Czar Słowenii | Čar Slovenije


Tomasz Łukaszewicz

Goran Vojnović jest tegorocznym zdobywcą literackiej nagrody Kresnik za powieść Czefurzy raus!

Już po raz 19 z rzędu rozdano nagrody Kresnik za najlepszą powieść roku. Tegorocznego Kresnika otrzymał Goran Vojnović za powieść Czefurzy raus!
Jury, w którego skład weszli Vanesa Marajc (przewodnicząca), Matej Bogataj, Vesta Jurca Tadel, Peter Kolšek i Urban Vovk, na szczycie Cankara na Rožniku spośród 111 powieści wybrało do finału powieść Andreja Blatnika Spremeni me, dzieło Drago Jančara Drevo brez imena, Na terasi babilonskega stolpa Sebastjana Preglja i Iqball hotel Borisa Kolara oraz debiut Czefurzy raus! Gorana Vojnovicia. Zwycięzcę członkowie jury wybrali w trakcie programu kulturalnego, na osobności.

Nagroda Kresnik w wysokości 5000 euro przypadła Goranovi Vojnoviciowi za powieść Czefurzy raus! Po zdobyciu Nagrody Fundacji Prešerna, Vojnović, z zawodu reżyser filmowy i telewizyjny, otrzymał jeszcze nagrodę za najlepszą powieść roku. Dla młodego autora był to rok pełen sukcesów. Oprócz nagród literackich wielki sukces osiągnęło także przedstawienie powstałe na podstawie powieści, które niedawno na Fužinskim zamku doczekała się 50. wznowienia. Czas do ogłoszenia zdobywcy nagrody, o którym decydowało jury na osobności, zebranym na Rožniku okrasił rewolucyjny chór żeński Kombinat. Po ogłoszeniu wyników o atmosferę zatroszczyła się grupa Katalena.

Powieść Vojnovicia w encyklopedycznym porządku tworzy pejzaż miejskiej okolicy, gdzie z napchanych mieszkań pachną gołąbki, rytm wyznaczają ludowe utwory. Mieszanka piłkarskich transmisji i południowej wymowy jest częścią obowiązującej atmosfery. Lublańskie Fužiny odkrywają się przez barwny język czefurski, który towarzyszy dorastaniu Marka i jego konfliktom z tożsamością, rodzicami, stereotypami okolicy… Z gorzko-słodkiego humoru opowieści Marka wyłania się los mieszkańca Fužin, utkany ze złożonej sieci przyczyn i skutków, w której autor bezwzględnie rozdziela odpowiedzialność między wszystkich aktorów. Powieść Czefurzy raus! wciąga nas w elegancką narrację, która w słoweńskiej przestrzeni literackiej porusza w dotychczas najbardziej złożony sposób tematykę imigrantów.

Więcej o Goranie Vojnoviciu

Czytaj także:

Więcej o Goranie Vojnoviciu
Goran Vojnović – tegoroczny zdobywca nagrody Fundacji Prešerna
Postępowanie karne przeciwko autorowi powieści Czefurzy raus!

Fragmenty książki Czefurzy raus!

Informacje o polskim wydaniu książki Czefurzy raus!

Tomasz Łukaszewicz

Goran Vojnović je letošnji dobitnik literarne nagrade Kresnik za roman Čefurji raus!

Goran Vojnović

Že 19. leto zapored so podelili nagrado kresnik za najboljši roman leta. Letošnjega kresnika je prejel Goran Vojnović za roman Čefurji raus!
Žirija, ki so jo sestavljali Vanesa Matajc (predsednica), Matej Bogataj, Vesna Jurca Tadel, Peter Kolšek in Urban Vovk, je na Cankarjevem vrhu na Rožniku med 111 romani z letnico 2008 med finaliste izbrala roman Andreja Blatnika Spremeni me, delo Draga Jančarja Drevo brez imena, Na terasi babilonskega stolpa Sebastjana Preglja in Iqball hotel Borisa Kolarja ter prvenca Čefurji raus! Gorana Vojnovića. O zmagovalcu so se žiranti odločili med kulturnim program, ko so bili v klavzuri.

Nagrada kresnik v vrednosti 5000 evrov je pripadla Goranu Vojnoviću za roman Čefurji raus!
Po nagradi Prešernovega sklada je tako Vojnović, po poklicu filmski in televizijski režiser, prejel še nagrado za najboljši roman leta. Za mladim avtorjem je tudi sicer uspešno leto. Poleg nagrad na literarnem področju je velik uspeh doživela tudi predstava, nastala po romanu, ki je nedavno na gradu Fužine dočakala 50. ponovitev.
Čas do razglasitve nagrajenca, o katerem je odločala žirija v klavzuri, je zbranim na Rožniku krajšal še revolucionarni ženski zbor Kombinat. Po razglasitvi nagrade je za vzdušje poskrbela skupina Katalena.

Vojnovićev roman v enciklopedični maniri ustvarja pejsaž urbanega okolja, kjer iz natlačenih stanovanj dehti sarma, ritem diktirajo narodnjaki. Mešanica nogometnih prenosov ter južnjaške govorice je del obvezne atmosfere. Ljubljanske Fužine se razodevajo čez barvito čefurščino, v kateri sledimo Markovemu odraščanju in njegovemu spopadanju z identiteto, starši, stereotipi okolja ... Iz grenkosladkega humorja Markove pripovedi vznika usoda prebivalca Fužin, spletena iz kompleksne mreže vzrokov in posledic, v kateri avtor neusmiljeno deli odgovornost med vse akterje. Roman Čefurji raus! nas potegne v elegantno pripoved, ki v slovenskem literarnem prostoru najkompleksneje doslej obravnava tematiko priseljencev.

Več o Goranu Vojnoviću

Beri tudi:

Več o Goranu Vojnoviću
Goran Vojnović – letošnji dobitnik nagrade Prešernovega sklada
Kazenski pregon zoper avtorja romana Čefurji raus!

Fragmenti knjige Čefurji raus!