Czar Słowenii | Čar Slovenije


Złota Łódź
III Festiwal Kultury Słoweńskiej
Łódź, Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Mikołów, 16-22 maja 2011

Nazwa Festiwalu nawiązuje do jednego z najważniejszych twórców słoweńskich XX wieku – poety Srečka Kosovela (1904-1926) – Złota łódź to bowiem tytuł tomiku jego wierszy, który z powodu przedwczesnej śmierci twórcy nigdy nie został wydany. Wiersze Kosovela (tzw. konse i całki), podążając za awangardowymi nurtami w sztuce, takimi jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm czy surrealizm, wywarły znaczny wpływ na współczesną słoweńską sztukę. Apelują, by człowieczeństwo znów stało się wartością i wciąż zyskują na aktualności.

Trwała współpraca polsko-słoweńska w dziedzinie kultury zaowocowała w tym roku dwoma wydaniami książkowymi poezji słoweńskiej w przekładzie polskim. W obszernych wyborach polski czytelnik będzie miał po raz pierwszy możliwość spotkania z twórczością dwojga wybitnych słoweńskich osobowości poetyckich: klasyka Srečka Kosovela w dwujęzycznym wyborze pod tytułem Kalejdoskop. Izbrane pesmi/Wiersze wybrane (tłum. Karolina Bucka Kustec; KUD Police Dubove i Instytut Mikołowski 2012) oraz współczesnego twórcy Iztoka Osojnika w tomie poetyckim Spodnie na niebie (tłum. Marcin Warmuz, Instytut Mikołowski 2012). Publikacje te zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu.

Na festiwalu swoją twórczość zaprezentują słoweńscy artyści – poetka i pisarka Alenka Jensterle Doležal, wykonawca poezji śpiewanej Jani Kovačič, poeta i eseista Iztok Osojnik oraz tłumaczka i pisarka Tatjana Jamnik. Towarzyszyć im będą koleżanki i koledzy z Polski – Bożena Tokarz, Karolina Bucka Kustec, Marcin Warmuz, Monika Gawlak, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Maciej Melecki i inni.

Organizatorzy:
KUD Police Dubove (Słowenia)
Literarno društvo IA (Słowenia)
Stowarzyszenie Triglav-Rysy
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sponsorzy:
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Polfa Łódź S.A.

Patronat honorowy:
Ambasada Republiki Słowenii w Polsce
Konsulat Republiki Słowenii w Mysłowicach

Patronat medialny:
Czar Słowenii
Fragile
Lamelli

Biogramy słoweńskich gości:

Alenka Jensterle DoležalAlenka Jensterle-Doležal (ur. 1959) – słoweńska poetka, prozaiczka, eseistka i badaczka literatury. Ukończyła studia slawistyczne, komparatystyczne oraz filozoficzne na Uniwersytecie w Lublanie. W 2000 roku obroniła rozprawę doktorską w zakresie literaturoznawstwa. Przez kilka lat pracowała jako lektorka języka słoweńskiego w różnych ośrodkach uniwersyteckich na świecie (w Pradze, Krakowie, Nowym Jorku i Nottingham). W Instytucie Słowiańskim w Pradze przez cztery lata prowadziła badania naukowe. Od kilku lat wykłada literaturę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wydała cztery tomiki poetyckie: Juditin most (Most Judyty, 1990), Pokrajine začetka (Krainy początku, 1994), Přeludy (Omamy – przekłady na język czeski i nowe wiersze; 1996) i Zapisi za S. G. (Zapiski dla S. G., 2006) oraz powieść Temno mesto (Ciemne miasto, 1994). Opublikowała dwie monografie Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja (Mit Antygony w dramaturgii zachodnio- i południowosłowiańskiej połowy XX wieku, 2004) i V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti (W kręgu mitów. O kobiecie i śmierci w literaturze słoweńskiej, 2008). Niedługo ukaże się jej nowa powieść Pomen hiše (Znaczenie domu). Mieszka w Pradze.

Srečko KosovelSrečko Kosovel (1904-1926) – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Studiował slawistykę, romanistykę i filozofię na Uniwersytecie w Lublanie. Swoje utwory publikował w wielu czasopismach i recytował na spotkaniach literackich. Zmarł, mając dwadzieścia dwa lata na zapalenie opon mózgowych, zanim zdążył wydać swój debiutancki tomik Zlati čoln (Złota łódź). Większość jego twórczości została wydana pośmiertnie; najbardziej nowatorskie (tzw. konsy i całki) ukazały się dopiero w 1967 r. w redakcji Antona Ocvirka. Wiersze Kosovela wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę słoweńską, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności.

Jani KovačičJani Kovačič (ur. 1953) – słoweński piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, pisarz, nauczyciel – człowiek wszechstronny i ciekawy świata. Teksty swoich piosenek pisze sam. Przepełnione emocjami, zaangażowane społecznie, śpiewane charakterystycznym, zachrypniętym głosem, przy akompaniamencie gitary sprawiają, że nazywany jest słoweńskim Tomem Waitsem. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się w 1976 roku, kiedy to miał miejsce jego debiut sceniczny na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Zachwyca do dziś. Ma na swoim koncie liczne płyty oraz występy m.in. z grupą młodych muzyków Slovenia United czy Big Band RTV Slovenija (wspólna płyta Cerberus Hotel – Jazzitette). Kovačič w swoich tekstach czerpie z życia codziennego, opowiada historie różnych ludzi, nie stroni od cynizmu czy krytyki, zmusza odbiorcę do refleksji. Nie pozostaje bierny wobec aktualnych problemów społeczno-politycznych, co widać m.in. na płytach Tolovajskie balade, Bulvar Bankrot czy też Balade s ceste I i II. Jego twórczość znacznie ewaluowała na przestrzeni lat, przez co odnaleźć w niej można bardzo różnie gatunki muzyczne – począwszy od punka, przez blues, a skończywszy na dawnej muzyce trubadurów. W ostatnich swoich projektach, jak np. Akkustik teArter czy płyta Jazzitette, rozwija nowy gatunek jazzu miejskiego. W 2009 roku wydał książkę pod tytułem Knjiga (Książka). Jego motto brzmi: ‘Tworząc bądź wolny, realizując zdyscyplinowany.’

Iztok OsojnikIztok Osojnik (ur. 1951) – słoweński pisarz, antropolog, historyk, komparatysta, filozof, poeta, malarz, eseista, tłumacz, alpinista, podróżnik i przewodnik turystyczny. W latach 1997-2004 był dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica, organizowanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Słoweńskich.
Jest pionierem różnego rodzaju projektów kulturowych, współzałożycielem ruchu anarchistycznego Garbage Art (Kioto) i muzycznego Papa Kinjal Band, Hidrogizme oraz założycielem innych ważnych instytucji kulturowych i pomysłodawcą festiwali (Galerija Equrna, Trnovski terceti, Pogovori v Vili Herberstein, Vilenica, Revija v reviji, Zlati čoln i inne). W 1977 roku ukończył studia z zakresu literatury porównawczej na Uniwersytecie w Lublanie. Studia doktoranckie odbył w Osace w Japonii. W 2011 roku uzyskał doktorat z antropologii historycznej na Uniwersytecie Primorskim w Koprze. Do tej pory opublikowanych zostało 27 jego autorskich tomików, ostatnio ***Asterisk (***Asterysk, 2011) i Poročena na rdeče (Poślubieni na czerwono, 2012); pięć powieści, ostatnio (Świnie lecą do nieba, 2012); i dwa zbiory esejów i opracowań. W Polsce ukazał się książkowy wybór jego wierszy Spodnie na niebie (tłum. Marcin Warmuz, Instytut Mikołowski 2012).
Prowadzi Międzynarodowe Warsztaty Poetycko-Translatorskie „Złota Łódź”, Letnią Rezydencję Literacką Vermont College w Słowenii i wiele innych międzynarodowych projektów literackich. Jego książki opublikowano w ponad 25 językach. Za swoje dzieła otrzymał liczne krajowe i zagraniczne nagrody: Nagrodę im. Simona Jenko – dla najlepszego poety roku (1997), Nagrodę Veroniki – za najlepszy tomik poetycki roku (1998), Nagrodę im. Otona Župančiča – dla wybitnych twórców kształtujących kulturę słoweńską i dostrzeżonych także za granicą (1992), Międzynarodową Nagrodę Literacką KONS (2011), włoską Nagrodę Friuli-Wenecji Julijskiej za Poezję (2002) oraz chorwacką Nagrodę im. Hanibala Lucicia (2004).

Tatjana JamnikTatjana Jamnik (ur. 1976) – słoweńska poetka, pisarka, tłumaczka, redaktorka, nauczycielka języka słoweńskiego jako obcego, redaktor i wydawca literatury pięknej i dzieł z dziedziny humanistyki. Autorka tomiku poetyckiego Brez (Bez, 2009). Tłumaczy literaturę polską (A. Wiedemann, S. Lem, M. Witkowski, D. Masłowska, P. Bednarski) i czeską (A. Berková, M. Urban, P. Brycz, L. Fuks, R. Denemarková), przetłumaczyła także monografię naukową A. Będkowskiej-Kopczyk. Laureatka słoweńskiej Nagrody dla Najlepszego Młodego Tłumacza (2009). Pomysłodawczyni i główna organizatorka Festiwalu Kultury Słoweńskiej „Złota Łódź” w Polsce, współorganizatorka Międzynarodowych Warsztatów Translatorskich w Bielsku-Białej i Międzynarodowych Warsztatów Poetycko-Translatorskich „Złota Łódź” (Słowenia) oraz prezentacji słoweńskich autorów za granicą. Współzałożycielka (razem z Tają Kramberger i Barbarą Korun) Międzynarodowej Nagrody Literackiej KONS. Prowadzi Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Polica Dubova.

Program:

środa, 16 maja – ŁÓDŹ (Polfa Łódź, ul. Drewnowska 43/55)
18.00 – oficjalne otwarcie festiwalu z przemową Ambasadora Republiki Słowenii, Jego Ekscelencji Marjana Šetinca
18.15 – prezentacja najnowszych przekładów poezji Srečka Kosovela – prof. dr Bożena Tokarz, dr Iztok Osojnik, prowadzenie: Katarzyna Bednarska, Tatjana Jamnik
19.00 – wieczór poetycki Iztoka Osojnika
19.45 – koncert Janiego Kovačiča

czwartek, 17 maja – KATOWICE (Teatr Korez, pl. Sejmu Śląskiego 2)
18.00 – wieczór poetycki z Iztokiem Osojnikiem i tłumaczem jego poezji Marcinem Warmuzem – prowadzenie: Monika Gawlak, Tatjana Jamnik
18.45 – prezentacja najnowszych przekładów poezji Srečka Kosovela – prof. dr Bożena Tokarz, dr Iztok Osojnik, Karolina Bucka Kustec, prowadzenie: Monika Gawlak, Tatjana Jamnik
19.30 – koncert Janiego Kovačiča

piątek, 18 maja – BIELSKO-BIAŁA (Galeria Wzgórze, Wzgórze 5)
19.00 – wieczór poetycki z Iztokiem Osojnikiem i tłumaczem jego poezji Marcinem Warmuzem – prowadzenie: Tatjana Jamnik
20.00 – koncert Janiego Kovačiča

sobota, 19 maja – BIELSKO-BIAŁA (Galeria Wzgórze, Wzgórze 5)
19.00 – międzynarodowy wieczór literacki w ramach IX Warsztatów Translatorskich z uczestnictwem słoweńskich, czeskich i polskich twórców – Alenka Jensterle-Doležal, Jani Kovačič, Bartołomiej Majzel, Radek Malý, Iztok Osojnik, Marek Šindelka, prowadzenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk

poniedziałek, 21 maja – KRAKÓW (Śródmiejski Ośrodek Kultury, Mikołajska 2)
19.00 – wieczór poetycki z Iztokiem Osojnikiem i tłumaczem jego poezji Marcinem Warmuzem oraz poetką Alenką Jensterle-Doležal – prowadzenie: Tatjana Jamnik
20.00 – prezentacja najnowszych przekładów poezji Srečka Kosovela – komentarz: Iztok Osojnik

wtorek, 22 maja – MIKOŁÓW (Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/3)
18.00 – wieczór poetycki z Iztokiem Osojnikiem i tłumaczem jego poezji Marcinem Warmuzem – prowadzenie: Maciej Melecki
19.30 – prezentacja najnowszych przekładów poezji Srečka Kosovela – komentarz: Iztok Osojnik

Zlati čoln
3. Festival slovenske kulture
Lodž, Katovice, Bielsko-Biała, Krakov, Mikołów, 16.-22. maja 2012

Złota łódź, festiwal kultury słoweńskiej kraków

Ime festivala navezuje na enega najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja, pesnika Srečka Kosovela (1904–1926) – Zlati čoln je namreč naslov pesniške zbirke, ki zaradi prezgodnje pesnikove smrti nikoli ni izšel. Kosovelove pesmi (t. i. konsi in integrali), ki jih uvrščamo v avantgardne umetnostne smeri, kot so konstruktivizem, dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost. S pozivom, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa postaja vedno bolj aktualen tudi v današnjih časih.

Kot plod dolgoletnega poljsko-slovenskega sodelovanja na področju kulture sta letos izšli dve knjižni izdaji slovenske poezije v poljskem prevodu. V obsežnih izborih se bo poljski bralec lahko prvič srečal z ustvarjalnostjo dveh odličnih slovenskih pesniških osebnosti: klasika Srečka Kosovela v dvojezičnem izboru z naslovom Kalejdoskop: Izbrane pesmi/Wiersze wybrane (prev. Karolina Bucka Kustec; Vnanje Gorice, Mikołów: KUD Police Dubove, Instytut Mikołowski, 2012) in sodobnega avtorja Iztoka Osojnika v pesniški zbirki Spodnie na niebie (prev. Marcin Warmuz, Mikołów: Instytut Mikołowski, 2012). Del letošnjega festivala bo tako tudi predstavitev omenjenih knjig.

Na festivalu bodo svoje delo predstavili slovenski umetniki – pesnica in pisateljica Alenka Jensterle Doležal, kantavtor Jani Kovačič, pesnik in esejist Iztok Osojnik ter prevajalka in pisateljica Tatjana Jamnik. Poleg njih bodo na festivalu sodelovali tudi njihovi poljski kolegi – Bożena Tokarz, Karolina Bucka Kustec, Marcin Warmuz, Monika Gawlak, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Maciej Melecki in drugi.

Organizatorji:
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove
Literarno društvo IA
Društvo Triglav-Rysy
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sponzorji:
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Polfa Łódź S.A.

Častni pokrovitelji:
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Poljskem
Konzulat Republike Slovenije v Mysłowicah

Medijski pokrovitelji:
Czar Słowenii/Čar Slovenije
Fragile
Lamelli

Biografije slovenskih gostov:

Alenka Jensterle Doležal (1959) je pesnica, pisateljica, esejistka in literarna znanstvenica. Diplomirala iz slovenščine, primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, opravila magisterij iz slovenske književnosti in leta 2000 doktorirala iz literarne vede. Nekaj let je delala kot lektorica slovenščine na različnih fakultetah po svetu (v Pragi, Krakovu, New Yorku in Nottinghamu), štiri leta je bila tudi raziskovalka na Slovanskem inštitutu v Pragi. Že nekaj let kot docentka predava slovensko književnost na Oddelku za slavistične in vzhodnoevropske študije Filozofske fakultete Karlove Univerze v Pragi. Izdala je štiri pesniške zbirke: Juditin most (1990), Pokrajine začetka (1994), Přeludy (prevodi v češčino in nove pesmi; 1996) in Zapisi za S. G. (2006), roman Temno mesto (1994) in znanstveni monografiji Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja (2004) in V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti (2008). V pripravi za izdajo je njen novi roman Pomen hiše. Živi v Pragi.

Srečko Kosovel (1904-1926) je slovenski pesnik, esejist in publicist ter eden najvidnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja. Študiral je slavistiko, romanistiko in filozofijo na Univerzi v Ljubljani. Svoja besedila je recitiral objavljal v revijah in recitiral na literarnih večerih. Umrl je zaradi meningitisa, star dvaindvajset let, preden je utegnil izdati svoj pesniški prvenec Zlati čoln. Večina njegovega dela je bila objavljena posmrtno, najbolj inovativna besedila (t. i. konsi in integrali) pa šele leta 1967 (v uredništvu Antona Ocvirka). Kosovelove pesmi, ki se uvrščajo v avantgardne umetnostne smeri, kot so konstruktivizem, dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost, s pozivom, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa ostaja aktualen tudi v današnjih časih.

Srečko Kosovel Kalejdoskop

Jani Kovačič (1953) je kantavtor, skladatelj, kitarist, pisatelj in učitelj. Pesmi, ki so družbeno angažirane in polne čustev, izvaja z značilnim glasom in ob spremljavi kitare, zato velja za slovenskega Toma Waitsa. Njegova glasbena pustolovščina se je začela leta 1976, ko je debitiral z nastopom na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z nastopi in zgoščenkami še vedno žanje navdušenje. Med drugim je nastopil s skupino mladih glasbenikov Slovenia United in z Big Bandom RTV Slovenija (skupna plošča Cerberus Hotel – Jazzitette). Kovačič v svojih besedilih izhaja iz vsakdanjega življenja, pripoveduje zgodbe različnih ljudi, pogosto kritično, in sili poslušalca v premislek. V svojih besedilih brez dlake na jeziku govori o aktualnih družbeno-političnih problemih, kar je moč slišati tudi na zgoščenkah Tolovajskie balade, BulvarBankrot in Balade s ceste I. i II. Njegova ustvarjalnost se je skozi leta močno spreminjala, v njej je najti različne glasbene zvrsti – od panka, bluesa, do srednjeveške glasbe trubadurjev, njegovi zadnji projekti, kot sta npr. Akkustik teArter ali Jazzitette, pa razvijajo nov žanr urbanega jazza. Leta 2009 je izdal knjigo z naslovom Knjiga. Njegov moto je: V ustvarjanju moraš biti svoboden, v izvajanju discipliniran.

Iztok Osojnik (1951) je antropolog, zgodovinar, komparativist, filozof, pesnik, slikar, pisatelj, esejist, prevajalec, alpinist, turistični vodnik in popotnik. Je začetnik vrste umetniških gibanj, soustanovitelj anarhističnega podrealističnega gibanja, umetniškega Garbage Art (Kjoto) in glasbenega Papa Kinjal Band, Hidrogizme ter vrste drugih pomembnih umetniških ustanov ali festivalov (Galerija Equrna, Trnovski terceti, Pogovori v Vili Herberstein, Vilenica, Revija v reviji, Zlati čoln in drugih). Leta 1977 je diplomiral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomsko je študiral v Osaki na Japonskem. Leta 2011 je doktoriral iz zgodovinske antropologije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. Do sedaj je objavil 27 avtorskih knjig poezije, nazadnje ***Asterisk (KUD France Prešeren, 2011) in Poročena na rdeče (Mladinska knjiga, 2012), pet romanov, nazadnje Svinje letijo v nebo (KUD Police Dubove, 2012) in dve zbirki esejev in študij. Vodi Mednarodno pesniško prevajalsko delavnico Zlati čoln, Poletno rezidenco Vermont Collegea v Sloveniji in še vrsto drugih programov. Njegove knjige in delo so objavljeni v več kot 25 jezikih. Zanj je prejel vrsto domačih in tujih nagrad: Jenkovo nagrado (1997), Veronikino nagrado (1998), Župančičevo nagrado (1992), mednarodno literarno nagrado KONS (2011, italijansko nagrado Benečije-Julijske Krajine za poezijo (2002) in hrvaško Lucićevo nagrado (2004).

Tatjana Jamnik (1976) je slovenska pesnica, pisateljica, prevajalka, lektorica, učiteljica slovenščine kot tujega jezika ter urednica in izdajateljica leposlovja in humanistike. Izdala je pesniško zbirko Brez (2009). Prevaja poljsko in češko književnost (knjižni prevodi: A. Wiedemann, S. Lem, M. Witkowski, D. Masłowska, P. Bednarski; A. Berková, M. Urban, P. Brycz, L. Fuks, R. Denemarková), prevedla je tudi znanstveno monografijo A. Będkowske-Kopczyk. Leta 2009 je prejela je priznanje za najboljšega mladega prevajalca. Je idejna nosilka in glavna organizatorica Festivala slovenske kulture Zlati čoln na Poljskem, soorganizatorica Mednarodne prevajalske delavnice v Bielsko-Białi in Mednarodne pesniško prevajalske delavnice Zlati čoln v Škocjanu na Krasu ter gostovanj slovenskih avtoric in avtorjev v tujini. Skupaj s Tajo Kramberger in Barbaro Korun je ustanovila mednarodno literarno nagrado KONS. Je predsednica Kulturno-umetniškega društva Police Dubove.

Program:

sreda, 16. maja – LODŽ (Polfa Łódź, ul. Drewnowska 43/55)
18.00 – uradna otvoritev festivala z nagovorom veleposlanika Republike Slovenije, njegove ekscelence g. Marjana Šetinca
18.15 – predstavitev poljske izdaje izbranih pesmi Srečka Kosovela – prof. dr. Bożena Tokarz in dr. Iztok Osojnik, vodita Katarzyna Bednarska in Tatjana Jamnik
19.00 – pesniški večer Iztoka Osojnika
19.45 – koncert Janija Kovačiča

četrtek, 17. maja – KATOVICE (Teatr Korez, pl. Sejmu Śląskiego 2)
18.00 – pesniški večer z Iztokom Osojnikom in prevajalcem njegove poezije Marcinom Warmuzom – vodita Monika Gawlak in Tatjana Jamnik
18.45 – predstavitev poljske izdaje izbranih pesmi Srečka Kosovela – prof. dr. Bożena Tokarz, dr. Iztok Osojnik in Karolina Bucka Kustec, vodita Monika Gawlak in Tatjana Jamnik
19.30 – koncert Janija Kovačiča

petek, 18. maja – BIELSKO-BIAŁA (Galeria Wzgórze, Wzgórze 5)
19.00 – pesniški večer z Iztokom Osojnikom in prevajalcem njegove poezije Marcinom Warmuzom – vodi Tatjana Jamnik
20.00 – koncert Janija Kovačiča

sobota, 19. maja – BIELSKO-BIAŁA (Galeria Wzgórze, Wzgórze 5)
19.00 – mednarodni literarni večer v okviru 9. prevajalske delavnice s slovenskimi, češkimi in poljskimi ustvarjalci: Alenka Jensterle Doležal, Jani Kovačič, Bartołomiej Majzel, Radek Malý, Iztok Osojnik, Marek Šindelka – vodi Agnieszka Będkowska-Kopczyk

ponedeljek, 21. maja – KRAKOV (Śródmiejski Ośrodek Kultury, Mikołajska 2)
19.00 – pesniški večer z Iztokom Osojnikom in prevajalcem njegove poezije Marcinom Warmuzom ter pesnico Alenko Jensterle Doležal – vodi Tatjana Jamnik
20.00 – predstavitev poljske izdaje izbranih pesmi Srečka Kosovela – komentira Iztok Osojnik

torek, 22. maja – MIKOŁÓW (Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/3)
18.00 – pesniški večer z Iztokom Osojnikom in prevajalcem njegove poezije Marcinom Warmuzom – vodi Maciej Melecki
19.30 – predstavitev poljske izdaje izbranih pesmi Srečka Kosovela – komentira Iztok Osojnik