Vlado Žabot

Vlado Žabot urodził się w roku 1958 w miejscowości Šafarsko przy Razkrižju na północnym wschodzie Słowenii. Ukończył filologię słoweńską i literaturę porównawczą w Lublanie, gdzie mieszka i pracuje jako publicysta i literat. Jest inicjatorem i organizatorem corocznej nagrody Kresnik dla najlepszej słoweńskiej powieści. W roku 1996 otrzymał nagrodę im. Prešerna, rok później zaś nagrodę Kresnik. W latach 2003-2008 był przewodniczącym Towarzystwa Pisarzy Słoweńskich... Więcej

Utwory i przekłady:

Sukub (fragmenty)

Wilcze noce (fragmenty)

Vlado Žabot

Vlado Žabot se je rodil leta 1958 v Šafarskem pri Razkrižju, na severovzhodu Slovenije. Doštudiral je slovenščino in komparativistiko v Ljubljani, kjer živi in dela kot publicist in samostojni književnik. Je pobudnik in organizator vsakoletne nagrade za najboljši slovenski roman Kresnik. Leta 1996 je prejel nagrado Prešernovega sklada, naslednje leto pa nagrado kresnik. Med leti 2003 in 2008 je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev... Več

Dela in prevodi:

Sukub (fragmenti)

Volčje noči (fragmenti)