Czar Słowenii | Čar Slovenije


Słowenia na Śląsku

Serdecznie zapraszamy na wykłady, wieczór literacko-muzyczny i spotkanie ambasadorów, wydawców, tłumaczy literatury słoweńskiej w ramach projektu "Słowiańskie regiony kultury. Słowenia na Śląsku", które odbędą się 23. i 24. października 2012 r. w Sosnowcu, Mikołowie i Katowicach.

Gośćmi spotkań będą: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Manca Erzetič, Nino Flisar, dr Monika Gawlak, dr Leszek Małczak, Maciej Melecki, Zoran Pevec, Klemen Pisk, Ivo Stropnik, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz, prof. zw. dr hab. Emil Tokarz

Program:
23.10., wtorek
11.30 - wykłady gościnne słoweńskich literatów i literaturoznawcówČ
Ivo Stropenik, Pesem v prozi - slovarjenje in didaskalizacija poezije
Zoran Pevec, Ženski liki v slovenski poetični drami po letu 1960
Manca Erzetič, Neevropski vlplivi na poezijo Srečka Kosovela
Sosnowiec, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, s. 1.19

18.00 - wieczór literacko muzyczny: poezja, proza liryzowana, poezja śpiewana w różnych językach słowiańskich
Goście: Ivo Stropnik, Zoran Pevec, Klemen Pisk
Mikołów, Instytut Mikołowski

24.10., środa
18.00 - spotkanie polskich i słoweńskich wdawców, literatów, tłumaczy, działaczy kultury, badaczy języka, literatury i przekładu pt. Słowiańskie impresje literackie. Literatura słoweńska w Polsce na tle innych literatur słowiańskich.
Goście: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr Monika Gawlak, Nino Flisar, Maciej Melecki, Klemen Pisk, prof. dr hab. Emil Tokarz, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz

Slovenija v Šleziji

Vljudno vabljeni na predavanja, literarno-glasbeni večer in srečanje ambasadorjev, založnikov, prevajalcev slovenske književnosti v okviru projekta "Slovanske regije kulture. Slovenija v Šleziji", ko bodo med 23. in 24. oktobrom 2012 potekale v Sosnovcu, Mikolovu in Katovicah.

Gostje: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Manca Erzetič, Nino Flisar, dr Monika Gawlak, dr Leszek Małczak, Maciej Melecki, Zoran Pevec, Klemen Pisk, Ivo Stropnik, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz, prof. zw. dr hab. Emil Tokarz.

Program:
23.10., torek
11.30 - predavanja slovenskih književnikov in znanstvenikov:
Ivo Stropenik, Pesem v prozi - slovarjenje in didaskalizacija poezije
Zoran Pevec, Ženski liki v slovenski poetični drami po letu 1960
Manca Erzetič, Neevropski vlplivi na poezijo Srečka Kosovela
Sosnowiec, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, s. 1.19

18.00 - literarno-glasbeni večer: poezija, pesem v prozi, uglasbena poezija v različnih slovanskih jezikih
Gostje: Ivo Stropnik, Zoran Pevec, Klemen Pisk
Mikołów, Instytut Mikołowski

24.10., środa
18.00 - srečanje poljskih in slovenskih založnikov, književnikov, prevajalcev, kulturnikov, raziskovalcev jezika, literature in prevoda Slovanske literarne impresije. Slovenska literatura v luči drugih slovanskih literatur
Gostje: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr Monika Gawlak, Nino Flisar, Maciej Melecki, Klemen Pisk, prof. dr hab. Emil Tokarz, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz