników kursów lub studentów słowenistyki, którzy pragną poszerzyć swoją kompetencję językową. Oznacza to, że po przerobieniu i przyswojeniu materiału, zawartego w podręczniku, użytkownicy języka słoweńskiego (jako drugiego/obcego) rozumieją szczegółowo większość współczesnych słoweńskich tekstów, rozmawiają na rozmaite tematy, nawet bez wcześniejszego przygotowania, a także tworzą klarowne i odpowiadające wymaganemu stylowi dłuższe teksty. W trakcie pisania korzystają z różnych pomocy naukowych, np. słowników dwujęzycznych, Słownika Słoweńskiego Języka Literackiego, Słownika Poprawnej »Słoweńszczyzny«. Komplet podręcznika i zeszytu ćwiczeń powstał w ramach kursów j. słoweńskiego w ramach Całorocznej Szkoły Języka Słoweńskiego. Jest rezultatem wspólnej pracy autorek: Andreji Markovič, Mihaeli Knez, Niny Šobe oraz Mojcy Stritar. Podręcznik jest skierowany do następującej drupy odbiorców:
• uczestników kursów, pochodzących z różnych części świata, uczących się j. słoweńskiego na kursach w Słowenii oraz tym, którzy pozytywnie ukończyli kurs nauki j. słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• studentów, uczących się j. słoweńskiego w ramach lektoratów na zagranicznych uniwersytetach,
• Słoweńców, żyjących za granicą, posługujących się j. słoweńskim w domu, jednak nieuczęszczających do słoweńskich szkół,
• tłumaczy w instutucjach UE, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę,
• użytkowników pozostałych języków słowiańskich, którym posługiwanie się j. słoweńskim nie sprawia problemów i którzy opanowali podstawowe różnice między j. słoweńskim a ojczystym.

Przygotowywanie podręczników do nauki języka słoweńskiego jako drugiego/obcego jest tylko jedną z działalności Centrum Języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego.

Przekład: Zuzanna K. Kobos

Slovenska beseda v živo 3nov učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika

alt=Učbeniški komplet Slovenska beseda v živo 3 za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika je nastal kot zadnji v seriji učbenikov s tem naslovom (predhodna učbenika sta za začetno in nadaljevalno stopnjo).
Namenjen je odraslim udeležencem tečajev ali študentom slovenščine. To pomeni, da so uporabniki, potem ko predelajo in usvojijo gradivo učbenika, sposobni razumeti večino sodobnih slovenskih besedil tudi v podrobnosti, pogovarjajo se lahko o najrazličnejših temah, tudi če se nanje niso predhodno pripravili, in tvorijo jasna in slogovno ustrezna daljša besedila. Pri pisanju si znajo pomagati z različnimi jezikovnimi pripomočki, kot so dvojezični slovarji, SSKJ, Slovenski pravopis. Učbeniški komplet je nastal na tečajih Celoletne šole slovenskega jezika in je rezultat večletnega timskega dela avtoric: Andreje Markovič, Mihaele Knez, Nine Šobe ter Mojce Stritar. Učbenik je namenjen naslednjim skupinam govorcev:
• tečajnikom iz različnih delov sveta, ki se slovenščino učijo na tečajih v Sloveniji in ki so uspešno zaključili nadaljevalni tečaj slovenščine,
• študentom, vključenim v lektorate slovenščine na tujih univerzah,
• Slovencem, živečim v tujini, ki doma govorijo ali so govorili slovensko, niso pa obiskovali slovenskih šol,
• prevajalcem v institucijah EU, ki želijo izpopolniti svoje znanje,
• govorcem drugih slovanskih jezikov, ki jim razumevanje ne povzroča težav in so glavne razlike med slovenščino in svojim prvim jezikom že usvojili.

Priprava učbenikov za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika je le ena izmed različnih dejavnosti Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik.