Czar Słowenii | Čar Slovenije


IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie
Bielsko Biała, 19-20 maja 2012

W dniach 19 – 20 maja Koło Naukowe Slawistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizuje już dziewiąte warsztaty translatorskie. Tematem tegorocznych warsztatów brzmi Poszukiwanie dominant translatorskich. W ramach warsztatów tłumaczone będą teksty poetyckie i prozatorskie z języka słoweńskie i czeskiego na polski oraz z polskiego na słoweński. Tłumacze z języka słoweńskiego tłumaczyć będą fragmenty prozy Alenki Jensterle Doležal i teksty poetyckie Jani Kovačiča oraz Iztoka Osojnika. W każdej sekcji współpracować będzie native speaker języka słoweńskiego lub/i autor oraz specjalista z zakresu tłumaczenia. Sekcję słoweńską finansowo wspiera Centrum Języka Słoweńskiego jako Drugiego/Obcego działające przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie.
Uczestnicy otrzymają teksty do tłumaczenia przed warsztatami, tak by mogli przygotować robocze wersje tłumaczeń. Przewiduje się wydanie przekładów wraz z komentarzami tłumaczy.

Zgłoszenie należy przesłać do 8. maja na adres: skns.ath@gmail.com. Formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronach: warsztaty.translatorskie.prv.pl i slawistyka.ath.bielsko.pl.

Więcej informacji o warsztatach pod adresem: warsztaty.translatorskie.prv.pl.

9. Mednarodna prevajalska delavnica
Bielsko-Biała, 19.-20. maja 2012

Med 19. in 20. majem 2012 Znanstveni krožek slavistov Tehnično-humanistične akademije v Bielsko-Biali organizira že deveto prevajalsko delavnico. Tema letošnje delavnice je Iskanje prevajalskih dominant. Prevajali bomo poezijo in prozo iz slovenščine in češčine v poljščino ter iz poljščine v češčino. Prevajalci iz slovenščine bodo prevajali besedila Alenke Jensterle Doležal (proza), Janija Kovačiča in Iztoka Osojnika (poezija). V vsaki sekciji bosta s prevajalci sodelovala rojeni govorec oz. avtor in strokovnjak na področju prevajanja. Slovensko sekcijo finančno podpira Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Udeleženci dobijo besedila za prevod pred delavnico, tako da lahko vnaprej pripravijo delovne verzije prevodov. Predvideva se izdaja prevodov, opremljenih s prevajalčevimi komentarji.

Prijavo je treba poslati do 8. maja na naslov: skns.ath@gmail.com. Prijavitveni obrazec lahko najdete na straneh: warsztaty.translatorskie.prv.pl in slawistyka.ath.bielsko.pl.

Več podatkov v zvezi z delavnico najdete na naslovu: warsztaty.translatorskie.prv.pl.