Czar Słowenii | Čar Slovenije


Zaproszenie na Paradę Młodych

Drogie koleżanki i koledzy!
Dopiero co ukończyliście studia lub jesteście na studiach doktoranckich? Prowadzicie badania na obszarze literatury, językoznawstwa lub w innej dyscyplinie humanistyki bądź nauk społecznych? Doszliście do ciekawych wniosków? Jeśli tak, zapraszamy was do udziału w 45. seminarium słoweńskiego języka, literatury i kultury (www.centerslo.net/seminar). Temat tegorocznego seminarium to „Ciało w słoweńskim języku, literaturze i kulturze”. Seminarium organizowane jest przez Centrum Języka Słoweńskiego Jako Drugi/Obcy Język przy Słowenistyce Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie w Lublanie; w tym roku odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 10 lipca. Uczestnikami są cudzoziemcy zajmujący się językiem słoweńskim oraz studenci, program zaś składa się z intensywnych lektoratów, wykładów, warsztatów oraz dodatkowych imprez naukowych i kulturalnych.
Dysponujemy pięcioma miejscami na wykłady w serii Parada Młodych. Jest to blok wykładów wygłaszanych w programie popołudniowym (przewidywany dzień to 2 VII 2009). W 20-minutowym wykładzie w przekonywający i dynamiczny sposób przedstawicie swoje aktualne rezultaty badań związane z głównym tematem seminarium. Waszego wykładu wysłuchają oraz dyskutować z wami będą uczestnicy seminarium oraz miejscowi pracownicy naukowi. Wykład powinien być oczywiście w języku słoweńskim.
Jeśli zdecydowaliście się na udział, prosimy o przysłanie do 15 kwietnia 2009 na adres damjan.huber@ff.uni-lj.si tytułu oraz abstraktu swojego wykładu (do 3000 znaków) oraz swój krótki biogram. O dokonanym wyborze zawiadomimy was pod koniec kwietnia. Na teksty autorów zatwierdzonych streszczeń czekamy najpóźniej do 10 maja 2009, jako że tom zostanie wydany jeszcze przed seminarium. Tekst nie powinien przekraczać 4-5 stron (10 000 znaków z odstępami). Za wykład oraz publikację przewidziane jest wynagrodzenie według cennika Centrum Języka Słoweńskiego Jako Drugi/Obcy Język na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Lublanie.
Przesyłamy serdeczne pozdrowienia.

Przewodnicząca 45. SSJLK
doc. dr Mateja Pezdirc Bartol

Pracownicy naukowi 45. SSJLK
mgr Mojca Nidorfer Šiškovič
prof. Damjan Huber

Tłumaczenie: Ewa Ziewiec

Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!
Ste ravnokar diplomirali oziroma ste podiplomski študenti? Raziskujete na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 45. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture (www.centerslo.net/seminar). Tema seminarja je Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 29. junija do 10. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev.
Ponujamo pet predavateljskih mest v seriji Parada mladih. Gre za blok predavanj v popoldanskem času (predvideni datum je 2. 7. 2009). V 20-minutnem predavanju na prepričljiv in kar se da dinamičen način predstavite svoje sveže raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je seveda v slovenščini.
Če vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 15. aprila 2009 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili ob koncu aprila. Avtorji in avtorice sprejetih povzetkov bodo morali nato najkasneje do 10. maja 2009 pripraviti besedilo za zbornik (4-5 strani oziroma do 10.000 znakov s presledki), saj seminarski zbornik izide pred prireditvijo. Predavanje in objava sta honorirani po ceniku Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Lepo pozdravljeni.

Predsednica 45. SSJLK
doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Strokovna sodelavca 45. SSJLK
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič
Damjan Huber, prof.