Czar Słowenii | Čar Slovenije


Katarzyna Szproch

Relacja z Ulicznych Warsztatów Językowych

W dniach 29-31 maja w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Trójmieście odbyły się Uliczne Warsztaty Językowe przygotowane przez Koło Naukowe „Czar Słowenii” oraz Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat nad warsztatami objęli Dziekan Wydziału Filologicznego UG, dr hab. prof. Andrzej Ceynowa, oraz prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu – Paweł Adamowicz, Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski.
Założeniem warsztatów było przeprowadzenie przez studentów Wydziału Filologicznego krótkich lekcji języków słowiańskich (chorwackiego, rosyjskiego, serbskiego, słoweńskiego i ukraińskiego) oraz promocja kultury tych państw. Dla każdego zainteresowanego przygotowaliśmy teczkę z materiałami o danym państwie, kilka słów o historii, kulturze i języku, podstawowe zwroty oraz krótkie ćwiczenia podsumowujące lekcję.
W piątek o godzinie 10.00 rozpoczęliśmy naszą akcję w Gdyni na Placu Grunwaldzkim. Niestety, przywitała nas brzydka pogoda, czyli pochmurne niebo i porywisty wiatr, który utrudniał rozstawienie namiotu, w którym miały odbywać się lekcje. Godziny przedpołudniowe i niskie temperatury nie zachęcały do spacerów, dlatego tylko nieliczni przechodnie pojawiali się na placu. I tylko nieliczni zainteresowani byli naszym stanowiskiem, które przyciągało licznymi folderami o Chorwacji i Słowenii, rozmaitymi materiałami dotyczącymi państw słowiańskich, a także darmowymi cukierkami. Jednak ci bardziej wytrwali, opuszczali nasz namiot bogatsi o podstawowe informacje przedstawianych krajach, a także o znajomość podstawowych zwrotów w danym języku. Tego dnia nie udało nam się przeprowadzić wielu lekcji, ale z pewnością zachęciliśmy wszystkich, którzy nas odwiedzili, do wyprawy w tamtejsze rejony. Jednak silny wiatr, który próbował unieść nasz namiot, przyczynił się do tego, że zakończyliśmy warsztaty wcześniej niż planowaliśmy.
Z nową dawką energii o godzinie 10.00 w sobotę wystartowaliśmy w Sopocie. Tutaj przekonaliśmy się jak bardzo sukces naszej akcji jest zależny od pogody. Tym razem słońce zachęcało do spacerów, dlatego namiot, rozstawiony na ul. Bohaterów Monte Cassino, odwiedziło tego dnia dużo gości. Część z nich zainteresowana była wyłącznie informacjami o turystyce tego regionu, dlatego często traktowano nas jak biuro turystyczne, jednak wiele osób skorzystało także z lekcji. Przeprowadziliśmy po kilka lekcji w każdym języku, chociaż największym powodzeniem cieszyły się chorwacki i słoweński. Miłym akcentem były odwiedziny kilku obcokrajowców, Słoweńców i Rosjan, którzy byli pozytywnie zaskoczeni organizowaną przez nas akcją. Po siedmiu godzinach, zmęczeni, ale zadowoleni, zwinęliśmy nasze stanowisko. Czekał na nas jeszcze Gdańsk.
W niedzielę, o tej samej porze, rozpoczęliśmy warsztaty w Gdańsku na ul. Długiej. Ze względu na dość surowe przepisy dotyczące przeprowadzania tego typu akcji, musieliśmy obejść się bez namiotu. Na stolikach rozłożyliśmy foldery, ulotki, książki, teczki z materiałami, i oczywiście nowy zapas cukierków. Już na początku Straż Miejska upewniła się, czy na pewno mamy zgodę na przeprowadzenie warsztatów. Na szczęście mieliśmy. I tym razem pogoda nam sprzyjała. Tylko od czasu do czasu nagły podmuch wiatru zrywał ze stolików kilka teczek i folderów, przez co musieliśmy zachowywać czujność. Tym razem warsztaty były rzeczywiście „uliczne”, gdyż musieliśmy wykorzystywać ławki z ul. Długiej do przeprowadzania lekcji, gdy tylko pojawiała się jakaś chętna osoba. A w Gdańsku takich osób było całkiem sporo. Po kilku godzinach dość męczącej, ale jednocześnie bardzo przyjemnej i owocnej „pracy” zabraliśmy stoliki, kończąc tym samym trzydniowe warsztaty. Mamy nadzieję, że zdołaliśmy przybliżyć podstawowe wiadomości o tych państwach, a także zachęciliśmy dużo osób do odwiedzenia ich w najbliższym czasie.

Plakat
Galeria

Katarzyna Szproch

Reportaža iz Uličnih jezikovnih delavnic

Uliczne Warsztaty Językowe

V dneh 29-31 maja v okviru 9. Baltiškega festivala znanosti so v Tromestu potekale Ulične jezikovne delavnice, ki jih prirejal Znavstveni krožek »Čar Slovenije« v sodelovanju z Akademskim kulturnim centerom »Alternator« z Univerze v Gdansku. Častno pokroviteljstvo nad delavnicami so prevzeli dekan Filozofske Fakultete, dr hab. prof. Andrzej Ceynowa, župani Gdanska, Gdynie in Sopota – Paweł Adamowicz, Wojciech Szczurek in Jacek Karnowski.
Glavni cilj delavnic so bila krajša predavanja o slovanskih jezikih (hrvaščina, srbščina, ruščina, slovenščina in ukrajinščina), kot tudi predstavitev le-teh držav in njihove kulture. Za vse zainteresirane smo pripravili mapo z raznimi podatki o deželi, nekoliko besed o zgodovini, kulturi in jeziku, osnovne izraze ter kratke vaje za zaključek.
V petek, ob. 10.00 smo začeli našo akcijo v Gdyni na Grunwaldzkem trgu. Žal je bilo prvega dne slabo vreme, in sicer oblačno ter sunkovit veter, ki je otežil postavljanje šotora, v katerem smo imeli pripravljene potrebščine. Dopoldanske ure in nizke temperature niso spodbujale k sprehodu, zato je bilo manj mimoidočih, ki jih je privabila naša stojnica obložena s številnimi brošurami o Hrvaški in Sloveniji, različnimi materiali, ki so predstavljali slovanske države ter brezplačnimi bonboni. Tisti vztrajnejši so zapuščali naš šotor z bogatejšim znanjem o le-teh državah in njihovem jeziku. Tega dne nismo imeli veliko predstavitev, ampak nedvomno smo spodbudili vse, ki so nas obiskali, k potovanju v nove dežele. Močen veter je nas prisil, da smo z delavnicami zaključili predčasno.
Z novo porcijo energije smo začeli v soboto ob 10.00 v Sopotu. Tu smo se prepričali, kako odvisni smo od vremena. Tokrat je sonce spodbujalo k sprehodom, in zato je šotor, ki smo ga postavili na ulici Bohaterów Monte Cassino, ki je ena najbolj znanih sprehajališč na Poljskem, obiskalo veliko gostov. Nekatere so zanimali samo turistični podatki, precej pa jih je poslušalo tudi naše predstavitve. Imeli smo predavanja o vsakem jeziku, vendar je bilo največje zanimanje posvečeno hrvaščini in slovenščini. Delavnice so popestrili tudi tujci oz. turisti, Slovenci in Rusi, ki jih je naša akcija prijetno presenetila. Po sedmih urah, utrujeni, vendar zadovoljni, smo pospravili našo stojnico. Ostal nam je še en dan – nedelja v Gdansku.
V nedeljo, ob isti uri, smo začeli delavnice v Gdansku na Długi ulici. Z obzirom na precej stroge zakone pri takšnih akcijah, ki potekajo v starem mestu, smo se morali znajti brez šotora. Na mizice smo postavili brošure, prospekte, knjige, mape s potrebnimi materiali, in seveda novo rezervo bonbonov. Že zjutraj je mestna straža preverila, če imamo vsa potrebna dovoljenja, ki smo jih seveda imeli! Vreme je bilo prekrasno. Dalevnice res so bile ulične, ker smo morali vsakič, ko se je pojavljala kakšna zainteresirana oseba, uprabiti kar ulične klopce. V Gdansku je bilo zainteresiranih oseb veliko. Po nekaj urah precej utrudljivega, vendar hkrati zelo prijetnega in uspešnega dela, smo pospravili mizice in zaključili tridnevne delavnice. Upamo, da smo meščanom približali slovanske kraje, njihov jezik in kulturo, ter jih spodbudili, da jih obiščejo!

Plakat
Galerija