Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Ziewiec

Dwie powieści Vlada Žabota w polskim przekładzie: Sukub i Wilcze noce

W ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się dwie powieści cenionego słoweńskiego prozaika Vlada Žabota: Sukub oraz Wilcze noce (Volčje noči). Są to pierwsze przekłady dzieł tego autora na język polski, obok przekładów na język angielski (Sukub) i niemiecki (Volčje noči). Z języka słoweńskiego na polski powieść Sukub przetłumaczyła Ewa Ziewiec, zaś Wilcze noce Marlena Gruda.

Vlado Žabot (ur. 1958) zadebiutował zbiorem opowiadań Bukovska Mati (1986), po którym opublikował jeszcze pięć powieści: Stari pil (1989), Pastorala (1994), Volčje noči (1996, 2004), Nimfa (1999) i Sukub (2003), oraz najnowsze Ljudstvo lunja (2010). Pisze również prozę dla dzieci Pikec in Puhec iščeta Mihca (1990) oraz Skrivnost močvirja Vilindol (1994). Jest laureatem nagrody im. Prešerna (1996) oraz Kresnika (1997). Więcej...

Vlado Žabot SukubFabuła powieści Sukub rozgrywa się w dużym mieście ze wszystkimi atrybutami przestrzeni zurbanizowanej do granic możliwości. Cywilizacja nie dopuszcza do wyodrębnienia się jednostki, do zachowania jej integralności, człowiek roztapia się w jednolitej masie sobie podobnych mieszkańców tego samego piętra, tego samego bloku, osiedla. Instynktownie, czując zagrożenie przed napierającym na niego niebezpieczeństwem cywilizacyjnego chaosu, stara się od niego uciec, w wyobraźni stwarzając sobie lepszy świat, w którym on sam jest też kimś lepszym.

Głównym bohaterem powieści Sukub jest Valent Kosmina, emeryt mieszkający z żoną w małym mieszkaniu wieżowca, jednego spośród wielu na jego osiedlu. Sensu jego szarej codzienności nadają paranoiczne obrazy, które tworzy w swej bogatej wyobraźni. Marzy o miłości i nią zaślepiony podąża za idealnym uosobieniem kobiecego zła - za tytułowym Sukubem, mitologicznym demonem nieziemsko pięknej dziewczynki, która ukazując się Kosminie na granicy snu i jawy, kusi bohatera swoją seksualnością. Dziewczynka wprowadza zamęt w umyśle bohatera, tym samym pogłębiając jego paranoję. Przeświadczony o faktycznym istnieniu dziewczynki, której nadał imię Sulamit, Kosmina pogrąża się w zbudowanym przez siebie świecie pozorów, gdzie odgrywa narzucone sobie role, chcąc wydać się dystyngowanym obywatelem już nie tylko w oczach wszystkich, z którymi ma styczność, ale przede wszystkim dziewczynki, która kusi go obietnicą bliżej nieokreślonej czułości. Kosmina uciekając od paranoi, tylko wzmaga jej działanie. Ucieka też przed strachem i przed wszystkim, co ten strach może spowodować. Ale ucieczki nie ma, bowiem przyczyna strachu tkwi w nim samym.

A wszystko zaczyna się, gdy pewnego dnia Kosmina zauważa w gazecie notkę o morderstwie dokonanym w okolicy jego codziennych spacerów. I błędne koło paranoi nabiera rozpędu…

Powieść Vlada Žabota Sukub (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, ze słoweńskiego przełożyła Ewa Ziewiec) do nabycia w cenie 15zł w Sekretariacie Katedry Slawistyki UG lub przez stronę Wydawnictwa.

Prezentacja powieści Sukub oraz Wilcze noce odbędzie się podczas festiwalu literacko-filmowego Światowe Dni Współczesnej Słoweńskiej Literatury „Regiony Europy i Świata” 29.11-2.12.2010 w Katowicach. Gośćmi honorowymi imprezy będą: pisarz Vlado Žabot, pisarka i tłumaczka Polona Glavan oraz filozof Katarina Šetinc. W programie organizatorzy przewidują m.in. wykład o tradycji ludowej, o warsztacie tłumacza oraz o słowiańskiej mitologii, wieczór literacki z pisarką Poloną Glavan (30.11) i z Vladem Žabotem (1.12) oraz prezentacje słoweńskich filmów.

Sukub fragmenty

Wilcze noce fragmenty

Ewa Ziewiec

Dva romana Vlada Žabota v pojskem prevodu: Sukub ter Volčje noči

Vlado ŽabotLani je Založba Šlezijske Univerze izdala dva romana cenjenega slovenskega pisatelja Vlada Žabota: Sukub ter Volčje noči, ki sta prva prevoda del tega avtorja v poljščino, poleg prevodov v angleščino (Sukub) in nemščino (Volčje noči). Iz slovenščine v poljščino je roman Sukub prevedla Ewa Ziewiec, Volčje noči pa Marlena Gruda.

Vlado Žabot (rojen 1958) je debutiral z zbirko kratke proze Bukovska mati (1986), nato je izdal še pet romanov Stari pil (1989), Pastorala (1994), Volčje noči (1996, 2004), Nimfa (1999) in Sukub (2003) ter najnovejši Ljudstvo lunja (2010). Piše tudi otroško prozo: Pikec in Puhec iščeta Mihca (1990) ter Skrivnost močvirja Vilindol (1994). Je dobitnik nagrade Prešernovega sklada (1996) ter nagrade Kresnik (1997). Več...

Zgodba romana Sukub se odvija v velikem mestu z vsemi značilnostmi maksimalno urbaniziranega prostora. Civilizacija ne dovoli posamezniku izstopati, ohranjati svoje integralnosti; človek se razpušča v enoviti masi podobnih sebi prebivalcev istega nadstropja, istega bloka, okolice. Nagonsko, ob občutku, da se mu približa nevarnost civilizacijskega kaosa, hoče pred njo zbežati, tako da beži v domišljijski svet, v katerem je tudi sam boljši človek.

Glavni junak romana Sukub je Valent Kosmina, upokojenec, ki živi z ženo v majhnem stanovanju v visokem bloku, enem izmed mnogih v okolici. Njegovo dolgočasno vsakdanjost poživljajo paranoične slike, ki jih ustvarja v svoji bogati domišljiji. Sanja o ljubenzi in zaslepljen z njo sledi idealni poosebitvi ženskega zla – Sukubu, mitološkemu demonu izjemno lepe deklice, ki se prikazuje Kosmini med sanjami in resničnostjo in vabi junaka s svojo spolnostjo. Deklica ustvarja kaos v umu junaka, kar še poglablja njegovo paranojo. Prepričan o resničnem obstoju deklice, ki jo kliče Sulamit, se Kosmina pogreza v ustvarjeni svet navideznosti, kjer igra vloge, ki si jih je sam določil. Hoče se zdeti dostojanstven gospod ne samo drugim, ampak tudi deklici, ki ga vabi s svojo nežnostjo. Kosmina beži pred paranojo, kar jo samo okrepi. Beži pred strahom in vsem, kar ta strah lahko ustvarja. Vendar ne more pobegniti, saj razlog za strah čepi v njem.

Vse pa se začne, ko Valent Kosmina opazi v časopisu vest o umoru na Brežinah – tam, kjer se vsak dan rad sprehaja. In kolo paranoje se začne vrteti...

Roman Vlada Žabota Sukub (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Založba Šlezijske Univerze 2009, iz slovenščine je prevedla Ewa Ziewiec) je naprodaj v Sekretariatu Katedre Slavistike Univerze v Gdansku ali preko spletno stran Založbe - cena 15 zł.

Vlado Žabot Wilcze nocePredstavitev romanov Sukub ter Volčje noči bo potekala na litererano-filmski prireditvi Svetovni dnevi sodobne slovenske literature »Regije Evrope in sveta« v dneh 29.11.-2.12. v Katovicah. Častni gostje bodo: pisatelj Vlado Žabot, pisateljica in prevajalka Polona Glavan ter filozofinja Katarina Šetinc. V programu prireditve bodo med drugimi predavanje o ljudskem izročilu, o prevajanju in o slovanski mitologiji, literarni večer s pisateljico Polono Glavan (30.11) in z Vladom Žabotom (1.12) ter projekcije slovenskih filmov.

Sukub odlomki

Volčje noči odlomki