Czar Słowenii | Čar Slovenije


Dźwięczenie w głowie

Gorące lato 1970 roku, Centralne Więzienie Livada. Keber, legenda pośród więźniów, dostaje od zarządcy zgodę na oglądanie koszykarskiego meczu pomiędzy Jugosławią a USA, półfinału Mistrzostw Świata w Lublanie. Podczas oglądania meczu z powodu prowokacji strażnika Keber rzuca telewizor w kraty i rozpoczyna się powstanie, w którym więźniowie przejmują władzę w więzieniu. Ustanawiają radę i stawiają sześć żądań, włącznie z żądaniem Kebra ponownego obejrzenia meczu, z nagrania. Pertraktacje z władzą nie przynoszą skutku, a więźniowie zaczynają zachowywać się jak bezduszni strażnicy. Keber coraz lepiej przypomina sobie swoją jedyną miłość, Leoncę, z którą przeżyli najpiękniejsze wakacje nad morzem, gdzie opowiedział jej historię o żydowskim powstaniu w Masadzie, które skończyło się masowym samobójstwem. Tak jak powstanie przemienia się w tyranię, tak taż miłość z Leoncą przemienia się w chorą zazdrość. Powstanie upada, Keber żąda transmisji, w przeciwnym razie więzienie zmieni się w Masadę, całkowite zniszczenie...

Nagrody: V Słoweński Festiwal Filmowy: nagroda za scenografię, Nagroda Stopa dla aktora roku, III Międzynarodowy Śródziemnomorski Festiwal Filmowy w Koloni - pierwsze trzy nagrody: za najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż i specjalne wyróżnienie jury.

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz

Zvenenje v glavi

Vroče poletje 1970, Cenralni zapor Livada. Keber, legenda med zaporniki, se z upravnikom dogovori za ogled košarkaške tekme med Jugoslavijo in ZDA, polfinala svetovnego prvenstva v Ljubljani. Med ogledom tekme zaradi izzivanja paznika Keber vrže televizor v rešetke in začne se upor, v katerem zaporniki prevzemejo nadzor v zaporu. Ustanovijo odbor in postavijo šest zahtev, vključno s Kebrovo zahtevo po ponovnem prenosu tekme, na posnetku. Pogajanja z oblastjo se izjalovijo in zaporniki se začnejo obnašati kot brezsrčni pazniki. Keber se vse bolj spominja svoje edine ljubezni, Leonce, s katero sta preživela najlepše počitnice na morju, kjer ji je povedal zgodbo o judovskem uporu v Masadi, ki se je končal s skupinskim samomorom. Tako kot se upor spreminja v tiranijo, se tudi ljubezen z Leonco sprevrača v bolestno ljubosumlje. Upor propade, Keber zahteva prenos, v nasprotnem primero bo iz zapora nastala Masada, popolno uničenje...

Nagrade: 5. slovenski filmski festival: nagrada za scenografijo, Stopova nagrada za igralca leta, 3. mednarodni filmski festival v Kölnu - prve tri nagrade: za najboljšo fotografijo, najboljšo montažo in posebna omemba žirije.