Czar Słowenii | Čar Slovenije


Aleksandra Łogusz

Słoweńsko-Śląska konferencja biznesowa

W dniach 14-15 listopada odbędzie się Słoweńsko-Śląska konferencja biznesowa.

Celem konferencji jest zapoznanie przedstawicieli przedsiębiorczości słoweńskiej i śląskiej z możliwościami biznesowymi i inwestycyjnymi rynku słoweńskiego i rynku śląskiego oraz zwiększenie dwustronnej współpracy biznesowej między Słowenią a Śląskiem w perspektywicznych dziedzinach ekonomicznych takich jak: przemysł samochodowy, odnawialne źródła energii, logistyka, przemysł farmaceutyczny, turystyka.

Słoweńscy goście będą zwiedzać min. Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. We wtorek w Krakowie spotkają się z Wacławem Andruszką, dyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przedsiębiorcami z Małopolski.

Konferencję organizuje Publiczna Agencja Przedsiębiorczości i Inwestycji Zagranicznych Słowenii (JAPTI) we współpracy z Ambasadą Republiki Słowenii, Konsulatem Republiki Słowenii w Mysłowicach oraz partnerskimi instytucjami z Polski (regionalne izby gospodarcze w Katowicach i Krakowie).

Aleksandra Łogusz

Slovensko-šlezijska poslovna konferenca

V dneh 14.-15. novembra bo v Katovicah in Krakovu potekala Slovensko-šlezijska poslovna konferenca.

Cilj konferencje je seznanjenje predstavnikov slovenskega in šlezijskega podjetništva z novimi priložnosti in investicijami slovenskega in šlezijskega tržišča ter povečanje dvostranskega poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Šlezijo v perspektivičnih ekonomskih področjih kot so na primer: avtomobilska industrija, obnovljivi viri energie, logistika, farmacevtska industrija, turizem.

Slovenski gostje bodo med drugimi obiskali Katoviško posebno ekonomsko cono. V torek v se bodo Krakovu srečali z Wacławom Andruszko, vodjo Industrijsko-trgovinske komore ter podjetnikami iz Malopoljske.

Konferenco organizira Javna agencija RS za podjetništvo in in tuje investicije (JAPTI) v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije, Konzulatom Republike Slovenije v Myslovicah ter partnerskimi ustanovitvi s Poljske (pokrajinske gospodarske komore v Katovicah in Krakovu).

Prevod: Tomasz Łukaszewicz