Czar Słowenii | Čar Slovenije


Złota Łódź
Festiwal Kultury Słoweńskiej
Kraków, 31 maja – 2 czerwca 2010

Bohaterem festiwalu, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2010, będzie jeden z najważniejszych twórców słoweńskich XX wieku, poeta Srečko Kosovel (1904–1926). Złota łódź to tytuł tomiku poezji, którego wydanie uniemożliwiła przedwczesna śmierć artysty. Wiersze Kosovela wpisując się w awangardowe nurty sztuki XX wieku, takie jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm czy surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną słoweńską sztukę. Aktualnie brzmi dziś zwłaszcza postulat, by człowieczeństwu przywrócić miejsce wśród najważniejszych wartości. Chcemy, żeby festiwal stał się dla artystów z Europy Środkowej okazją do nawiązania kontaktów i początkiem współpracy. Dla widzów zaś – okazją do poznania interesującej, a wiąż mało u nas znanej kultury.

Festiwal rozpocznie wernisaż fotografii artystów dwóch generacji – Jasny Klančišar (1974) oraz Bojana Brecelja (1953) (klub Lokator, 31 maja, 18.00). Fotografiom Bojana Brecelja w pokazie multimedialnym towarzyszyć będzie muzyka Janiego Kovačiča. Połączeniem muzyki i poezji będzie natomiast koncert Mateja Krajnca (klub Lokator, 1 czerwca, 19.00).
Uniwersalny język zdjęć i muzyki dopełni świat literatury słoweńskiej w polskim tłumaczeniu. Spotkanie z poetką Luciją Stupica (1971) oraz prozaikiem Dušanem Mercem (1951) poprowadzą tłumacze literatury słoweńskiej: Agnieszka Będkowska-Kopczyk i Michał Kopczyk (klub Lokator, 31 maja, 19.00).

„Poezja jest najlepszą inspiracją, przystąpmy do dialogu z wierszami Kosovela” – zaprasza Tatjana Jamnik, która razem z kolegą, pisarzem Iztokiem Osojnikiem, poprowadzi warsztaty twórczego pisania dla polskich studentów języka słoweńskiego (Uniwersytet Jagielloński, 31 maja, 14.00–16.00). Studenci słowenistyki będą mieć okazję do wysłuchania dwu wykładów – Mateja Krajnca o interdyscyplinarności poezji i muzyki (Uniwersytet Jagielloński, 1 czerwca, 13.00–14.30) oraz Iztoka Osojnika o poezji Srečka Kosovela i jej wpływie na współczesną literaturę słoweńską (Uniwersytet Jagielloński, 2 czerwca, 16.30–18.00).

Koniec festiwalu upłynie na obcowaniu ze słoweńską sztuką XXI wieku – obejrzymy krótkometrażowe filmy sześciu twórców z ostatnich dziesięciu lat (klub Lokator, 2 czerwca, 19.00).

Program:

poniedziałek, 31 maja 2010:

14.00–16.00 Warsztaty twórczego pisania po słoweńsku dla studentów słowenistyki
Srečko Kosovel (1904–1926): Mój wiersz jest eksplozją
Prowadzący warsztatów: Iztok Osojnik, Tatjana Jamnik
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

18.00 Otwarcie festiwalu
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

18.15 Wernisaż fotografii Bojana Brecelja i Jasnej Klančišar
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

18.30 Prezentacja multimedialna Fotoreportaż, fotografie Bojan Brecelj, muzyka Jani Kovačič
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

19.00 Spotkanie literackie z poetką Luciją Stupicą i prozaikiem Dušanem Mercem. Prowadzenie: Michał Kopczyk, Agnieszka Będkowska-Kopczyk
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

wtorek, 1 czerwca 2010:

13.00–14.30 Wykład w języku słoweńskim: Poezja z innego punktu widzenia – interdyscyplinarne powiązanie poezji i muzyki w kulturze popularnej, wykładowca Matej Krajnc
(miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, sala nr 110, Al. Mickiewicza 9–11). 19.00 Koncert poezji śpiewanej: muzyk i pisarz Matej Krajnc
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

środa, 2 czerwca 2010:

16.30–18.00 Wykład w języku słoweńskim: Srečko Kosovel i współczesna poezja słoweńska – na granicy polityki i jej zapomnienia w poezji, wykładowca Iztok Osojnik
(miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, sala nr 110, Al. Mickiewicza 9–11)

19.00 Prezentacja słoweńskiego filmu krótkometrażowego
Jan Cvitkovič: WiemM (Vem, 2008)
Martin Turk: Co dzień nie jest na co dzień (Vsakdan ni vsak dan, 2008)
Miha Mazzini: Jesteś wolna. Zdecyduj się (Svobodna si. Odloči se, 1999)
Rok Biček: Rodzina (Družina, 2007>
Aiken Veronika Prosenc: Konwalie (Solzice, 2004)
Matevž Luzar: Vučko (2007)
(miejsce: klub Lokator, ul. Krakowska 27)

Organizatorzy:
Lektorat języka słoweńskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, KUD Police Dubove, Literarno društvo IA, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik / Center for Slovene as second/foreign language, Center za slovensko književnost / Center for Slovene Literature<

Sponsorzy:
Center for Slovene as second/foreign language

Partner:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Patronat honorowy:
Ambasada Republiki Słowenii

Miejsca:
Klub Lokator (Krakowska 27), Instytut Filologii Słowiańskiej UJ (Al. Mickiewicza 9–11)

www.festiwalzlotalodz.webnode.com

Zlati čoln
Festival slovenske kulture
Krakov, 31. maja do 2. junija 2010

Złota łódź, festiwal kultury słoweńskiej kraków

Festival, ki bo potekal od 31. maja do 2. junija 2010, posvečamo enemu najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja, pesniku Srečku Kosovelu (1904–1926). Zlati čoln je naslov pesniške zbirke, ki je izšla po pesnikovi prezgodnji smrti. Pesmi, s katerimi se je Kosovel suvereno vključeval v sodobna avantgardna gibanja 20. stoletja, kot so npr. konstruktivizem, dadaizem, futurizem ali nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost. Dandanes pa je še posebej aktualen Kosovelov poziv, naj človečanstvo oziroma humanizem spet postane vrednota. Želimo, da bi festival povezoval umetnike v srednjeevropskem prostoru, obiskovalcem pa ponudil zanimivo kulturo, ki je na Poljskem še vedno precej neznana.

Festival se bo začel z otvoritvijo razstave fotografov dveh generacij – Jasne Klančišar (1974) in Bojana Breclja (1953) (klub Lokator, 31. maja, 18.00,). V multimedijski predstavitvi bodo fotografije Bojana Breclja predstavljene še v spremljavi glasbe Janija Kovačiča. Na povezavi glasbe in poezije pa bo grajen koncert slovenskega kantavtorja Mateja Krajnca (Klub Lokator, 1. junija, 19.00). Univerzalnemu jeziku fotografij in glasbe se bo pridružil svet slovenske literature v poljskem prevodu. Večer s pesnico Lucijo Stupica (1971) in pisateljem Dušanom Mercem (1951) bosta vodila prevajalca slovenske literature: Agnieszka Będkowska-Kopczyk in Michał Kopczyk (klub Lokator, 31. maja, 19.00).

»Poezija je najboljši navdih – stopimo v dialog s Kosovelovimi pesmimi,« vabi Tatjana Jamnik, ki bo skupaj s pisateljskim kolegom Iztokom Osojnikom vodila delavnico ustvarjalnega pisanja za poljske študente slovenščine (Uniwersytet Jagielloński, 31. maja, 14.00–16.00). Študentje slovenistike bodo imeli priložnost poslušati dve predavanji – Mateja Krajnca o interdisciplinarnosti poezije in glasbe (Uniwersytet Jagielloński, 1. junija, 13.00–14.30) in Iztoka Osojnika o poeziji Srečka Kosovela in njenem vplivu na sodobno slovensko literaturo (Uniwersytet Jagielloński, 2. junija, 16.30–18.00).

Za konec festivala se bomo seznanili s slovensko umetnostjo 21. stoletja – ogledali si bomo kratke filme šestih ustvarjalcev iz zadnjih desetih let (klub Lokator, 2. junija, 19.00).

Program

ponedeljek, 31. 5. 2010:

14.00–16.00 Ustvarjalna delavnica pisanja v slovenščini za študente slovenistike
»Srečko Kosovel (1904–1926): Moja pesem je eksplozija«
Vodita literarna ustvarjalca Iztok Osojnik in Tatjana Jamnik
Lokator (ul. Krakowska 27)

18.00 Slovesna otvoritev festivala
Lokator (ul. Krakowska 27)

18.15 Otvoritev razstave fotografij: Bojan Brecelj in Jasna Klančišar
Lokator (ul. Krakowska 27)

18.30 Multimedijska projekcija Fotoreportaža: fotografija Bojan Brecelj, glasba Jani Kovačič
Lokator (ul. Krakowska 27)

19.00 Literarni večer: pesnica Lucija Stupica in pisatelj Dušan Merc. Vodita prevajalca slovenske književnosti Agnieszka Będkowska-Kopczyk in Michał Kopczyk
Lokator (ul. Krakowska 27)

torek, 1. 6. 2010:

13.00–14.30 Predavanje (v slovenščini) Matej Krajnc: Poezija malo drugače – interdisciplinarna povezanost poezije in glasbe v popularni kulturi
Jagelonska univerza, Instytut Filologii Słowiańskiej, predavalnica št. 110 (Al. Mickiewicza 9–11)

19.00 Glasbeno-literarni večer: glasbenik in književnik Matej Krajnc
Lokator (ul. Krakowska 27)

sreda, 2. 6. 2010:

16.30–18.00 Predavanje (v slovenščini) Iztok Osojnik: Srečko Kosovel in sodobna slovenska poezija – med politiko in njeno pozabo v poeziji
Jagelonska univerza, Instytut Filologii Słowiańskiej, predavalnica št. 110 (Al. Mickiewicza 9–11)

19.00 Projekcija sodobnih slovenskih kratkih filmov
Jan Cvitkovič: Vem
Martin Turk: Vsakdan ni vsak dan
Miha Mazzini: Svobodna si. Odloči se
Rok Biček: Družina
Aiken Veronika Prosenc: Solzice
Matevž Luzar: Vučko
Lokator (ul. Krakowska 27)

Organizatorji:
Lektorat slovenskega jezika na Jagelonski univerzi, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, KUD Police Dubove, Literarno društvo IA, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Center za slovensko književnost

Sponzorji:
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ustanova patra Stanislava Škrabca

Partner:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Častni pokrovitelj:

Ambasada Republiki Słowenii/Veleposlaništvo Republike Slovenije

Kraj dogajanja:
klub Lokator (Krakowska 27), Instytut Filologii Słowiańskiej UJ (Al. Mickiewicza 9–11)

www.festiwalzlotalodz.webnode.com