Czar Słowenii | Čar Slovenije


Złota Łódź
II Festiwal Kultury Słoweńskiej
Mikołów, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, 24-28 maja 2011

Festiwal poświęcony jest jednemu z najważniejszych twórców słoweńskich XX wieku, poecie Srečkowi Kosovelowi (1904–1926). Złota łódź to tytuł tomiku poezji, który z powodu przedwcześnie śmierci poety nigdy nie został wydany. Wiersze Kosovela nadążając za awangardowymi nurtami w sztuce, takimi jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm czy surrealizm, zawarły znaczny wpływ na współczesną słoweńską sztukę. A z wołaniem po tym, by człowieczeństwo znów stało się wartością, coraz bardziej nabywają na aktualności i w naszych czasach. Celem festiwalu jest nawiązywanie kontaktów i współpraca artystów z różnych krajów środkowoeuropejskich, czyli stworzenie nowej międzynarodowej platformy kulturalnej.

W drugiej edycji Festiwalu przedstawią się słoweńscy twórcy Suzana Tratnik, Jure Potokar, Ksenija Jus – Xenia, Tatjana Jamnik w dialogu z polskimi kolegami Maciejem Meleckim, Agnieszką Będkowską-Kopczyk, Moniką Gawlak i innymi.


Program

wtorek, 24 maja
MIKOŁÓW

18.00 Spotkanie literacko-muzyczne: Suzana Tratnik, Jure Potokar i Ksenija Jus - Xenia
Prowadzenie: Maciej Melecki, Tatjana Jamnik
Miejsce: Instytut Mikołowski, Mikołów, al. Jana Pawła II 8/5

środa, 25 maja
SOSNOWIEC

9.45–11.15 Wykład w języku słoweńskim: Opowiadanie lesbijskie
Wykładowca: Suzana Tratnik
Miejsce: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, sala 1.19

11.30–13.00 Wykład w języku słoweńskim: Poezja i muzyka
Wykładowca: Jure Potokar
Miejsce: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, sala 1.19

KATOWICE
17.00 Uroczyste otwarcie Festiwalu
Miejsce: Teatr Korez, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

17.15 Spotkanie literackie: Suzana Tratnik i Jure Potokar
Prowadzenie: Monika Gawlak, Tatjana Jamnik
Miejsce: Teatr Korez, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

18.30 Koncert poezji śpiewanej: Ksenija Jus - Xenia
Miejsce: Teatr Korez, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

czwartek, 26 maja
KRAKÓW

15.00–16.30 Wykład w języku słoweńskim: Opowiadanie lesbijskie
Wykładowca: Suzana Tratnik
Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, Kraków, al. Mickiewicza 9–11, sala 109

20.00 TRANSPOETICA – literatura i muzyka: Suzana Tratnik, Jure Potokar, Ksenija Jus - Xenia, Srečko Kosovel
fotografia: Bojan Brecelj, Marko Modic
Prowadzenie: Tatjana Jamnik, Maciej Melecki
Miejsce: Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, ul. Mikołajska 2

piątek, 27 maja
KRAKÓW

18.00–20.00 Warsztaty pisania twórczego po słoweńsku dla słowenistów
Prowadzenie: Tatjana Jamnik, Ksenija Jus - Xenia
Miejsce: Satori, Kraków, ul. Józefa 25

sobota, 28 maja
BIELSKO-BIAŁA
WARSZTATY TRANSLATORSKIE dla polskich studentów języka słoweńskiego i czeskiego

17.00 Spotkanie literacko-muzyczne: Suzana Tratnik, Jure Potokar i Ksenija Jus - Xenia
Prowadzenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik
Miejsce: Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 4


Notki biograficzne

Suzana Tratnik, ur. 1963 r. – słoweńska pisarka, tłumaczka i publicystka. Ukończyła socjologię na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Lublanie oraz studia doktoranckie w dziedzinie antropologii płci w Institutum Studiorum Humanitatis. Opublikowała pięć zbiorów krótkiej prozy: Pod ničlo (Poniżej zera, 1997), Na svojem dvorišču (Na własnym podwórku, 2003), Vzporednice (Paralele, 2005), Česa nisem nikoli razumela na vlaku (Czego nigdy nie rozumiałam w pociągu, 2008) i Dva svetova (Dwa światy, 2009), dwie powieści: Ime mi je Damjan (Na imię mam Damian, 2001; została także wystawiona w 2002 r.) oraz Tretji svet (Trzeci świat, 2007). Ostatnio wydała ilustrowaną książkę dla dzieci Zafuškana Ganca (2010). Jest również współautorką pracy zbiorowej o ruchu lesbijskim w Słowenii oraz autorką studium o literaturze lesbijskiej Lezbična zgodba (Opowiadanie lesbijskie, 2004). Za osiągnięcia literackie w 2007 r. otrzymała nagrodę Fundacji Prešerna (nagrada Prešernovega sklada). Jej powieści i krótkie opowiadania przetłumaczono na ponad piętnaście języków. Wydania książkowe ukazały się w Czechach, na Słowacji, w Serbii, we Włoszech i w Austrii. Jest również tłumaczką literatury pięknej i studiów teoretycznych.

Jure Potokar, ur. 1956 r. – słoweński poeta, tłumacz oraz redaktor muzyczny. Już jako student zaczął aktywnie działać w sekcji literackiej Studenckiego Centrum Kulturalnego (Študentski kulturni center – ŠKUC) oraz w radiu Študent. Następnie pracował w radiu Glas Ljubljane jako redaktor muzyczny, a później redaktor naczelny. Po dwóch latach zdecydował się na wolny zawód i do roku 1987 zajmował się twórczością pisarską i tłumaczeniami. Pracował również jako koordynator programowy Centrum Wspierania Młodych (Center interesnih dejavnosti mladih) w Lublanie. W tej roli zaangażował się w powstanie Klubu K4, a po jego otwarciu, przez pewien czas, dbał o jego repertuar programowy. Organizował festiwal Druga Godba i przygotowywał różnorodne imprezy muzyczne. Pierwszy tomik poetycki, Aiton, opublikował w 1980 r. w wydawnictwie ŠKUC. Dwa lata później wydał kolejny tomik Pokrajina se tu nagiba proti jugu (Kraina pochyla się tu ku południu) w serii Poetycki Almanach Młodych (Pesniški almanah mladih) w wydawnictwie Mladinska Knjiga. W tej samej oficynie ukazały się dwa kolejne tomiki: Ambienti zvočnih pokrajin (Otoczenia krain dźwięku, 1986) i Stvari v praznini (Rzeczy w pustce, 1990). Tłumaczy teksty naukowe oraz literackie z języka angielskiego i bośniackiego.

Ksenija Jus – Xenia, ur. 1972 r. – kompozytorka, wykonawczyni poezji śpiewanej, autorka tekstów, poetka. Aktywnie współpracuje w różnych sferach artystycznych, a jej twórcza energia i pomysły wzbogacają słoweńską i międzynarodową przestrzeń muzyczną. Jej innowacyjność, odwaga artystyczna i zmysł krytyczny wielokrotnie przekraczają znane dotychczas praktyki artystyczne (http://www.hexenya.com).
“Ksenija Jus jest jednym z rzadkich przykładów pełnokrwistej autorki poezji śpiewanej w Słowenii. Jej twórczość wydaje się ponadczasowa. Można ją przenieść w jakiekolwiek miejsce i czas i zostałaby zauważona. Teksty Kseniji Jus są bystre, inteligentne i wyważone. Jej pierwsze występy miały miejsce w 1993 roku. Wraz z grupą Link der Wasser nakładem własnym nagrała debiutancką płytę Xenia & Link der Wasser w 1996 r. W tym samym roku wystąpiła także na koncercie Novi Rock. Do dnia dzisiejszego wydała siedem albumów muzycznych. W ubiegłym roku w Centrum Kultury Španski Borci w Lublanie zorganizowała koncert (pierwszą część trylogii Zvočnica) zatytułowany Svetilnik hrepenenja (Latarnia tęsknoty). Jej wiersze zostały w nim poddane interpretacji muzycznej przez znane słoweńskie piosenkarki i aktorki.” (Leonora Flis, 'Nika', 5 maja 2010 r.)

Srečko Kosovel, 1904–1926 – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Jego wiersze wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm (wiersze zwane integrale), dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności. Złota łódź (Zlati čoln) to tytuł tomiku wierszy, który z powodu przedwczesnej śmierci poety nigdy nie został wydany.

Bojan Brecelj, ur. 1953 r. – słoweński fotoreporter. Zajmuje się fotografią, dziennikarstwem, wideo-produkcją, multimediami, projektowaniem graficznym, scenografią teatralną. Od 1991 r. współpracuje z licznymi agencjami fotograficznymi oraz pismami (Gamma, Saola, Sygma, Corbis, Grazzia Neri, Still Pictures, Visum itd.) W 1994 r. założył niezależne biuro prasowe i/p/a PRESS (dzisiaj IPAK). Swoje dzieła prezentuje na wystawach na całym świecie.

Marko Modic, ur. 1958 r. – słoweński fotograf, malarz. Samodzielne wystawy i performansy prezentuje na całym świecie.

Tatjana Jamnik, ur. 1976 r. – słoweńska pisarka, autorka tomiku poetyckiego Brez (Bez, 2009), tłumaczka literatury czeskiej i polskiej (m.in. Berková, Brycz, Fuks, Denemarková, Wiedemann, Lem, Masłowska, Witkowski), laureatka dorocznej nagrody dla najlepszego młodego tłumacza (2009), redaktorka i wydawca literatury pięknej, organizator imprez kulturalnych, nauczycielka języka słoweńskiego jako obcego.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, ur. 1972 r. – językoznawczyni i słowenistka, adiunkt na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, tłumaczka literatury słoweńskiej (m.in. zbiory poezji P. Čučnika, A. Ihana, B. Mozetiča, P. Semoliča). Autorka książki Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: Kognitivni pristop (Językowy obraz emocji negatywnych w języku słoweńskim: ujęcie kognitywne, 2004). Pomysłodawczyni i główna organizatorka warsztatów translatorskich w Bielsku-Białej, stała współpracowniczka seminariów języka słoweńskiego, konsultantka ze strony polskiej Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica (Słowenia).

Monika Gawlak, ur. 1976 r. – literaturoznawczyni, słowenistka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka literatur południowosłowiańskich. Jej zainteresowania naukowe skupiają się w szczególności wokół: współczesnej literatury słoweńskiej, problematyki przekładu literackiego, teorii literatury (m.in badania kulturowe, feminizm, gender i queer) oraz glottodydaktyki. Tłumaczy z języka słoweńskiego teksty literackie i naukowe.

Maciej Melecki, ur. 1969 r. – polski poeta, scenarzysta, redaktor i wydawca. Autor czterech arkuszy wierszy: Zachodzenie za siebie (1993), Dalsze zajścia (1998), Panoramix (2001), Opuszczone strony (2008) i tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie (2005), Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy 1995 – 2005 (2008), Przester (2009). Wiersze publikował we wszystkich ważnych pismach literackich w kraju (m. in.: Twórczość, Kresy, Odra, Nowy Nurt, Akcent, Studium, Czas Kultury, Tygodnik Powszechny) oraz w antologiach poetyckich: Inny świt (1994), Macie swoich poetów (1996 i 1997), Długie pożegnanie (1997), Antologia współczesnej poezji polskiej (2000), 14. 44 (2000), Martwe punkty (2004), Altered State. New Polish Poetry (ARC PUBLICATIONS, Wielka Brytania, 2003), Vingt - quatre poe‘tes polonais (Traduits par Georges Lisowski, Editions du Murmure, Francja, 2003). Współautor scenariuszy filmowych: Wojaczek (1997) Autsajder (2000), Dzień oszusta (2000), Erwin ze Śląska (2003). Redaktor tomu niepublikowanych wcześniej wierszy Rafała Wojaczka, Reszta krwi (1999) i współredaktor tomu krytyczno-wspomnieniowego Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy (2001). Jego wiersze tłumaczone były na języki: angielski, czeski, niemiecki, słowacki, francuski, słoweński, serbski. Uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica 2002 (Słowenia). Redaktor naczelny 'Arkadii' – pisma katastroficznego. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Dyrektor Instytutu Mikołowskiego.


Partnerzy

Organizatorzy
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove/Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Policy Dubovej, Słowenia
„Fragile”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka, Mikołów
Lektorat języka słoweńskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Lektorat języka słoweńskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Literarno društvo IA/Stowarzyszenie Literackie IA, Słowenia
Center za slovensko književnost/Centrum Literatury Słoweńskiej, Słowenia

Sponsorzy
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije/Slovenian Book Agency, Słowenia
Stowarzyszenie/Društvo Triglav-Rysy, Łódź
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik/Centrum języka słoweńskiego jako języka drugiego/obcego, Słowenia
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani/Wydział Filozoficzny przy Uniwersytecie w Lublanie, Słowenia
Ustanova patra Stanislava Škrabca/Fundacja Škrabca, Słowenia

Patronat honorowy
Ambasada Republiki Słowenii/Veleposlaništvo Republike Slovenije

Patronat medialny
Czar Słowenii/Čar Slovenije www.czar-slowenii.pl
Lamelli www.lamelli.com.pl
Fragile www.fragile.net.pl

Partnerzy
Teatr Korez, Katowice
Satori Cafe-Bistro, Kraków
Willa Decjusza/Villa Decius, Kraków
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała

Więcej na: http://festiwalzlotalodz2011.webnode.com

Zlati čoln
2. Festival slovenske kulture
Mikołów, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, 24.-28. maja 2011

Zlati čoln, złota łódź

Festiwal je posvečen enemu najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja, pesniku Srečku Kosovelu (1904–1926). Zlati čoln je naslov pesniške zbirke, ki zaradi prezgodnje pesnikove smrti nikoli ni izšel. Kosovelove pesmi v znamenju avantgardnih smeri v umetnosti, kot so konstruktivizem, dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost. S pozivom, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa postaja vedno bolj aktualen tudi v današnjih časih. Cilj festivala je navezati stike in sodelovanje med umetniki iz različnih srednjeevropskih mest, skratka, ustvariti novo mednarodno kulturno platformo.

V okviru letošnjega festivala se bodo predstavili slovenski ustvarjalci Suzana Tratnik, Jure Potokar, Ksenija Jus - Xenia, Tatjana Jamnik v dialogu s poljskimi kolegi Maciejem Meleckim, Agnieszko Będkowsko-Kopczyk, Moniko Gawlak in drugimi.


Progam

torek, 24. maja
MIKOŁÓW

18.00 Literarno-glasbeni večer: Suzana Tratnik, Jure Potokar in Ksenija Jus - Xenia
Vodita: Maciej Melecki, Tatjana Jamnik
Kje: Instytut Mikołowski, Mikołów, al. Jana Pawła II 8/5

sreda, 25. maja
SOSNOWIEC

9.45–11.15 Predavanje v slovenščini: Lezbična zgodba
Predava: Suzana Tratnik
Kje: Šlezijska univerza, Filološka fakulteta, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, predavalnica 1.19

11.30–13.00 Predavanje v slovenščini: Poezija in glasba
Predava: Jure Potokar
Kje: Šlezijska univerza, Filološka fakulteta, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, predavalnica 1.19

KATOVICE
17.00 Slavnostna otvoritev festivala
Kje: Teatr Korez, Katovice, pl. Sejmu Śląskiego 2

17.15 Literarni večer: Suzana Tratnik in Jure Potokar
Vodita: Monika Gawlak, Tatjana Jamnik
Kje: Teatr Korez, Katovice, pl. Sejmu Śląskiego 2

18.30 Kantavtorski koncert: Ksenija Jus - Xenia
Kje: Teatr Korez, Katovice, pl. Sejmu Śląskiego 2

četrtek, 26. maja
KRAKOV

15.00–16.30 Predavanje v slovenščini: Lezbična zgodba
Predava: Suzana Tratnik
Kje: Jagelonska univerza, Oddelek za slovansko filologijo, Krakov, al. Mickiewicza 9–11, predavalnica 109

20.00 TRANSPOETICA – literatura in glasba: Suzana Tratnik, Jure Potokar, Ksenija Jus - Xenia, Srečko Kosovel \
fotografija: Bojan Brecelj, Marko Modic
Vodita: Tatjana Jamnik, Maciej Melecki
Kje: Śródmiejski Ośrodek Kultury (Mestni center za kulturo), Krakov, ul. Mikołajska 2

petek, 27. maja
KRAKOV

18.00–20.00 Delavnica kreativnega pisanja v slovenščini za sloveniste
Vodita: Tatjana Jamnik, Ksenija Jus - Xenia
Kje: Satori, Krakov, ul. Józefa 25

sobota, 28. maja
BIELSKO-BIAŁA
PREVAJALSKA DELAVNICA za poljske študente slovenščine in češčine

17.00 Literarno-glasbeni večer: Suzana Tratnik, Jure Potokar in Ksenija Jus - Xenia
Vodita: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik
Kje: Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 4


Bio-biblijografije

Suzana Tratnik (1963) je pisateljica, prevajalka in publicistka. Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za družbene vede in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis. Objavila je pet kratkroproznih zbirk: Pod ničlo (1997), Na svojem dvorišču (2003), Vzporednice (2005), Česa nisem nikoli razumela na vlaku (2008) in Dva svetova (2009), dva romana: Ime mi je Damjan (2001), ki ga je tudi dramatizirala, in Tretji svet (2007), ter nazadnje otroško slikanico Zafuškana Ganca (2010). Je tudi soavtorica zbornika lezbičnem gibanju v Sloveniji in avtorica študije o lezbični literaturi Lezbična zgodba (2004). Leta 2007 je dobila nagrado Prešernovega sklada za literaturo. Njene knjige in kratke zgodbe so prevedene v več kot petnajst jezikov; samostojne knjižne izdaje ima na Češkem, Slovaškem, v Srbiji, Italiji in Avstriji. Suzana Tratnik je iz angleščine prevedla tudi več leposlovnih in teoretskih del.

Jure Potokar (1956) je slovenski pesnik, prevajalec in glasbeni urednik. Že kot študent je začel aktivno delovati v literarni sekciji Študentskega kulturnega centra (ŠKUC) in na radiu Študent. Pozneje se je kot glasbeni redaktor in nato kot urednik zaposlil na radiu Glas Ljubljane, po dveh letih pa se je odločil za svobodni poklic in se s pisanjem in prevajanjem ukvarjal do leta 1987, ko se je zaposlil kot koordinator programov Centra interesnih dejavnosti mladih na Kersnikovi. V tej vlogi je vodil adaptacijo in opremljanje Kluba K4, po njegovi otvoritvi pa nekaj časa skrbel za njegovo programsko zasnovo. Razen tega je organiziral festival Druga godba in pripravljal tudi različne druge glasbene dogodke. Od leta 1990 dalje je spet v svobodnem poklicu. Leta 1980 je pri ŠKUC-u izdal prvo pesniško zbirko Aiton, dve leti kasneje pa v Pesniškem almanahu mladih še drugo zbirko Pokrajina se tu nagiba proti jugu (MK 1982). Pri isti založbi je objavil še dve pesniški zbirki, Ambiente zvočnih pokrajin (1986) in Stvari v praznini (1990). Prevaja sodobno strokovno literaturo in leposlovje iz angleščine ter bosanščine.

Ksenija Jus – Xenia (1972) je glasbenica, kantavtorica, pesnica in skladateljica. Aktivno deluje na različnih področjih umetnosti, njena ustvarjalna energija in ideje pa bogatijo slovenski in mednarodni glasbeni prostor. Njena inovativnost, umetniški pogum in kritičnost močno presegajo doslej znane umetniške prakse (http://www.hexenya.com).
»Ksenija Jus je ena redkih čistokrvnih kantavtoric v Sloveniji. Deluje nekako brezčasno. Lahko bi jo postavili v kateri koli prostor in čas, in bi jo opazili. Njene besede so namreč iskrive, inteligentne in pretehtane. Njeni prvi samostojni kantavtorski nastopi segajo v leto 1993. S skupino Link der Wasser je leta 1996 v samozaložbi posnela glasbeni prvenec Xenia & Link der Wasser in nastopila na Novem rocku. Do danes je izdala sedem glasbenih albumov, v Centru kulture Španski borci v Ljubljani pa zdaj pripravlja veliki koncert (prvi del trilogije Zvočnica) z naslovom Svetilnik hrepenenja. Na njem so njene pesmi glasbeno interpretirali znane slovenske kantavtorice in igralke.« (Leonora Flis, Nika, 5. maja 2010)

Srečko Kosovel (1904–1926) je slovenski pesnik, esejist in publicist, eden najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja. Njegove pesmi v znamenju avantgardnih smeri v umetnosti, kot so konstruktivizem (zlasti t. i. integrali in konsi), dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost, njegov poziv, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa postaja v današnjih časih vedno bolj aktualna. Zlati čoln je naslov pesniške zbirke, ki zaradi pesnikove prezgodnje smrti nikoli ni izšla.

Bojan Brecelj (1953) je slovenski fotoreporter. Ukvarja se s fotografijo, novinarstvom, videoprodukcijo, multimediji, grafičnim oblikovanjem in gledališko scenografijo. Od leta 1991 sodeluje s številnimi fotografskimi agencijami in revijami (Gamma, Saola, Sygma, Corbis, Grazzia Neri, Still Pictures, Visum itd.) Leta 1994 je ustanovil neodvisno tiskovno agencijo i/p/a PRESS (danes IPAK). Svoja dela predstavlja na razstavah po celem svetu.

Marko Modic (1958) je slovenski fotograf in slikar. Samostojne razstave in performanse ima po celem svetu.

Tatjana Jamnik (1976) je slovenska pisateljica, pesnica (avtorica zbirke Brez, 2009), prevajalka češke in poljske literature (mdr. Berková, Brycz, Fuks, Denemarková, Wiedemann, Lem, Witkowski, Masłowska), prejemnica priznanja za najboljšega mladega prevajalca (2009), urednica in založnica leposlovne literature, organizatorica kulturnih prireditev in učiteljica slovenščine kot tujega jezika.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk (1972) je jezikoslovka in slovenistka, asistentka na univerzi Akademia Techniczno-Humanistyczna v Bielsko-Białi, prevajalka slovenske literature (mdr. izbori pesmi P. Čučnika, A. Ihana, B. Mozetiča, P. Semoliča). Avtorica knjige Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: Kognitivni pristop (2004). Idejna nosilka in glavna organizatorica prevajalske delavnice v Bielsko-Białi, stalna sodelavka poletnih šol slovenskega jezika, poljska konzultantka mednarodnega literarnega festivala Vilenica.

Monika Gawlak (1976) je literarna znanstvenica in slovenistka, asistentka na Katedri za literarno teorijo in prevajanje pri Oddelku za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah. Proučuje južnoslovanske literature, ukvarja se predvsem s sodobno slovensko literaturo, problematiko literarnega prevoda, literarne teorije (mdr. kulturne raziskave, feminizem, gender in queer) ter glotodidaktiko. Iz slovenščine prevaja literarna in znanstvena besedila.

Maciej Melecki (1969) je poljski pesnik, scenarist, urednik in založnik. Avtor štirih pesniških listov: Zachodzenie za siebie (Stopiti si za hrbet, 1993), Dalsze zajścia (Novi incidenti, 1998), Panoramix (2001), Opuszczone strony (Zapuščene strani, 2008) in pesniških zbirk: Te sprawy (Te zadeve, 1995), Niebezpiecznie blisko (Nevarno blizu, 1996), Zimni ogrodnicy (Mrzli vrtnarji, 1999), Przypadki in odmiany (Sklanjatve in spregatve, 2001), Bermudzkie historie (Bermudske zgodbe, 2005), Zawsze wszędzie indziej – izbor pesmi 1995–2005 (Vedno povsod drugje, 2008), Przester (Overdrive, 2009). Pesmi je objavil v vseh pomembnejših poljskih revijah (mdr. Twórczość, Kresy, Odra, Nowy Nurt, Akcent, Studium, Czas Kultury, Tygodnik Powszechny) in v pesniških antologijah: Inny świt (Drugi svit, 1994), Macie swoich poetów (Tukaj so vaši pesniki, 1996 in 1997), Długie pożegnanie (Dolgo slovo, 1997), Antologia współczesnej poezji polskiej (Antologija sodobne poljske poezije, 2000), 14. 44 (2000), Martwe punkty (Mrtve točke, 2004), Altered State: New Polish Poetry (ARC PUBLICATIONS, Wielka Brytania, 2003), Vingt - quatre poe‘tes polonais (Traduits par Georges Lisowski, Editions du Murmure, Francja, 2003). Je soavtor filmskih scenarijev: Wojaczek (1997) Autsajder (2000), Dan prevaranta (2000), Ervin iz Šlezije (2003). Urednik doslej neobjavljenih pesmi Rafała Wojaczka, Reszta krwi (Preostanek krvi, 1999) in sourednik kritično-spominskega zbornika Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków in badaczy (Ki je: Rafał Wojaczek v očeh prijateljev, kritikov in raziskovalcev, 2001). Njegove pesmi so bile prevedene v: angleščino, češčino, nemščino, slovaščino, francoščino, slovenščino, srbščino. Gost mednarodnega literarnega festivala Vilenica 2002. Glavni urednik revije Arkadia – katastrofična revija. Je član Poljskega društva pisateljev in direktor Mikołowskega inštituta (Instytut Mikołowski).


Partnerji

Organizatorji
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Vnanje Gorice
Śródmiejski Ośrodek Kultury/Mestni center za kulturo, Krakov
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka/Mikołowski inštitut Rafała Wojaczka, Mikołów
Lektorat slovenščine na Šlezijski univerzi v Katovicah
Lektorat slovenščine na Jagelonski univerzi v Krakovu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej/Tehnično-humanistična akademija v Bielsko-Białi
Literarno društvo IA, Ljubljana
Center za slovensko književnost

Sponsorji
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Društvo Triglav-Rysy, Lodž
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ustanova patra Stanislava Škrabca
Šlezijska univerza v Katovicah

Medijski pokrovitelji
Czar Słowenii/Čar Slovenije www.czar-slowenii.pl
Lamelli www.lamelli.com.pl
Fragile www.fragile.net.pl

Častna pokrovitelja
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Poljskem
Konzulat Republike Slovenije

Partnerji
Teatr Korez, Katovice
Satori Cafe-Bistro, Krakov
Willa Decjusza/Villa Decius, Krakov
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała

KUD Police Dubove