Czar Słowenii | Čar Slovenije


Maša Guštin

Miha Knific
ZE WSCHODU
(Z VZHODA, 2003)

Film fabularno-dokumentalny ZE WSCHODU opowiada historię osiedlania się Słowian na południowo-zachodnim krańcu Niziny Panońskiej nad rzeką Murą w końcu VI wieku. Film powstał na podstawie odkryć archeologicznych w oparciu o porównania z podobnymi znaleziskami w krajach słowiańskich. Przy pomocy rekonstrukcji niewielkiej osady i życia w niej w filmie ukazano typowy dzień wspólnoty rolniczej tamtych czasów. Domostwa – ziemianki – zbudowane były z materiałów naturalnych i wyposażone w ognisko, legowiska, naczynia, narzędzia, czyli wszystko, co niezbędne do życia. W ten sposób stworzono środowisko, w którym toczyło się życie codzienne, pokazano przędzenie wełny, karmienie i ubój zwierząt, rąbanie drzew i garncarstwo. Dramatyzmu przedstawianemu dniowi dodaje nadejście Awarów.
Część dokumentalna wspiera fabularną szeregiem dokumentów, np. zdjęciami archiwalnymi badań archeologicznych, wypowiedziami specjalistów, prezentacjami graficznymi, które nadają wiarygodności części fabularnej.
Celem filmu było również ukazanie wspólnoty języków słowiańskich poprzez wybrane słowa: niwa, pole, siać, ziarno, żyto, mleko, które na ekranie wypowiadają przedstawiciele narodów słowiańskich, uczestnicy Kongresu Słowiańskiego w Lublanie. Te wspólne wyrazy świadczą o tym, że rolnictwo było jedną z najwcześniejszych działalności plemion słowiańskich.

Maša Guštin

Miha Knific
Z VZHODA
(FROM EAST, 2003)

Igrano-dokumentarni film Z VZHODA pripoveduje o naselitvi Slovanov konec 6. stoletja na jugozahodnem robu panonske nižine ob reki Muri. Film je narejen na podlagi arheoloških odkritij in s pomočjo primerjav s podobnimi najdišči v slovanskem svetu. S pomočjo rekonstrukcije manjšega selišča in življenja v njem, je v filmu predstavljen en značilen dan poljedelske skupnosti tega časa. Same zemljanke so bile izdelane iz naravnih materialov iz okolja in bile opremljene z ognjiščem, ležišči, posodjem, orodjem, skratka vsem potrebnim za življenje. Na ta način je bilo ustvarjeno okolje, v katerega so bile vpete dejavnosti vsakdanjega življenja, kot je npr. predenje volne, hranjenje in zakol živine, tesanje in izdelava lončenine. Za dramatičnost tistega dne poskrbi prihod Avara.
Dokumentarni del podpira igranega z vrsto različnih dokumentov, takih kot arhivski posnetki arheoloških raziskav, strokovna pričevanja ali grafične predstaviteve, ki vsak zase daje verodostojnost igranemu delu.
Tako je v filmu namenoma predstavljena skupnost slovanskih jezikov z izbranimi besedami njiva, polje, sejati, zrno, žito, mleko, ki jih na platnu izgovore pripadniki različnih slovanskih narodov, udeleženci Slovanskega kongresa v Ljubljani. Ti sorodni izrazi nazorno pričajo, da je bilo poljedelstvo slovanskim plemenom od pradavnine dalje ena najstarejših dejavnosti.